PROFIL PRACOWNIKA: Rafał Głowacki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie badań naukowych

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

3. Aplikowanie o środki na badania

4. Opieka merytoryczna nad doktorantami

5. Prace związane z kierowaniem Katedrą Chemii Środowiska

BIOGRAM

prof. dr hab.

dyscyplina: nauki chemiczne;

miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydz. Chemii, Katedra Chemii Środowiska, ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź - studia - UŁ 1996; dr - UŁ 2001; dr hab. - UŁ 2011; prof. (tyt.) - 2018;

publ.: 106; patenty: 2;

wypromowanych dr: 5;

stanowiska: kierownik Katedry Chemii Środowiska Wydz. Chemii UŁ od 2011; prodziekan ds. Naukowych i Ogól 2016-2020; prodziekan ds. Nauki 2020-2024;

organizacje: czł. PTChem, czł. Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 2016-2018, 2020-2023;

inne: cytowania wg bazy Scopus: 2535; Indeks Hirscha 29

ZAINTERESOWANIA

1. Analityka próbek biologicznych oraz analiza chemiczna zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem technik separacyjnych, w tym:

  • wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-MS/MS; HPLC-UV-Vis DAD; HPLC-FLD; HPLC-LSD),
  • chromatografii gazowej (GC-MS)
  • kapilarnej elektroforezy (CE-UV-Vis DAD)

2. Chemia i biochemia aminokwasów tiolowych, tiolaktonu homocysteiny oraz ich metabolitów.

3. Opracowanie metod analitycznych umożliwiających oznaczanie wybranych związków biologicznie ważnych w skomplikowanych matrycach.

4. Przygotowanie próbki biologicznej do analizy; derywatyzacja chemiczna.

5. Badanie możliwości zwiększania czułości w kapilarnej elektroforezie z wykorzystaniem zatężania analitów w kapilarze.

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:

1. J. Piechocka, R. Głowacki, Up-to-date knowledge about analytical methods for homocysteine thiolactone determination in biological samples, Trends Anal. Chem.TrAC, 159 (2023) 116906.

2. R. Głowacki, J. Piechocka, E. Bald, G. Chwatko, Application of Separation Techniques in Analytics of Biologically Relevant Sulfur Compounds, in Handbook of Bioanalytics (B. Buszewski, I. Baranowska (eds.)), Springer Nature, 2022, 233-256.

3. Bekier, J. Gatkowska, M. Chyb, J. Sokołowska, G. Chwatko, R. Głowacki, A. Paneth, K. Dzitko, 4-Arylthiosemicarbazide derivatives – pharmacokinetics, toxicity and anti-Toxoplasma gondii activity in vivo, Eur. J. Med. Chem. 244 (2022) 114812.

4. J. Piechocka, M. Wieczorek, R. Głowacki, Gas Chromatography – Mass Spectrometry Based Approach For the Determination of Methionine – Related Sulfur Containing Compounds In Human Saliva, Int. J. Mol. Sci. 21, 2020, 9252; doi:10.3390/ijms21239252.

5. J. Piechocka, M. Wrońska, R. Głowacki, Chromatographic strategies for the determination of aminothiols in human saliva, Trends Anal. Chem.TrAC, 126 (2020) 115866.

6. J. Piechocka, M. Wrońska, G. Chwatko, H. Jakubowski, R. Głowacki, Quantification of homocysteine thiolactone in human saliva and urine by gas chromatography-mass spectrometry, J. Chromatogr. B. 1149 (2020) 122155.

7. J. Piechocka, M. Wrońska, I.E. Głowacka, R. Głowacki, 2-(3-Hydroxy-5-phosphonooxymethyl-2-methyl-4-pyridyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Novel Metabolite of Pyridoxal 5’-Phosphate and Cysteine Is Present in Human Plasma - Chromatographic Investigations, Int. J. Mol. Sci. 21 (2020) 3548; doi:10.3390/ijms21103548.

