BIOLOGIA I ŚRODOWISKO

dr Paulina Kaźmierska

neurobiologia, elektrofizjologia in vivo i in vitro, modele zwierzęce, EEG, rytm theta, epilepsja, uczenie się i pamięć 

paulina.kazmierska@biol.uni.lodz.pl

dr Błażej Rychlik

biologia komórki, biochemia, oporność wielolekowa, leki przeciwnowotworowe, cytometria przepływowa, zastosowanie fluorescencji w biologii 

blazej.rychlik@biol.uni.lodz.pl 

dr Radomir Jaskuła 

zoologia bezkręgowców, hydrobiologia, kleszcze, owady  

radomir.jaskula@biol.uni.lodz.pl  

dr hab. Marta Kolanowska (prof. UŁ)

geobotanika i ekologia roślin (storczyki, rośliny, ochrona środowiska, Ameryka Południowa, flora) 

marta.kolanowska@biol.uni.lodz.pl  

dr Paulina Pruszkowska-Przybylska

genetyka, epigenetyka, wiek biologiczny, rozwój prenatalny 

paulina.pruszkowska@biol.uni.lodz.pl  

BIZNES I FINANSE

dr hab. Jakub Marszałek (prof. UŁ)

biznes, finanse, finansowanie, rynek finansowy 

jakub.marszalek@uni.lodz.pl 

dr hab. Tomasz Miziołek (prof. UŁ)

finanse, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, indeksy giełdowe, zarządzanie portfelem inwestycyjnym 

tomasz.miziolek@uni.lodz.pl 

 

dr Jacek Kalinowski

zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, biznes, finanse, zarządzanie kosztami (projekty długoterminowe, uczelnie wyższe, ochrona zdrowia), podatki a rachunkowość, wykorzystanie Excela w rachunkowości, rezerwy aktuarialne, rachunkowość MSP 

jacek.kalinowski@uni.lodz.pl 

CHEMIA

prof. Piotr Kaszyński

chemia organiczna, synteza, materiały organiczne, ciekłe kryształy 

piotr.kaszynski@chemia.uni.lodz.pl 

prof. Witold Ciesielski

chemia analityczna 

witold.ciesielski@chemia.uni.lodz.pl 

CSR, ETYKA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

dr Agata Rudnicka-Reichel

CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw), zrównoważony rozwój, etyka biznesu, ekonomia społeczna, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw, modele biznesowe 

agata.rudnicka@uni.lodz.pl 

dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (prof. UŁ)

politologia, polityka klimatyczna, regionalizm i integracja europejska, zrównoważony rozwój, państwa nordyckie, region arktyczny oraz region Morza Bałtyckiego 

katarzyna.dospial@uni.lodz.pl 

 

EKONOMIA

dr hab. Michał Mackiewicz (prof. UŁ)

ekonomia, polityka budżetowa, polityka podatkowa, finanse publiczne, przedsiębiorczość, startupy 

michal.mackiewicz@uni.lodz.pl 

dr Michał Sobczak

gospodarka, ekonomia, samorząd, społeczeństwo i demografia, ekonomia społeczna, organizacje pozarządowe, polityka społeczna, rynek pracy, wykluczenie społeczne, rynki nieruchomości, polityka mieszkaniowa, spółdzielczość mieszkaniowa 

michal.sobczak@uni.lodz.pl 

prof. Mariusz E. Sokołowicz (prof. UŁ)

miasta, przestrzeń, ekonomia, gospodarka i polityka samorządu terytorialnego, marketing terytorialny, ekonomia instytucjonalna a gospodarka przestrzenna, metody badań nad rozwojem miast i regionów 

mariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl 

dr Mariusz Nyk

biegły sądowy ds. gospodarczych, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, ekonomia, polityka płac, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, makroekonomia

mariusz.nyk@uni.lodz.pl 

prof. Ryszard Piasecki

ekonomia, polityka, dyplomacja 

ryszard.piasecki@uni.lodz.pl

prof. Tomasz Dorożyński (prof. UŁ)

ekonomia, ekonomia międzynarodowa 

tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl  

 

FIZYKA

dr hab. Jarosław Perkowski (prof. UŁ)

fizyka jądrowa, badania struktury jądra atomowego za pomocą spektroskopii gamma i elektronów konwersji wewnętrznej, oddziaływanie ciężkich jonów z materią, badania dotyczące oddziaływania neutronów z materią 

jaroslaw.perkowski@uni.lodz.pl

 

dr hab. Paweł Kowalczyk (prof. UŁ)

nanotechnologia, fizyka, fizyka ciała stałego i materii skondensowanej 

pawel.kowalczyk@uni.lodz.pl 

 

dr Michał Szanecki

fizyka teoretyczna, astronomia, kwantopolowa natura Wszechświata, fizyka teoretyczna, astronomia gamma, CTA, teleskopy Cherenkova, astronomia rentgenowska 

michal.szanecki@uni.lodz.pl  

dr Małgorzata Wrzesień

fizyka, fizyka medyczna, ochrona radiologiczna 

mwrzesien@uni.lodz.pl  

GEOGRAFIA, HYDROLOGIA, KLIMAT

dr Tomasz Napierała

hotele, turystyka, governance, analiza lokalizacji hoteli, decyzje cenowe hoteli, ocena efektywności inwestycji samorządowych 

tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl 

prof. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (prof. UŁ)

polityka klimatyczna, regionalizm i integracja europejska, zrównoważony rozwój, państwa nordyckie, region arktyczny oraz region Morza Bałtyckiego 

katarzyna.dospial@uni.lodz.pl 

prof. Maciej Zalewski

ekohydrologia, klimat 

maciej.zalewski@biol.uni.lodz.pl  

GOSPODARKA

dr Michał Sobczak

gospodarka, ekonomia, samorząd, społeczeństwo i demografia, ekonomia społeczna, organizacje pozarządowe, polityka społeczna, rynek pracy, wykluczenie społeczne, rynki nieruchomości, polityka mieszkaniowa, spółdzielczość mieszkaniowa 

michal.sobczak@uni.lodz.pl 

HISTORIA

dr hab. Dariusz Jeziorny (prof. UŁ)

historia XX wieku, stosunki międzynarodowe w XX-XXI w., polityka międzynarodowa; ideologie i doktryny polityczne, Unia Europejska - instytucje, funkcjonowanie i gra sił, problemy historyczne odnoszące się do teraźniejszości

dariusz.jeziorny@uni.lodz.pl 

prof. Andrzej Wałkówski

historia, bibliologia, nauki pomocnicze historii i bibliologii, rękopisy średniowieczne, zakony średniowieczne, cystersi, kultura pisma w średniowieczu 

andrzej.walkowski@uni.lodz.pl 

 

dr Łukasz Ćwikła

historia średniowieczna Polski, przeszłość dawnej ziemi łęczyckiej, własność ziemska na wspomnianym obszarze, osadnictwo średniowieczne, społeczeństwo szlacheckie doby późnego średniowiecza 

lukasz.cwikla@uni.lodz.pl  

dr Jakub Gortat 

stosunki międzynarodowe, media, historia, historia i kultura Niemiec, polityka historyczna, stosunki polsko-niemieckie 

jakub.gortat@uni.lodz.pl 

 

HISTORIA SZTUKI I ARCHITEKTURA

dr inż. Błażej Ciarkowski

architektura, historia sztuki, architektura XX wieku, ochrona dziedzictwa architektury modernistycznej 

blazej.ciarkowski@uni.lodz.pl 

dr hab. Piotr Gryglewski (prof. UŁ)

architektura, historia, historia sztuki renesansowej i barokowej, historia architektury XV-XIX w., sztuka i zabytki regionu 

piotr.gryglewski@uni.lodz.pl 

 

dr hab. Aneta Pawłowska (prof. UŁ)

sztuka, kultura, muzealnictwo, historia sztuki: malarstwo i rzeźba polska XIX/XXI w., sztuka historia i kultura Afryki Subsaharyjskiej, audiodeskrypcja dzieł sztuki 

aneta.pawlowska@uni.lodz.pl 

dr Agnieszka Świętosławska

historia sztuki, malarstwo polskie XIX wieku 

a.swietoslawska@uni.lodz.pl  

JĘZYKOZNAWSTWO

dr Katarzyna Bednarska 

językoznawstwo słowenistyczne, kultura 

katarzyna.bednarska@uni.lodz.pl 

JUDAIZM I ŻYDZI

dr Adam Sitarek

historia Żydów w XX wieku 

adam.sitarek@uni.lodz.pl  

dr Ewa Wiatr 

getto, historia łódzkich Żydów, dzieje mniejszości żydowskiej w Łodzi i regionie łódzkim

ewa.wiatr@uni.lodz.pl  

LITERATUROZNAWSTWO

dr Łukasz Jan Berezowski 

italianistyka, język włoski, literatura włoska, kultura włoska, Konstytucja Republiki Włoskiej, mafia, bieżąca polityka włoska, ustrój Republiki Włoskiej, wybory i referenda we Włoszech; historia Włoch (w szczególności XX wiek), sprawy społeczne – imigracja, relacje dyplomatyczne (historyczne i współczesne) Republiki Włoskiej z Rzeczpospolitą Polską, regiony i miasta Włoch 

