Akademia Seniora Activus jest dla wszystkich, którzy pragną zachować aktywność: intelektualną, emocjonalną, ruchową i pragną zachować możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Akademia daje możliwość realizacji pragnień, odkrywania swoich pasji i zdolności czy choćby tylko chęci uczestniczenia w życiu społecznym oraz czerpania wiedzy o zmieniającym się świecie, by uniknąć nudnego, często samotnego przesiadywania w domu.