8. K. Morawska, N. Festinger, G. Chwatko, R. Głowacki, W. Ciesielski, S. Smarzewska, Rapid electroanalytical procedure for sesamol determination in real samples, Food Chem. 309 (2020) 125789.

9. K. Borowczyk, P. Olejarz, G. Chwatko, M. Szylberg, R. Głowacki, The simplified method for simultaneous determination of α-lipoic acid and low-molecular-mass thiols in human plasma, Int. J. Mol. Sci. 21 (2020) 1049; doi:10.3390/ijms21031049.

10. P. Gątarek, A. Rosiak, K. Borowczyk, R. Głowacki, J. Kałużna-Czaplińska, Higher levels of low molecular weight sulfur compounds and homocysteine thiolactone in the urine of autistic children, Molecules, 2020, 25, 973; doi:10.3390/molecules25040973.

11. P. Kubalczyk K. Purgat, P. Olejarz, I. Kośka, R. Głowacki, Determination of homocysteine thiolactone in human urine by capillary zone electrophoresis and single drop microextraction, Anal. Biochem., 596 (2020) 113640.

12. R. Głowacki, J. Piechocka, E. Bald, G. Chwatko, Techniki separacyjne w analizie materiału biologicznego na zawartość wybranych związków siarki, Bioanalityka - w nauce i życiu (red. I. Baranowska, B. Buszewski), Wydawnictwo PWN SA, Warszawa 2020.

13. R.M. Dyson, H.K. Palliser, N. Wilding, M.A. Kelly, G. Chwatko, R. Głowacki, M.J. Berry, X. Ni, I.M.R Wright, Microvascular circulatory dysregulation driven in part by cystathionine-gamma-lyase: a new paradigm for cardiovascular compromise in the preterm newborn, Microcirculation, (2019) 26: e12507.

14. K. Borowczyk, J. Piechocka, R. Głowacki, I. Dhar, Ø. Midtun, G.S. Tell, P.M. Ueland, O. Nygård, H. Jakubowski, Urinary Excretion of Homocysteine Thiolactone and the Risk of Acute Myocardial Infarction in Coronary Artery Disease Patients; the Western Norway B-Vitamin Intervention Trial, J. Int. Med., 285 (2019) 232-244.

15. K. Purgat, K. Borowczyk, R. Zakrzewski, R. Głowacki, P. Kubalczyk, Determination of nikethamide by micellar electrokinetic chromatography, Biomed. Chromatogr. 2019;33:e4571.

16. Kamińska, I.E. Głowacka, B. Pasternak, R. Głowacki, G. Chwatko, New method for simultaneous determination of lipoyllysine and α-lipoic acid by high performance liquid chromatography, Bioanalysis, 11 (2019) 1359-1373.

17. G. Chwatko, M. Krawczyk, M. Iciek, A. Kamińska, A. Bilska-Wilkosz, B. Marcykiewicz, R. Głowacki, Determination of lipoic acid in human plasma by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection, Arab. J. Chem., 12 (2019) 4878–4886.

18. K. Borowczyk, P. Olejarz, A. Kamińska, R. Głowacki, G. Chwatko, Application of butylamine as a conjugative reagent to on-column derivatization for the determination of antioxidant amino acids in brain tissue, plasma and urine samples, Int. J. Mol. Sci. 20 (2019) 3340; doi:10.3390/ijms20133340.

19. J. Perła-Kajan, K. Borowczyk, R. Głowacki, O. Nygård, H. Jakubowski, Paraoxonase 1 (PON1) genotype and activity affect homocysteine thiolactone levels in humans, FASEB Journal, 32 (2018) 6019-6024.

20. M. Wrońska, G. Chwatko, K. Borowczyk, J. Piechocka, P. Kubalczyk, R. Głowacki, Application of GC-MS technique for the determination of homocysteine thiolactone in human urine, J. Chromatogr. B, 1099 (2018) 18–24. P.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 163/165 90-236 Łódź

Pomorska 163/165 90-236 Łódź

Narutowicza 68 90-136 Łódź

tel: 42-635-58-35

Pomorska 163/165 pokój: 113 90-236 Łódź