NAGRODA KOTARBIŃSKIEGO

Godło Polski
NAGRODA IM. PIERWSZEGO REKTORA UŁ PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

 

Rekord! Aż 78 prac wpłynęło w X edycji konkursu  

grafika ksiązek

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 70 000 zł na dalszy rozwój naukowy. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.

 

Profesor Tadeusz Kotarbiński – Patron Nagrody 

Nauka nie dlatego jest tak bardzo ważna, że nasyca ciekawość i urabia finezyjnie interesujące intelekty, nie dlatego, że sztuce w kształtowaniu wytworności pokrewna i ze sztuką bywa jednym tchem wspominana nie bez uszczerbku dla własnej powagi, lecz dlatego, że jest nieodzowną preparacją, nieodzownym przygotowaniem dzielnego gospodarstwa i służącej gospodarstwu techniki, przygotowaniem obrony przed chorobami i zgonem przedwczesnym, obrony przed klęskami społecznymi, a w szczególności przed klęską porażki w walce o istnienie w sposób godny istnienia.

Wybór patrona konkursu był oczywisty. Został nim prof. Tadeusz Kotarbiński, Pierwszy Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Tadeusz Kotarbiński był filozofem, wychowankiem Uniwersytetu Lwowskiego, uczniem wybitnego uczonego i nauczyciela Kazimierza Twardowskiego. Swą karierę akademickiego wykładowcy związał z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pracował przed wojną i w czasie wojny na tajnych wykładach uniwersyteckich.

Po II wojnie światowej uczony podjął się pełnienia funkcji pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego. To jego wysiłkowi zawdzięczała nowa uczelnia znaczącą pozycję, jaką po wojnie udało się jej uzyskać. Nowy uniwersytet skupiał spore grono znaczących badaczy, stał się też miejscem studiów dla rzesz młodych ludzi, którzy po latach  okupacji uzyskali szanse kształcenia na poziomie wyższym.  

Prof. Tadeusz Kotarbiński odegrał ogromną rolę nie tylko w pierwszych latach istnienia Uniwersytetu Łódzkiego. Nadał kierunek rozwojowi uczelni, ukształtował taki model pracy naukowej, który przez kolejne dziesięciolecia jest punktem odniesienia dla całej wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontynuując humanistyczną refleksję Profesora, w 2015 r., z okazji jubileuszu 70-lecia uczelni, ustanowiono Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę z zakresu nauk humanistycznych.

Humanistyka to postawa życiowa

Na konkurs ustanowiony w 2015 r. przez Uniwersytet Łódzki w trakcie IX edycji wpłynęło ponad 540 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. W finałach wszystkich edycji znalazło się już 45 wybitnych książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła skuteczniej promować i przedstawiać szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1500 wzmianek w mediach o konkursie.  

Każda z dotychczasowych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły Nagrody, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Najlepsze prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym.
 
Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelaudr hab. Ewa Kołodziejczykdr hab. Dorota Sajewskaprof. Andrzej Friszkeprof. Grzegorz Ziółkowskiprof. Jerzy Zajadłodr hab. Zbigniew Szmytdr Maciej Świerkocki, dr Jakub Gałęziowski reprezentują nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Każdy z nich jest również humanistą w rozumieniu postaw i prezentowanych na co dzień wartości. 

Dwoje z laureatów przekazało swoje nagrody na cele charytatywne, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy, udowadniając tym samym, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale również empatyczne podejście do drugiego człowieka.   

 

IX EDYCJA

Jakub Gałęziowski

 

Niedopowiedziane biografie.

Polskie dzieci urodzone z powodu wojny

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

VIII EDYCJA

Maciej Świerkocki

 

Łódź Ulissesa

Wydawnictwo Officyna

VII EDYCJA

Zbigniew Szmyt

 

Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej

Wydawnictwo Naukowe UAM

 

VI EDYCJA

Jerzy Zajadło

 

Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche

 

V EDYCJA

Grzegorz Ziółkowski

 

Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.…

IV EDYCJA

Andrzej Friszke

 

Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984

Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z…

III EDYCJA

Dorota Sajewska

 

Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 

II EDYCJA

Ewa Kołodziejczyk

 

Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna

 

I EDYCJA

Jan Strelau

 

Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 

KOLEGIUM REFLEKSJI HUMANISTYCZNEJ IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

W ciągu ośmiu edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki.  

Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego powstało w ramach integracji środowiska najwybitniejszych polskich naukowców. Punktem wyjścia był konkurs, którego patronem jest również pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Dotychczasowe edycje tego wydarzenia pozwoliły skupić wokół idei konkursu grono osób, które chcą rozmawiać o kondycji kształcenia wyższego i badań, zadawać najważniejsze pytania, by wspólnie pracować nad poprawą sytuacji polskiej nauki.

Kolegium tworzą członkowie Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego i osoby, których prace były nominowane we wszystkich edycjach konkursu. Są to cykliczne spotkania poświęcone ważnym zagadnieniom polskiej humanistyki, życia akademickiego i publicznego, skoncentrowane wokół myśli Patrona. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 13 kwietnia 2018 r. Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego zbiera się dwa razy w roku.

GALA NAGRODY IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

WYBÓR LAUREATA NASTĘPUJE CO ROKU PODCZAS UROCZYSTEJ GALI W ŁODZI, KTÓREJ TOWARZYSZY WYJĄTKOWA OPRAWA ARTYSTYCZNA

DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ HUMANISTYKĘ? JERZY CZUBAK PREZYDENT AMCOR SPECIALTY CARTONS