Wydział Chemii

Opis zadań

Głównym celem działań realizowanych na Wydziale Chemii jest dążenie do doskonałości, zarówno pod względem naukowym jak i dydaktycznym. Na Wydziale pracuje obecnie 128 osób, spośród których ok. 100 zaangażowanych jest w badania naukowe.

Działalność ta realizowana jest w sześciu katedrach, gdzie prowadzone są badania z zakresu chemii organicznej, metaloorganicznej, nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, środowiska oraz technologii i nowoczesnych materiałów. Na Wydziale znaczący udział w finansowaniu badań oraz kształceniu mają tzw. środki zewnętrzne, w ramach których realizowanych jest czternaście projektów naukowych i cztery projekty dydaktyczne.

1) OPUS

„Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną”

Kierownik: dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ, Katedra Technologii i Chemii Materiałów

Okres realizacji: 04.02.2019 – 03.02.2022, Kwota: 1 111 760 PLN

2) OPUS

„Stworzenie chromatograficznych narzędzi do badania tiazolidynowych pochodnych witaminy B6”

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Głowacki, Katedra Chemii Środowiska

Okres realizacji: 19.07.2018 – 18.07.2021, Kwota: 620 570 PLN

3) OPUS

„Sfunkcjonalizowane nanocząstki metali szlachetnych jako stymulatory odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu herpeswirusem typu 1 i 2”

Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Grobelny, Katedra Technologii i Chemii Materiałów ,

Okres realizacji: 04.11.2019 – 03.11.2022, Kwota: 1 814 430 PLN

4) OPUS

„Paramagnetyczne nanografeny dla badań podstawowych oraz nowych technologii”

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kaszyński, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej,

Okres realizacji: 06.02.2018 – 05.02.2022, Kwota: 1 562 900 PLN

5) OPUS

„Funkcjonalne nukleozydy, nukleotydy i oligonukleotydy glikolo-nukleinowe (fun-GNA): otrzymywanie i właściwości”

Kierownik: prof. dr hab. Konrad Kowalski, Katedra Chemii Organicznej

Okres realizacji: 24.01.2019 - 23.01.2022, Kwota: 1 478 995 PLN

6) OPUS

„Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowej”

Kierownik: dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ, Katedra Chemii Organicznej

Okres realizacji: 15.03.2019 - 14.03.2022, Kwota: 1 758 440 PLN

7) BEETHOVEN

„3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywnością oraz nowe zastosowania w syntezie asymetrycznej”

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

Okres realizacji: 03.01.2018-02.01.2022, Kwota: 834 400 PLN

8) SONATA

„Miniaturyzacja dla elektrochemii. Sensory elektrochemiczne do wykrywania substancji narkotycznych - SmallDrugSens”

Kierownik: dr Łukasz Półtorak, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Okres realizacji: 03.09.2019-02.09.2022, Kwota: 968 534 PLN

Wydział Chemii współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, realizując wspólne przedsięwzięcia takie jak granty badawcze, sympozja czy warsztaty. W efekcie wiele publikacji pracowników Wydziału to prace współautorskie, o interdyscyplinarnym charakterze. Przykładem współpracy z otoczeniem gospodarczym mogą być wspólne inicjatywy Wydziału Chemii i działającej przy nim Rady Biznesu, w ramach których realizowane są praktyki studenckie, wykłady czy doktoraty wdrożeniowe.

Na Wydziale Chemii rozprawy doktorskie przygotowują osoby studiujące w Studium Doktoranckim jak i w dwóch szkołach doktorskich (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem).

To co nas wyróżnia w obszarze dydaktyki to systematycznie powiększająca się oferta dydaktyczna, która pozwala dostosowywać kompetencje naszych absolwentów do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Przykładem może być kierunek realizowany w formule studiów dualnych „Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu”, który pozwala zdobyć zarówno umiejętności pracy w laboratorium jak i wiedzę z zakresu zarządzania.

Studenci I, II i III stopnia mogą skorzystać z programów mobilnościowych realizowanych na naszym Wydziale takich jak Erasmus+ i CEEPUS. Poszerzają w ten sposób swoje horyzonty studiując lub odbywając praktyki w zagranicznych ośrodkach naukowych .

Oferta Dydaktyczna

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

 • Analityka chemiczna
 • Chemia
 • Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Chemia

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne

 • Chemia materiałów i nanotechnologia

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

 • Analityka chemiczna
 • Chemia
 • Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • Nauczanie chemii

Studia III stopnia (Szkoły Doktorskie)

Stacjonarne

 • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • BioMedChem

Dane kontaktowe

Wydział Chemii

 • Tamka 12 91-403 Łódź
 • Pomorska 163/165 90-236 Łódź
tel: 42-635-57-44 e-mail: www: www.chemia.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek