Katedra Chemii Fizycznej

Opis zadań

Profil badawczy

Zakład Chemii Biofizycznej

Analiza termodynamiczna kompleksów supramolekularnych z dendrymerami, cyklodekstrynami, kukurbitulami i lekami w roztworach wodnych
Kalorymetryczna, spektroskopowa i densymetryczna charakterystyka oddziaływań pomiędzy cyklodekstrynami i aktywnymi biologicznie substancjami w roztworach

Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

Termodynamika i struktura roztworów
Fizykochemiczne właściwości roztworów
Charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach
Termodynamika mizelizacji

Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej

Dyfrakcja rentgenowska na pojedynczej próbce krystalicznej
Dyfrakcja rentgenowska na materiale proszkowym
Analiza FT-IR / ATR
Modelowanie kwantowo-chemiczne na własnych i zewnętrznych systemach HPC
Synteza kryształów i kokryształów

Dane kontaktowe

Katedra Chemii Fizycznej

  • Pomorska 163/165 90-236 Łódź
tel: 42-635-57-33 e-mail: www: www.chemia.uni.lodz.pl/kchf

Skład osobowy

Lista jednostek