SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Godło Polski
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach:

  • archeologii
  • historii
  • filozofii
  • językoznawstwie
  • literaturoznawstwie
  • naukach o kulturze i religii
  • naukach o sztuce

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, które trwa 4 lata (8 semestrów), pogłębisz swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, dzięki czemu będziesz mógł umiejscowić swoje kompetencje związane z daną dyscypliną w szerszym kontekście, rozwiniesz warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabędziesz kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z siedmiu wyżej wymienionych dyscyplin.

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

DYREKTOR

Dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ

Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Pok. 3.24

T. 42 635 68 94

E. joanna.sowa@uni.lodz.pl

 

Dyżury:

czwartek, godz. 14.00-15.00 pok.3.24

Poza tym terminem możliwy jest kontakt via e-mail oraz spotkania na platformie Teams, po uprzednim umówieniu.

 

 

 

 

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

Prof. Joanna Sowa

 

Archeologia

Prof. Piotr Strzyż

Prof. Marek Olędzki

 

Filozofia

Prof. Marek Gensler

Prof. Janusz Maciaszek

 

Historia

Prof. Sławomir Bralewski

Prof. Przemysław Waingertner

 

Językoznawstwo

Prof. Ivan Petrov

Prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

Literaturoznawstwo

Prof. Michał Lachman

Prof. Dorota Samborska-Kukuć

 

Nauki o kulturze i religii

Prof. Marcin Kępiński

Prof. Piotr Sitarski

 

Nauki o sztuce

Prof. Małgorzata Budzowska

Prof. Piotra Gryglewski

 

Przedstawiciele Doktorantów

mgr Roman Sacharov

mgr Michał Owczarek

mgr Dominika Kobylska

mgr Kacper Krzeczewski

SEKRETARZ

mgr Agnieszka Kosicka-Jóźwiak

 

E. sdnh@uni.lodz.pl

Dyżury:
 
wtorek w godz. 10-13 - budynek Rektoratu UŁ, ul. Narutowicza 68 (II piętro, pokój 217).

czwartek 9-15 -  Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173 pok. 3.24.

Prosimy wcześniej potwierdzić przybycie drogą email.

uwaga: legitymacje przedłużane są tylko w Rektoracie.

 

 

 

 

 

 

CHESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SDNH LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.