PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Ćwikła

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • publikacja tekstów naukowych

BIOGRAM

W latach 2009-2014 studiowałem na kierunku historia. W 2012 r. uzyskałem licencjat z historii, zaś w 2014 r. magisterium. Pracę licencjacką napisałem pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Nowaka, prof. UŁ, następnie byłem uczestnikiem seminarium magisterskiego, prowadzonego przez prof. dr hab. Jana Szymczaka. W latach 2014-2018 odbyłem studia doktoranckie, przygotowując rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Szymczaka, zatytułowaną: "Ród Prusów w Polsce Centralnej do XVI w. Rozsiedlenie - majątki - kariery".

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe obejmują kilka zasadniczych płaszczyzn badawczych: struktura własności ziemskiej w ziemi łęczyckiej, szlachta łęczycka, prozopografia, genealogia, heraldyka.

OSIĄGNIECIA

Autor monografii:

1. Ród Prusów w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Sandomierskiem do XVI wieku. Rozsiedlenie - majątki - kariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 250.

2. Settlement studies on Orłów County until the 16th century. Territorial and administrative past, settlement landscape and ownership relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, ss. 135.

Kierownik projektu badawczego (IDUB): "Studia osadnicze nad powiatem orłowskim do XVI w. Przeszłość terytorialno-administracyjna, krajobraz osadniczy i stosunki własnościowe", 2021-2023.

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:00-11:30 2.07, p. 32
czwartek: 15:30-17:00 20.06, p.32; 27.06 dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:30