SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ uczy obcokrajowców języka polskiego już od 1952 r. Przygotowuje ich do studiów w Polsce i zapoznaje z kulturą kraju.

Studium jest znaną i cenioną w świecie instytucją edukacyjną, która otacza słuchaczy serdeczną opieką, a poprzez wspólne zajęcia i rozrywki wytwarza atmosferę wzajemnego szacunku i przyjaźni dla różnych narodów, ras, kultur i religii. Studium tworzy światową wspólnotę ludzi tolerancyjnych i wzajemnie życzliwych, przyczyniając się do budowy lepszego, bardziej przyjaznego świata.