PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Samborska-Kukuć

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.

Doświadczony dydaktyk (obecnie prowadzi wykłady z pozytywizmu i Młodej Polski, seminaria doktorskie i magisterskie).

BIOGRAM

Urodzona w roku 1966 w Tarnobrzegu; absolwentka łódzkiej polonistyki. Magisterium – 1991, doktorat – 2001, habilitacja (z wyróżnieniem) – 2010, tytuł profesora nauk humanistycznych – 2018. Zatrudniona w UŁ od roku 2002, do tego czasu wzorem tradycji dawnych nauczycieli akademickich pracowała przez 10 lat w szkolnictwie średnim. Od kwietnia 2018 kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.

ZAINTERESOWANIA

Historia literatury i biografistyka. Zasadniczy czasokres - rodzime dziewiętnastowieczne zjawiska kulturowe.

OSIĄGNIECIA

Autorka 10 monografii autorskich, ponad 160 artykułów naukowych, w tym wielu rekonstrukcji biograficznych, a także podręcznika akademickiego, zbioru esejów i innych.

Publikowała w najwyżej punktowanych (renomowanych) czasopismach literaturoznawczych: "Pamiętnik Literacki", "Teksty Drugie", "Ruch Literacki".

KONTAKT I DYŻURY