lukasz.berezowski@uni.lodz.pl 

  

dr hab. Natalia Lemann (prof. UŁ)

literaturoznawstwo, teoria literatury (fantastyka, literatura postkolonialna, Wiedźmin, Lem, Steampunk), kulturoznawstwo, związki literatury i historii, powieść historyczna, powieść postkolonialna, antropologia literatury, antropologia kultury 

natalia.lemann@uni.lodz.pl 

MEDIA I DZIENNIKARSTWO

prof. Piotr Cap

media, społeczeństwo, języki 

piotr.cap@uni.lodz.pl 

dr Krzysztof Grzegorzewski

komunikacja społeczna, media, medioznawstwo

krzysztof.grzegorzewski@uni.lodz.pl  

MIASTO I URBANISTYKA

prof. Mariusz E. Sokołowicz (prof. UŁ)

miasta, przestrzeń, ekonomia, gospodarka i polityka samorządu terytorialnego, marketing terytorialny, ekonomia instytucjonalna a gospodarka przestrzenna, metody badań nad rozwojem miast i regionów 

mariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl 

dr Ewa M. Boryczka

zarządzanie i rewitalizacja miasta, budowanie gminnych/lokalnych programów rewitalizacji, narzędzia rewitalizacji miast, zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym (gmina, miasto), partycypacja społeczna, planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, strategie rozwoju gmin i miast, budowanie i ocena dokumentów, NGO, współpraca jednostek samorządu terytorialnego z NGO, badanie (diagnoza) i zarządzanie przestrzeniami publicznymi (m.in. Town Centre Management - zarządzanie centrum miasta) 

ewa.boryczka@uni.lodz.pl 

NAUKA

prof. Ewa Kusideł (prof. UŁ)

parametryzacja nauki, punktoza, prognozowanie gospodarcze, rynek pracy 

ewa.kusidel@uni.lodz.pl  

 

NOWE TECHNOLOGIE I ŚWIAT CYFROWY

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

futurystyka, technologie i społeczeństwo, Internet, chipy 

dominika.spychalska@uni.lodz.pl  

dr Artur Modliński

futurystyka, technologie i społeczeństwo, Internet, chipy 

artur.modlinski@uni.lodz.pl  

 

mgr Ada Florentyna Pawlak

transhumanizm, etnologia, antropologia kultury, sztuczna inteligencja, metawersum, ciało i człowiek w epoce cyfrowej 

kontakt przez: pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl 

dr Piotr Milczarski

5G, informatyka 

piotr.milczarski@uni.lodz.pl  

dr hab. Paweł Kowalczyk (prof. UŁ)

nanotechnologia, fizyka

pawel.kowalczyk@uni.lodz.p

PEDAGOGIKA I EDUKACJA

dr Magdalena Sasin 

pedagogika: edukacja artystyczna, rozwój zainteresowań, ekologia akustyczna, arteterapia (także pedagogika mediów) 

magdalena.sasin@uni.lodz.pl 

 

prof. Bogusław Śliwerski

edukacja 

boguslaw.sliwerski@now.uni.lodz.pl  

 

dr Monika Chmielecka

pedagogika, coaching, andragogika, teorie uczenia się 

monika.chmielecka@uni.lodz.pl  

 

POLITOLOGIA I ŚWIAT

dr Michał Kobierecki

sport i polityka, politologia 

michal.kobierecki@uni.lodz.pl

 

dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (prof. UŁ)

politologia, polityka klimatyczna, regionalizm i integracja europejska, zrównoważony rozwój, państwa nordyckie, region arktyczny oraz region Morza Bałtyckiego 

katarzyna.dospial@uni.lodz.pl 

 

dr hab. Magdalena Rekść (prof. UŁ)

politologia, stosunki międzynarodowe, Europa Środkowo-Wschodnia, geopolityka, mity polityczne, stereotypy, pamięć zbiorowa, tożsamość zbiorowa 

magdalena.reksc@uni.lodz.pl 

 

dr hab. Stanisław Kosmynka (prof. UŁ)

politologia, socjologia, bezpieczeństwo i terroryzm, zagrożenia ze strony ekstremizmu dżihadystycznego w Europie i Maghrebie, kultura, społeczeństwo i polityka Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej, przywództwo polityczne w Ameryce Łacińskiej 

stanislaw.kosmynka@uni.lodz.pl 

 

dr hab. Tomasz Kamiński (prof. UŁ)

polityka zagraniczna, polityka Unii Europejskiej wobec Chin oraz paradyplomacja (prawo unijne, Chiny) 

tkaminski@uni.lodz.pl  

 

dr Marcin Socha 

Japonia, Korea

marcin.socha@uni.lodz.pl

dr hab. Ryszard Machnikowski (prof. UŁ)

tematyka brytyjska i Wspólnoty Narodów (terroryzm, bezpieczeństwo narodowe)  

ryszard.machnikowski@wsmip.uni.lodz.pl  

 

mgr Aleksandra Spancerska 

Turcja

 

