PEŁNOMOCNICY REKTORA UŁ W KADENCJI 2020-2024

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw programów wymiany międzynarodowej

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw praktyk zawodowych

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. systemu akumulacji i transferu punktów ECTS

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw konkursu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB).

na okres od dnia 2021-03-03 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw zarządzania kryzysowego w związku z epidemią COVID-19

na okres od dnia 2020-09-21 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw profilaktyki uzależnień

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw osób z niepełnosprawnościami

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw systemu POL-on

na okres od dnia 2021-07-05 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw jakości kształcenia

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw ds. Ochrony Informacji Niejawnych

od dnia 2017-02-15 do odwołania
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych.

na okres od dnia 2020-11-02 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw ekonomicznych

na okres od dnia 2020-10-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw rozwoju systemów informatycznych i komunikacyjnych Uczelni

od dnia 2022-01-12.

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw nadzorowania działań Zespołu ds. wdrożenia kompleksowego i zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwiem informacji 

od dnia 2023-07.01.