Uniwersytet Łódzki jest jednostką publiczną, którą obowiązują zasady rzetelnego rozliczania się z powierzonych środków i wyłaniania wykonawców na przejrzystych zasadach. W tym celu korzystamy z platformy zakupowej, która służy do rejestracji wszystkich firm chcących wykonywać zlecenia na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego.  

Po zarejestrowaniu się jako wykonawca możecie Państwo śledzić nasze zapytania ofertowe i przetargowe i na nie odpowiadać.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DODATKOWE INFORMACJE

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przez Uniwersytet Łódzki po 1 listopada 2019r. prowadzone za pomocą platformy zakupowej UŁ.

Informacje o archiwalnych postępowaniach przetargowych ogłoszonych przed 1 listopada 2019 r. publikowane są na stronie: Przetargi Biuletynu Informacji Publicznej UŁ.

Dodatkowo, zamówienia publiczne prowadzone przez UŁ o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ogłoszone po 1 października 2019 r. realizowane są przy użyciu platformy zakupowej.

Jeżeli jesteś pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego i chcesz dowiedzieć się jakie umowy przetargowe obowiązują w UŁ lub poznać obowiązujące procedury związane z zakupami dokonywanymi przez jednostki organizacyjne UŁ w trybach obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, komplet informacji znajdziesz Bazie Wiedzy Pracownika w Portalu Pracowniczym.
 Informacje dotyczące postępowań z zakresu zamówień publicznych prowadzonych do 9 września 2017 roku dostępne są w archiwalnej wersji BIP UŁ.

 

TAGI: zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe