Dr Jarosław Grabarczyk

Telefon: (42) 635 40 10, (42) 635 40 20
Fax: (42) 678 60 23
E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl