POLECANE STRONY Z OFERTAMI PRACY SKIEROWANYMI DO OBYWATELI UKRAINY

Baza portali

Aplikacja ePraca (App Store, GooglePlay) 

 • możliwość znalezienia dostępnych ofert pracy w przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej aplikacji
 • możliwość korzystania ze wszystkich informacji na temat ofert pracy oraz wydarzeń publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy
   

Infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

tel. 19524 – dostępne wszelkie informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące zatrudnienia i warunków składania ofert pracy

Urząd Miasta w Łodzi 
ul Piotrkowska 153, Łódź

 • udziela informacji o ofertach pracy dla obywateli Ukrainy
 • obsługuje i pomoc w języku ukraińskim
 • udostępnia kafejkę Internetowa dla obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżając do Polski nie mają ze sobą komputera a potrzebują skorzystać z niego - choćby po to by napisać CV, zaaplikować na ogłoszenie o pracę czy złożyć wniosek
 • udziela bezpłatnej pomocy prawnej z dużym wyborem zaufanych adwokatów
 • udostępnia aktualną bazę ofert pracy (informacja o ofercie, osoba do kontaktu, numer telefonu)
 • uaje dostęp do sprawdzonych portali gdzie szukać pracy
   

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Łodzi uruchomiło dodatkowe centrum zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Można je znaleźć pod tymi adresami:   

 • XXIII Gimnazjum, Alej Piłdsudskiego 159 – ośrodek koordynacyjny
 • Szkoła Podstawowa nr 170, ul Miedziania 1/3
 • Szkoła Podstawowa nr 40, ul Praussa 2
 • Szkoła Podstawowa nr 175, ul Pomorskiej 27
 • Szkoła Podstawowa nr 138, ul Dubois 7/9
 • Szkoła Podstawowa nr 84, ul Wici 16

Centrum oferuje:

Możliwość kontaktu z urzędem bez konieczności rejestracji. Obywatele Ukrainy mogą skontaktować się telefonicznie lub udać się do urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację klienta (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.

Za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy obywatele Ukrainy mogą otrzymać wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej
   

Urzędy Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy 
ul. Wólczańska 49, Łódź

Przedsiębiorcy którzy chcą zatrudnić obywateli Ukrainy mogą zgłaszać oferty pracy pocztą elektroniczną na dodatkowo uruchomiony adres: ukraina.praca@pup-lodz.pl

Powiatowe Urzędy Pracy
Obywatele Ukrainy będą mogli rejestrować się w powiatowych urzędach pracy. Status osoby bezrobotnej umożliwi zastosowanie wobec nich pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Informacje dla obywateli Ukrainy: http://www.pupbelchatow.pl
ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
Informacje dla obywateli Ukrainy:  https://brzeziny.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Sienkiewicza 11, Brzeziny

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://kutno.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, Kutno

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://lask.praca.gov.pl/
ul. Objazdowa 4, Łask

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://leczyca.praca.gov.pl/
ul. Henryka Sienkiewicza 31, Łęczyca

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/praca-robota/
ul. Milionowa 91, Łódź

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://lodz-wschod.praca.gov.pl/
ul. Częstochowska 40/52, Łódź

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://lowicz.praca.gov.pl/pomoc-dla-ukrainy
ul. Stanisława Stanisławskiego 28, Łowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://opoczno.praca.gov.pl/
ul. Rolna 6, Opoczno

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://pabianice.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Waryńskiego 11,Pabianice

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://pajeczno.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. 1 Maja 65, Pajęczno

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://piotrkowtrybunalski.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Dmowskiego 2,  Piotrków Trybunalski

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://www.gov.pl/web/ua
ul. Polna 9, Poddębice

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://radomsko.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Tysiąclecia 2, Radomsko

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://rawamazowiecka.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. 1-go Maja 1A, Rawa Mazowiecka

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://sieradz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Plac Wojewódzki 3, Sieradz

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://skierniewice.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 
ul. Aleja Niepodległości 7, Skierniewice

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Świętego Antoniego 41, Tomaszów Mazowiecki

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://wielun.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Sieradzka 56a, Wieluń

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie 
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://wieruszow.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Waryńskiego 15, Wieruszów

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://zdunskawola.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Getta Żydowskiego 4, Zduńska Wola

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
Informacje dla obywateli Ukrainy: https://zgierz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
ul. Barona 10, Zgierz

W Polsce agencje pośrednictwa pracy muszą być zarejestrowane w rejestrze KRAZUwaga!!! W Polsce poszukujący pracy nie płacą za pośrednictwo pracy.

POLECANE SZABLONY I WZORY CV

CV to skondensowana wiedza o Tobie przekazywana twojemu potencjalnemu pracodawcy. To Twoja wizytówka. Dlatego tak ważnym jest, aby było ono schludnie, rzeczowo i poprawnie napisane, ponieważ to od niego w dużej mierze będzie zależał fakt spotkania się na dalszym etapie rekrutacji.

