PRZENIESIENIE DO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Jeżeli bierzesz pod uwagę przeniesienie z ukraińskiego uniwersytetu do Uniwersytetu Łódzkiego to prosimy o kontakt na adres e-mail admission@uni.lodz.pl.

Prosimy zadbać o to, by mieć ze sobą dokumenty z uczelni ukraińskiej, takie jak karta przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta i legitymacja studencka, które uprawniają do rozpatrzenia wniosku o przeniesienie na studia w Uniwersytecie Łódzkim. Do przyjęcia na studia wymagane są oryginalne dokumenty. Jeśli dokumenty te znajdują się w uczelni ukraińskiej, należy je odebrać, jak też uzyskać zgodę tej uczelni na przeniesienie.

Lista kierunków jest dostępna na stronie w strefie kandydata

Dla obywateli Ukrainy oferujemy 40% zniżki w opłatach za kształcenie.

Przeniesienie w UŁ odbywa się w dwóch etapach. 

 W pierwszym etapie należy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) – kopie/skany następujących dokumentów:

1. świadectwo maturalne - atestat/swidoctwo z tłumaczeniem,

2. karta przebiegu studiów z uczelni macierzystej z tłumaczeniem,

3. zaświadczenie o statusie studenta z uczelni macierzystej z tłumaczeniem, 

4. zgodę uczelni macierzystej na przeniesienie z tłumaczeniem,

5. certyfikat znajomości języka wykładowego na poziomie B2.

Następnie Dziekan wydziału podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia i wyznacza ewentualne różnice programowe.

W drugim etapie, jeżeli kandydat zdecyduje się przenieść na warunkach wskazanych przez Dziekana, należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów do podjęcia studiów.

Pierwszy etap może odbyć się całkowicie zdalnie.

W drugim etapie należy złożyć komplet dokumentów przez rozpoczęciem zajęć, tj. do 30 września 2023.

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.

 

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Jeżeli chcesz podjąc naukę na kursie języka polskiego skontaktuj się ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Zapisy na kursy:
sjpdc@uni.lodz.pl 
tel. 42 635 47 03
p. Katarzyna Gasztych

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI Z UKRAINY DO POLSKICH SZKÓŁ

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie - Komunikat MEiN

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE

Informacje o zapisach dzieci z Ukrainy do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łódź