Nagrodę w VI edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego dla najlepszej książki humanistycznej w Polsce zdobyła „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche. Jej autor – prof. Jerzy Zajadło (prawnik i filozof prawa z Uniwersytetu Gdańskiego), laureat VI edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego otrzymał 50 000 PLN na dalsze badania naukowe. Uroczystość odbyła się po raz pierwszy w formule online w studiu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, skąd była transmitowana w kilku mediach Uniwersytetu Łódzkiego.

Kapituła Konkursu uzasadniła tegoroczny wybór w następujący sposób:

"W rozważaniach nad współczesnym znaczeniem rzymskich paremii Jerzy Zajadło odwołuje się do dorobku filozofii prawa, praktyki tworzenia i stosowania prawa a także zagadnień z zakresu relacji między etyką a prawem i nauką prawa. Ważna dla niego jest taka koncepcja etyczna nauki prawa, która powinna bronić się przed „polityczną instrumentalizacją”.

W czasie łamania zasad praworządności i kryzysu kultury prawnej książka, która jest zarazem dziełem prawniczym, jak i humanistycznym pokazującym minima iuridica ma szczególne znacznie nie tylko dla prawników."

"Wygranie tej nagrody jest dla mnie czymś niesamowitym. Podczas gali wręczenia nagrody nie potrafiłem ukryć swojego wzruszenia, ponieważ do finału konkursu trafiły cztery wybitne dzieła, plus książka napisana przeze mnie. Każde z nich jest inne w charakterze i inaczej inspirowane, z innej dziedziny. Ta nagroda jest więc dla mnie czymś szczególnym. Jestem bowiem nie tylko prawnikiem, ale i filozofem prawa, a filozofia prawa to taka dziedzina, w której nie chodzi o udzielenie uniwersalnych odpowiedzi, lecz o formułowanie i przypominanie pewnych odwiecznych i ciągle aktualnych pytań. W „Minima Iuridica” zrobiłem to analizując kilkanaście powszechnie znanych łacińskich sentencji prawniczych, w których zawarta jest zakumulowana przez wieki głęboka jurydyczna mądrość. Moja książka jest więc próbą połączenia nauk społecznych z humanistyką. Fakt, że Kapituła Konkursu, złożona z wybitnych uczonych reprezentujących bardzo różne dziedziny wiedzy, doceniła walory tej książki, świadczy o tym, że udało mi się spełnić jej cele."

Prof. Jerzy Zajadło o wyróżnieniu w konkursie

VI Nagrodę im. Prof. Kotarbińskiego wręczono podczas gali, która przez samych naukowców nazywana jest coraz częściej „świętem humanistyki”.

Tegoroczna formuła gali, jak i czas w jakim się odbyła, były inne niż dotychczas, z powodu pandemii. Same założenia konkursu – obrady Kapituły, sposób wyłonienia laureata nagrody czy przebieg uroczystości pozostały jednak niezmienne. W opinii uczestników gali wydarzenie, pomimo przebiegu online, stało się kolejny raz przyczynkiem do głębokiej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością.

"Dowodem na ogromny potencjał polskiej humanistyki niech będzie fakt, iż w wyjątkowo trudnym dla wszystkich 2020 roku zebraliśmy niemal rekordową liczbę prac, po raz kolejny przekonując się, jak wiele do zaoferowania, bez względu na okoliczności, mają polscy naukowcy. Humanistyka jest silna również z powodu, niesłabnącego od początku istnienia konkursu, wysokiego poziomu zgłaszanych prac. Mówię tutaj nie tylko o tych dziełach, które trafiają do ścisłego finału. Wiele z tych, które tam się ostatecznie nie znalazło, zasługuje na ogromne uznanie i uwagę czytelników."

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elzbieta Żądzińska

 

W VI EDYCJI NA KONKURS NADESŁANO 68 PRAC

W VI edycji na konkurs nadesłano 68 prac. Oprócz zwycięskiej książki prof. Jerzego Zajadły „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”,  do ścisłego finału zakwalifikowano:

  • Mariusza Mazura „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne”, wydaną przez Wydawnictwo BELLONA, zgłoszoną przez Instytut Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Piotra Rachwała „Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582 – 1900”, wydaną przez Wydawnictwo KUL, zgłoszoną przez Instytut Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Dariusza Śnieżki „Kompleksja literatury. Studia staropolskie”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszoną przez Instytut Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Karoliny Wigury „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach”, wydaną prze Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszoną przez Instytut Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

VI GALA KONKURSU IM. T. KOTARBIŃSKIEGO - SKRÓT UROCZYSTOŚCI

PARTNERZY VI EDYCJI KONKURSU