SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Godło Polski
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach:

  • archeologii
  • historii
  • filozofii
  • językoznawstwie
  • literaturoznawstwie
  • naukach o kulturze i religii
  • naukach o sztuce
  • etnologia i antropologia kulturowa (od roku akademickiego 2024/2025)

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, które trwa 4 lata (8 semestrów), pogłębisz swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, dzięki czemu będziesz mógł umiejscowić swoje kompetencje związane z daną dyscypliną w szerszym kontekście, rozwiniesz warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabędziesz kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z ośmiu wyżej wymienionych dyscyplin.

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. J. Matejki 21/23 

I piętro, pok. 113

90-237 Łódź 

042 635 55 93

DYREKTOR

Dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ

Dyżury:

w sesji letniej 23/24 odbywać się będą w czwartki w godz. 10.30 - 11.30.

Poza terminami dyżuru możliwy jest kontakt via e-mail oraz spotkania na platformie Teams, po uprzednim umówieniu.

Centrum Szkół Doktorskich UŁ,

Matejki 21/23, I piętro pok.104, tel.42635 55 84

E. joanna.sowa@uni.lodz.pl

 

Prosimy wcześniej potwierdzić przybycie drogą email.

 

 

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

Prof. Joanna Sowa

 

Archeologia 

Prof. Piotr Strzyż

Prof. Marek Olędzki

 

Filozofia

Prof. Marek Gensler

Prof. Janusz Maciaszek

 

Historia

Prof. Sławomir Bralewski

Prof. Przemysław Waingertner

 

Językoznawstwo

Prof. Ivan Petrov

Prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

Literaturoznawstwo

Prof. Michał Lachman

Prof. Dorota Samborska-Kukuć­­

 

Nauki o kulturze i religii

Prof. Konrad Klejsa

Prof. Piotr Sitarski

 

Nauki o sztuce

Prof. Małgorzata Budzowska

Prof. Piotr Gryglewski

 

Przedstawiciele Doktorantów

mgr Roman Sacharov

mgr Michał Owczarek

mgr Miriam Kobierski

mgr Kacper Krzeczewski

Przewodniczący RSSD - mgr Daniel Sołtysiak;

Zastępca Przewodniczącego RSSD - mgr Kacper Krzeczewski

Sekretarz RSSD- mgr Jędrzej Bończak.

 

Ponadto skład Rady uzupełniają mgr Oliwia Nadarzycka oraz mgr Joanna Królikowska.

SEKRETARZ

mgr Agnieszka Kosicka-Jóźwiak

E. sdnh@uni.lodz.pl

Dyżury:

wtorek, czwartek w godz. 9.00-14.00 - Centrum Szkół Doktorskich: ul.Jana Matejki 21/23, 90-237 Łódź  pok.113, tel.0426355593

w dniu 22.02.24 dyżur w CSD jest odwołany

Prosimy wcześniej potwierdzić przybycie drogą email.

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE DOKUMENTY

Uwaga:

we wnioskach proszę nie uwzględniać następujących kosztów:

 

  • opłat autostradowych,
  • dojazdów samochodem

 

W związku ze zmianą Zarządzenia nr 42, doktoranci otrzymali możliwość przyznawania diet na wyjazdy krajowe i zagraniczne. Diety mogą być rozliczone pod warunkiem wpisania pozycji "diety" we wniosku o dofinansowanie.

Wysokość diet należy oszacować na podstawie ogólnodostępnych informacji lub po kontakcie z p. Iloną Krysiak (Dział Księgowości delegacje zagraniczne) lub pracownikami CSD (delegacje krajowe)

Należ pamiętać, że w przypadku delegacji krajowej kwota diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 25% diety

obiad – 50% diety

kolacja – 25% diety

Natomiast w czasie podróży zagranicznej, kiedy zapewniono bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 15% diety

obiad – 30% diety

kolacja – 30% diety

 

Informujemy również, że od 1/10/2023 UŁ ubezpiecza doktorantów i studentów UŁ na wyjazdy służbowe zagraniczne trwające do 30 dni, zgłoszone do Działu Księgowości (p. Ilona Krysiak) przed terminem rozpoczęcia podróży służbowej. Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu podróżnego, usługi assistance.

Ubezpieczenie ważne od 01/10/2023 do 30/09/2024.

Ubezpiecza nas WIENER (VIENNA INSURANCE GROUP). Numer polisy COR 435599.

Pliki do pobrania

RZECZNIK PRAW DOKTORANTA UŁ

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SDNH LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.