PRAWO

dr hab. Maciej Węgierski (prof. UŁ)

prawo obrotu elektronicznego, prawo karne 

mwegierski@wpia.uni.lodz.pl 

 

dr Izabela Florczak

prawo ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, prawo zatrudnienia, migracje zarobkowe, AI w prawie pracy 

iflorczak@wpia.uni.lodz.pl 

 

dr Mariusz Nyk

biegły sądowy ds. gospodarczych, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, ekonomia, polityka płac, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, makroekonomia

mariusz.nyk@uni.lodz.pl 

 

dr hab. Jan Kulesza (prof. UŁ)

prawo karne materialne, zasady odpowiedzialności karnej, kary, środki karne i inne rodzaje reakcji penalnej, typy rodzajowe przestępstw, konstytucyjne ograniczenia i podstawy prawa karnego, konstytucyjne ograniczenia ingerencji państwa w sferę praw i wolności człowieka 

jkulesza@wpia.uni.lodz.pl 

 

dr hab. Rafał Kubiak  (prof. UŁ)

prawo medyczne, odpowiedzialność prawna pracowników medycznych, prawa pacjenta, system kształcenia pracowników medycznych, eksperymenty medyczne, zabiegi kosmetyczne 

rkubiak@wpia.uni.lodz.pl 

 

prof. Jan Paweł Tarno

prawo administracyjne, sądowa kontrola administracji, postępowania administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, samorząd terytorialny 

jan.tarno@wpia.uni.lodz.pl 

 

dr Tomasz Lachowski

prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe: prawo międzynarodowe na obszarze post-sowieckim, prawne i polityczne następstwa agresji Rosji przeciwko Ukrainie, zbrodnie międzynarodowe i odpowiedzialność przed sądami międzynarodowymi, ludobójstwo, masowe naruszenia praw człowieka, w tym w ujęciu historycznym dotyczącym zwłaszcza zbrodni Związku Sowieckiego, mechanizmy transformacji państw post-autorytarnych lub post-totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Ukrainy po Rewolucji Godności

tlachowski@wpia.uni.lodz.pl

dr Joanna Kulesza

prawo Internetu, Dark Internet, prawo unijne, własność intelektualna 

joanna_kulesza@wpia.uni.lodz.pl  

prof. Anna Rakowska-Trela (prof. UŁ)

prawo konstytucyjne 

arakowska@wpia.uni.lodz.pl  

 

dr hab. Lesław Góral (prof. UŁ)

prawo bankowe, nadzór nad rynkiem bankowym, publicznoprawna ochrona depozytów bankowych, ochrona konsumenta usług bankowych, prawo dewizowe 

lgoral@wpia.uni.lodz.pl  

 

dr Anna Marciniak-Sikora

prawo o notariacie, prawo cywilne, rodzinne, handlowe, historia prawa polskiego (okres staropolski), jak i poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki 

asikora@wpia.uni.lodz.pl  

 

PSYCHOLOGIA

dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja (prof. UŁ)

psychologia społeczna, psychologia rodziny, dziecięca 

katarzyna.walecka@now.uni.lodz.pl

prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz

psychologia prokreacji i zdrowie reprodukcyjne kobiet – psychologiczne aspekty ciąży, porodu, niepłodności i jej leczenia, depresja poporodowa, menopauza 

eleonora.batorowicz@now.uni.lodz.pl 

prof. Dorota Merecz-Kot (prof. UŁ)

psychologia pracy, organizacji i doradztwa kariery, psychologia 

dorota.merecz@now.uni.lodz.pl  

prof. Jan Chodkiewicz

psychologia kliniczna i psychopatologia, alkoholizm wysoko funkcjonujący

jan.chodkiewicz@now.uni.lodz.pl  

prof. Monika Talarowska

psychologia, depresja, zjawiska ogólne, psychoanaliza 

monika.talarowska@now.uni.lodz.p

RELIGIA I KULTURA

prof. Marek Dziekan 

religie, kultura, stosunki międzynarodowe, historia, języki, literatura 

marek.dziekan@uni.lodz.pl 

dr hab. Aneta Pawłowska (prof. UŁ)

