Mgr Kamilla Szcześniak

Telefon
: (42) 635 40 20, (42) 635 40 10
Fax: (42) 678 60 23
E-mail: kanclerzul@uni.lodz.pl

Do zakresu działania kanclerza należą w szczególności sprawy:

  • organizowania i kierowania działalnością administracyjną Uczelni w zakresie określonym przez Statut UŁ i Regulamin organizacyjny UŁ oraz rektora;
  • socjalno-bytowe pracowników Uczelni;
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauczania oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji rektora;
  • osobowe pracowników administracyjnych, obsługi oraz naukowo-technicznych, niezwiązanych z procesem dydaktycznym i naukowym, z wyjątkiem spraw osobowych ww. grup pracowników zatrudnionych na wydziałach UŁ;
  • obrony i bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych, w zakresie zleconym przez rektora;
  • związane z odpowiedzialnością Uczelni z tytułu zamówień publicznych;
  • gospodarki i administracji majątkiem Uczelni, zabezpieczenia mienia Uczelni, wewnętrznej organizacji administracji, systemu informacyjnego dla zarządzania Uczelnią, planowania i realizacji inwestycji, remontów oraz prawidłowej eksploatacji, konserwacji i naprawy budynków, budowli i innych urządzeń, sprawy gospodarki energetycznej, transportu;
  • dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zlecone przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw