NAGRODA KOTARBIŃSKIEGO

Godło Polski
NAGRODA IM. PIERWSZEGO REKTORA UŁ PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.

Grafika VIII edycji nagrody

Wybór patrona nagrody był oczywisty. Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Był też, po prostu, porządnym człowiekiem.

Każda z dotychczasowych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Najlepsze prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym.

Od początku istnienia konkursu 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny niemal 500 pozycji. W finałach wszystkich edycji znalazło się 40 książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła promować i przedstawić szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1000 wzmianek w mediach o konkursie. 

Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt, dr Maciej Świerkocki reprezentują nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazują, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa. Dwoje laureatów nagrody, dr hab. Dorota Sajewska i dr hab. Zbigniew Szmyt przekazało swoje wygrane na cele charytatywne, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy, udowadniając tym samym, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa ale również empatyczne podejście do drugiego człowieka.   

 

VIII EDYCJA

Maciej Świerkocki

 

Łódź Ulissesa

Wydawnictwo Officyna

VII EDYCJA

Zbigniew Szmyt

 

Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej

Wydawnictwo Naukowe UAM

 

VI EDYCJA

Jerzy Zajadło

 

Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche

 

V EDYCJA

Grzegorz Ziółkowski

 

Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.…

IV EDYCJA

Andrzej Friszke

 

Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984

Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z…

III EDYCJA

Dorota Sajewska

 

Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 

II EDYCJA

Ewa Kołodziejczyk

 

Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna

 

I EDYCJA

Jan Strelau

 

Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 

KOLEGIUM REFLEKSJI HUMANISTYCZNEJ IM. PROF. TADEUSZ KOTARBIŃSKIEGO

W ciągu ośmiu edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki - Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.

GALA NAGRODY IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

WYBÓR LAUREATA NASTĘPUJE CO ROKU PODCZAS UROCZYSTEJ GALI W ŁODZI, KTÓREJ TOWARZYSZY WYJĄTKOWA OPRAWA ARTYSTYCZNA.