muzealnictwo, historia sztuki: malarstwo i rzeźba polska XIX/XXI w., sztuka historia i kultura Afryki Subsaharyjskiej, audiodeskrypcja dzieł sztuki 

aneta.pawlowska@uni.lodz.pl 

SPOŁECZEŃSTWO, SOCJOLOGIA I DEMOGRAFIA

dr Izabela Desperak 

socjologia gender, socjologia pracy, społeczeństwo, feminizacja biedy, prekariat 

izabela.desperak@uni.lodz.pl

dr hab. Piotr Szukalski (prof. UŁ)

socjologia struktur i zmian społecznych (demografia, urodzenia, zgony, służby, zjawiska) 

piotr.szukalski@uni.lodz.pl  

dr Małgorzata Kostrzyńska

bezdomność 

malgorzata.kostrzynska@uni.lodz.pl  

mgr Iwona Kudlińska-Chróścicka

ubóstwo 

iwona.kudlinska@uni.lodz.pl  

dr Łukasz Jan Berezowski

italianistyka, język włoski, literatura włoska, kultura włoska, Konstytucja Republiki Włoskiej, mafia, bieżąca polityka włoska, ustrój Republiki Włoskiej, wybory i referenda we Włoszech, historia Włoch (w szczególności XX wiek), sprawy społeczne – imigracja, relacje dyplomatyczne (historyczne i współczesne) Republiki Włoskiej z Rzeczpospolitą Polską, regiony i miasta Włoch 

lukasz.berezowski@uni.lodz.pl 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

dr Jakub Gortat

stosunki międzynarodowe, media, historia i kultura Niemiec, polityka historyczna, stosunki polsko-niemieckie 

jakub.gortat@uni.lodz.pl

dr hab. Magdalena Rekść (prof. UŁ)

politologia, stosunki międzynarodowe, Europa Środkowo-Wschodnia, geopolityka, mity polityczne, stereotypy, pamięć zbiorowa, tożsamość zbiorowa 

magdalena.reksc@uni.lodz.pl 

prof. Marek Dziekan

religie, kultura, stosunki międzynarodowe, historia, stosunki międzynarodowe, języki, literatura 

marek.dziekan@uni.lodz.pl 

TRANSPORT I LOGISTYKA

dr hab. Remigiusz Kozłowski (prof. UŁ)

transport

remigiusz.kozlowski@uni.lodz.pl  

prof. Maciej Urbaniak

zarządzanie: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, logistyką, łańcuchem dostaw, narzędzia doskonalenia procesów

maciej.urbaniak@uni.lodz.pl 

TURYSTYKA I SPORT

dr Tomasz Napierała

turystyka, governance, analiza lokalizacji hoteli, decyzje cenowe hoteli, ocena efektywności inwestycji samorządowych 

tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl 

dr Anna Maszorek-Szymala

sport, rekreacja rychowa, kultura fizyczna, zdrowie, aktywność fizyczna 

anna.szymala@now.uni.lodz.pl  

ZAGADNIENIA RÓWNOŚCI PŁCI

dr Izabela Desperak

socjologia gender, socjologia pracy, społeczeństwo, prawa kobiet, ubóstwo menstruacyjne, feminizacja biedy, socjologia pracy, prekariat 

izabela.desperak@uni.lodz.p

dr Julita Czernecka

związki, miłość, single, uczucia, emocje 

julita.czernecka@uni.lodz.pl

ZARZĄDZANIE

dr Jacek Kalinowski 

zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, biznes, finanse, zarządzanie kosztami (projekty długoterminowe, uczelnie wyższe, ochrona zdrowia), podatki a rachunkowość, wykorzystanie Excela w rachunkowości, rezerwy aktuarialne, rachunkowość MSP 

jacek.kalinowski@uni.lodz.pl 

prof. Maciej Urbaniak 

zarządzanie: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, łańcuchem dostaw, logistyka, narzędzia doskonalenia procesów 

maciej.urbaniak@uni.lodz.pl 

dr Maciej Turała

zintegrowane zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich sprawności instytucjonalnej 

maciej.turala@uni.lodz.pl 

ZASOBY LUDZKIE

dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk (prof. UŁ)

zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, ekonomista, doradztwo zawodowe, coaching, zarządzanie kontraktem psychologicznym, przywództwo, pozyskiwanie i rozwój pracowniczy, systemy motywowania, pomiar satysfakcji pracowniczej, programy W-LB, zarządzanie stresem i czasem 

anna.rogozinska@uni.lodz.pl