W CV przedstawiasz swoje kwalifikacje, umiejętności oraz najważniejsze informacje o sobie. Dzięki uporządkowaniu tych danych Twój potencjalny pracodawca wie, czy spełniasz wymogi na dane stanowisko, czy jesteś dla niego osobą atrakcyjną pod względem posiadanych umiejętności i czy dane stanowisko będzie dla Ciebie dobrym krokiem na Twojej ścieżce zawodowej.

Poniżej znajdziesz polecane przez nas, dostępne w internecie generatory i gotowy szablon CV:

POLSKIE PRAWO PRACY W PIGUŁCE

Umowa o pracę tworzy stały stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem. Ten stosunek nazywany stosunkiem pracy. Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie.

W Polsce bardzo popularne są umowy zlecenia. Umowa zlecenia, co do zasady, zawierana jest do wykonania doraźnej czynności lub usługi. Umowa zlecenia nie gwarantuje takiej ochrony, jaką gwarantuje umowa o pracę. Na przykład umowa zlecenia nie daje prawa do urlopu i nie chroni przed zwolnieniem, tak jak umowa o pracę. Gdy w pracy oferują ci umowę zlecenia zawsze zapytaj, dlaczego nie możesz pracować na podstawie umowy o pracę.

Stosunek pracy występuje, jeżeli zakres wykonywanych czynności będzie wskazywał na spełnienie poniżej wymienionych przesłanek:

 • wykonywanie czynności pod nadzorem i kierownictwem pracodawcy,
 • określony czas pracy i miejsce wykonywania pracy (zleconych czynności),
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • zobowiązanie do przestrzegania regulaminu zakładowego,
 • stała dyspozycyjność w granicach ustalonego czasu pracy,
 • prawo do korzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego,
 • konieczność usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Konieczne jest wówczas zawarcie umowy o pracę. Zwyczajowo pracodawca decyduje, czy będzie to:

 • umowa na okres próbny (co do zasady na maksymalnie 3 miesiące),
 • umowa na czas określony (co do zasady nie może przekraczać 33 miesięcy),
 • umowa na czas nieokreślony.
   

Treść umowy o pracę

Pomimo swobody zawierania umów warto pamiętać, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż wskazują przepisy prawa pracy. Gdy ustalenia będą niekorzystne dla pracownika, wtedy uznaje się je za nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a zwłaszcza:

 • rodzaj świadczonej pracy,
 • miejsce jej wykonywania
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,


Pamiętaj, że umowa o pracę musi być sporządzona w języku dla Ciebie zrozumiałym.

Sposoby rozwiązania stosunku pracy: Chcąc zakończyć łączący pracodawcę i pracownika stosunek pracy, mamy kilka możliwości, by tego dokonać.

Opcje te można podzielić ze względu na sposób rozwiązania umowy na:

 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Gdy umowa rozwiązuje się za wypowiedzeniem oznacza to, że pomiędzy wypowiedzeniem, czyli przekazaniem informacji o tym, że jedna ze stron chcą rozwiązać umowę, a jej zakończeniem, upływa określony czas.

Wypowiedzenia może zostać złożone zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę, a wypowiedziana może zostać każda umowa, bez względu na okres na jaki została zawarta. Należy pamiętać, że rodzaj umowy i długość trwania zatrudnienia wpływają na długość okresu wypowiedzenia.

Długość okresu wypowiedzenia

Jeśli umowa zawarta była na okres próbny, to okres wypowiedzenia będzie wynosił:

 • 3 dni robocze (jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni),
 • 1 tydzień (jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie),
 • 2 tygodnie (jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące).

W przypadku umów zawartych na czas określony oraz na czas nieokreślony okresy wypowiedzeń zostały ujednolicone i w obu przypadkach wynoszą odpowiednio:

 • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 Jak liczyć długość okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia zaczyna się w momencie odpowiednio złożonego oświadczenia woli przez pracodawcę lub pracownika, przy czym należy pamiętać, aby sposób złożenia oświadczenia umożliwiał zapoznanie się z jego treścią.

W przypadku złożenia wypowiedzenia wynoszącego 3 dni robocze, do dni wliczanych do czasu trwania tego wypowiedzenia, wliczamy dzień następujący po dniu złożenia oświadczenia woli, wyłączając niedziele i święta. Dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest wliczany do okresu wypowiedzenia. 

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu/tygodniach liczony jest od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia, a jego bieg kończy się zawsze z sobotę (tutaj też do okresu wypowiedzenia nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia).

Jeśli natomiast okres wypowiedzenia wynosi miesiąc lub 3 miesiące, to okres wypowiedzenia liczymy od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, do ostatniego dnia miesiąca.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony na okres próbny (2 tygodnie) złożył wypowiedzenie w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek)

Okres wypowiedzenia upłynie dla niego w sobotę 23 października 2022 r.

Przykład 2

Pracownik zatrudniony na czas określony od dnia 01.07.2022 r. złożył wypowiedzenie w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek). Takiemu pracownikowi przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia upłynie dla niego w sobotę 23 października 2022 r.

Przykład 3

Pracownik zatrudniony na czas określony od dnia 01.01.2022 r. złożył wypowiedzenie w dniu 3 października 2022 r.

