NAUKA I BADANIA

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Godło Polski
NAUKA I BADANIA

ZAJMUJEMY SIĘ PROBLEMAMI SPOŁECZNOŚCI WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH W DOBIE GLOBALIZACJI

Szukamy rozwiązań problemów bezdomności i wykluczenia społecznego. Badamy wzory segregacji społeczno-ekonomicznej ułatwiające eliminowanie biedy. Poszukujemy nowych metod terapii antynowotworowej. Gromadzimy wielkie bazy DNA Polaków, by skuteczniej zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. Proponujemy rozwiązania sprzyjające zintegrowanej rewitalizacji miast. Wdrażamy nowe metody degradacji odpadów. Na całym świecie odkrywamy i chronimy nowe gatunki roślin i zwierząt. Pomagamy uzyskać dostęp do wody w rejonach pustynnych. Analizujemy język nienawiści i staramy się znajdować jego przyczyny. Wieloaspektowo analizujemy kulturowe i religijne dziedzictwo Polski i świata. Badamy materiał genetyczny ludzi żyjących przed tysiącami lat, by lepiej poznać naszych przodków i nas samych. Konsekwentnie promujemy rozwój humanistyki we wszystkich jej odmianach. 

POZNAJ NASZE BADANIA

PRIORYTETOWE OBSZARY BADAWCZE UNILODZ

Prowadzimy badania naukowe w trzech interdyscyplinarnych priorytetowych obszarach badawczych (POB), odpowiadających na potrzeby społeczeństwa, gospodarki, biznesu i medycyny, z którymi człowiek ma kontakt każdego dnia. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Pozostaje w relacjach i powiązaniach, które nie są obojętne dla jego zdrowia psychicznego, możliwości kreacyjnych i poznawczych, a także dla jego otoczenia. Badamy te połączenia i ich naturę, aby lepiej zrozumieć świat i rozwiązywać jego problemy.  

(Mikro)Społeczności wobec wyzwań cywilizacyjnych w dobie globalizacji. Zrównoważony rozwój. Kapitał społeczny i generacyjny. Inkluzja. Tożsamość. Więzy. Rewitalizacja. Badania związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem 

Badamy społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym i społecznym w mieście, odwołujące się zarówno do potrzeb estetycznych lokalnej społeczności, jak i do globalnych problemów związanych z ekologią i ekonomią. Konsekwentnie budujemy międzynarodowe partnerstwo naukowe na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Zajmujemy się badaniami nad miastem i procesami rewitalizacji, przede wszystkim w obrębie organizmu Łodzi. Z ogromną dozą empatii analizujemy sytuację osób bezdomnych, opracowujemy wnioski wspierając akcje pomocowe.  

Badania obejmujące nauki ścisłe i przyrodnicze widziane przez pryzmat człowieka - jego bezpieczeństwa, zdrowia, a także zagrożeń, którym musi sprostać w dzisiejszym świecie

W odpowiedzi na palące potrzeby medycyny prowadzimy badania nad nanocząsteczkami i nowymi związkami syntetycznymi dla innowacyjnych terapii pod kątem przyszłych zastosowań klinicznych. W trosce o bezpieczeństwo jednostki i społeczności bierzemy udział w międzynarodowych inicjatywach mających na celu wypracowanie procedur i stworzenie systemów szkolenia służb w zakresie zagrożeń terrorystycznych CBRN. Prowadzimy jeden z najlepszych w Polsce niemedycznych Biobanków, który powstał w wyniku przeprowadzenia projektu „TESTOPLEK: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii”.  

Fuzja metod właściwych dla nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk humanistycznych w celu prowadzenia badań w zakresie różnorodności genetycznej i kulturowej społeczeństw i środowiska basenu Morza Śródziemnego  

Egzemplifikacją tego obszaru są obecne i przyszłe interdyscyplinarne działania Ceraneum, czyli międzywydziałowego centrum badawczego nad historią i kulturą basenu Morza Śródziemnego o ogromnym potencjale naukowym, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej. W ten obszar wpisują się dodatkowo m.in. wielkoskalowe badania zespołu oceanologów UniLodz nad różnorodnością biologiczną i ewolucją kręgowców wodnych Atlantyku i Pacyfiku oraz wiodący udział zespołu Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej pod auspicjami UNESCO w opracowywaniu i koordynacji innowacyjnych rozwiązań systemowych z zakresu ekohydrologii dla trwałego i zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska. 

KIERUNEK: DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA

Jesteśmy ambitnym zespołem, który wie, że istotą nauki jest odkrywanie tego, czego nie odkrył nikt, wytyczanie nowych horyzontów, proponowanie nowych interpretacji. Mówienie o świecie czegoś, co jeszcze nie zostało powiedziane. Doskonałość naukową uczyniliśmy fundamentem naszego rozwoju. Doskonałość naukową budujemy inwestując w naukowców o największym potencjale, wspierając ich badania i rozwój na każdym etapie kariery naukowej.  

Dążenie do doskonałości badawczej to jeden z filarów strategii Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030

KONKURSY GRANTOWE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO IDUB UniLodz 

Braliśmy udział w pierwszej edycji konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wszystkie środki pozyskane w ramach zwiększonej o 2% subwencji inwestujemy w naszych badaczy i ich pomysły w ramach wewnętrznych konkursów grantowych Uniwersytetu Łódzkiego IDUB UniLodz. 


STUDENCKIE GRANTY BADAWCZE

Już ponad milion złotych zainwestowaliśmy w dobrą naukę uprawianą przez naszych studentów. W ramach Studenckich Grantów Badawczych swoje pomysły na badania zrealizowali młodzi humaniści, reprezentanci nauk społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. 


RADA ROZWOJU MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 2020 roku na UŁ działa powołana przez Rektor, prof. Elżbietę Żądzińską Rada Rozwoju Młodych Naukowców.Do jej głównych zadań należy dbanie o warunki, w jakich badacze rozpoczynają swoje kariery naukowe i pomaganie im w prowadzeniu badań.

DZIEDZINY I DYSCYPLINY NAUKOWE NA UNILODZ

Jesteśmy uniwersytetem klasycznym. Dbamy o rozwój i dążymy do doskonałości badawczej w każdej dziedzinie i dyscyplinie naukowej uprawianej na naszej uczelni. Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania w szerokim zakresie dyscyplin w ramach nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych.  

 • Archeologia 
 • Filozofia 
 • Historia 
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo 
 • Nauki o kulturze i religii 
 • Nauki o sztuce

 • Matematyka 
 • Nauki biologiczne 
 • Nauki chemiczne 
 • Nauk fizycznych 
 • Informatyka
 • Nauki o ziemi i środowisku

 • Ekonomia i finanse 
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracja 
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

BAZA EKSPERTÓW UNILODZ

W czasach fake newsów i nierzetelnych źródeł rozpowszechnianie treści pochodzących od cenionych autorytetów, w tym wypadku naukowców, to obowiązek każdej instytucji badawczej. Dlatego nasza uczelnia konsekwentnie od lat poszerza bazę ekspertów gotowych dzielić się wiedzą z obszaru swoich zainteresowań badawczych.  

NAGRODA IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

Jako kreator Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, integrujemy środowisko polskich humanistów.  

WIEDZA W ZASIĘGU RĘKI 

Promocja nauki i doświadczonych naukowców to nasza misja. Każdego dnia dzielimy się wiedzą, która na Uniwersytecie Łódzkim jest na wyciągnięcie ręki. Wypowiedzi eksperckie, komentarze zjawisk, ciekawe wykłady - wystarczy po nie sięgnąć!