PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Domagała

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Sprawowane funkcje:

  • członek Rady Wydziału Chemii UŁ
  • członek Rady Bibliotecznej UŁ
  • członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UŁ

Zakres zadań:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • aktywneuczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-41

Pomorska 163/165 90-236 Łódź