Okres wypowiedzenia upłynie dla niego 30 listopada 2022 r.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (natychmiast) z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od pozyskania przez pracodawcę informacji uzasadniających takie rozwiązanie. W razie niewydania decyzji w przewidzianym okresie, pracodawca traci uprawnienie do podjęcia tej czynności.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, czyli natychmiast, jeżeli:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. nie wypłaca mu wynagrodzenia).

W przypadku naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy (zarówno w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę jak i przez pracownika).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumiem stron

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron to często najszybszy i najbardziej korzystny sposób rozwiązania umowy o pracę. Porozumienie stron pozwala rozwiązać każdą umowę o pracę, także z pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie prawnej.

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta

Ten sposób rozwiązania dotyczy umów zawartych na czas określony (także na okres próbny i na zastępstwo). Umowa o pracę wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta – pracodawca nie ma obowiązku przedłużyć umowy z pracownikiem. Rozwiązanie umowy nie wymaga od pracodawcy podejmowania dodatkowych czynności. Należy jednak zwrócić uwagę, że dopuszczenie pracownika do pracy po upływie terminu umowy, skutkuje jej automatycznym przekształceniem w umowę na czas nieokreślony.

Prawa pracownika

 • Masz prawo do swobodnego wyboru pracy — każda osoba zatrudniona w Polsce, może wybrać zawód, w którym chce pracować. Wyjątki dotyczą tylko sytuacji, gdy zakaz wykonywania danej pracy jest określony w drodze ustawy (np. gdy do wykonywania pracy niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności, a pracownik go nie ma).
 • Masz prawo do godziwego wynagrodzenia — żadna praca nie może być wykonywana za darmo, a minimalne stawki wynagrodzenia ustalane są przez państwo. Obecnie jest to 3010 zł brutto (2363 netto) za pracę na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
 • Masz równe prawa z tytułu wykonywania tych samych obowiązków, w tym równe wynagrodzenie za tę samą pracę.
 • Masz prawo do urlopu i wypoczynku — Kodeks pracy jasno określa wymiar urlopu, który przysługuje pracownikom i jest zależny od stażu pracy (20 dni jeśli pracujesz krócej niż 10 lat, 26 dni jeśli pracujesz w sumie dłużej).
 • Masz prawo do godności — w Polskim prawie istnieje całkowity zakaz dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Masz prawo do bezpiecznego wykonywania pracy — pracodawca musi zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu pracy. Jeśli wykonywanie obowiązków zawodowych wiąże się z ryzykiem, masz prawo do zaprzestania pracy.
 • Masz prawo do wynagrodzenia w całym okresie trwania umowy — w okresie wypowiedzenia również (po poinformowaniu cię, że pracodawca nie chce cię już zatrudniać, do zakończenia umowy) należy ci się wynagrodzenie.
 • Masz prawo do przerwy w pracy wliczonej w czas pracy — jeśli wykonujesz pracę w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie, należy ci się wliczona w czas pracy co najmniej 15-minutowa przerwa.

Obowiązki pracownika

 • Musisz przestrzegać regulaminu zakładu pracy.
 • Musisz starannie i sumiennie wykonywać swoją pracę.
 • Musisz przestrzegać czasu pracy oraz powinieneś zgłaszać i usprawiedliwiać nieobecności.
 • Musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 • Musisz dbać o dobro zakładu pracy np. nie ujawniać kluczowych dla firmy informacji.
 • Musisz przestrzegać umowy o pracę i zachowywać zawartych w niej tajemnic.
 • Musisz przestrzegać zasad współżycia społecznego (norm obyczajowych oraz moralnych i etycznych).

Podstawowe prawa pracodawcy

 Pracodawca ma prawo do:

 • zwalniania pracowników,
 • wymierzania kar porządkowych,
 • nagradzania i wyróżniania pracowników,
 • egzekwowania obowiązków od pracowników,
 • dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w granicach określonych prawem,
 • dochodzenia od pracownika naprawienia szkody, którą pracodawca poniósł wskutek niewykonania lub naruszenia przez pracownika obowiązków,
 • ustalania warunków pracy i płacy,
 • żądania danych osobowych,
 • kontroli poczty służbowej.

Dostęp do danych osobowych i innych danych pracownika

Pracodawca posiada także prawo do żądania danych osobowych. Należy jednak wskazać, że dotyczy ono nie tylko pracowników, ale i osób, które dopiero aplikują o przyjęcie ich na konkretne stanowisko pracy. Podstawowe dane osobowe, jakich żąda pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, to:

 • imię lub imiona i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • dane kontaktowe;
 • informacja o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych;
 • informacje o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia potencjalnego pracownika.

Pamiętać należy, że informacji o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych oraz dotychczasowym zatrudnieniu pracodawca ma prawo żądać od potencjalnego pracownika tylko wówczas, gdy jest to konieczne do wykonywania określonej pracy lub zatrudnienia na określonym stanowisku.

Dodatkowo pracodawca żąda od pracownika następujących danych:

 • adresu zamieszkania;
 • numeru PESEL lub informacji o rodzaju oraz numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy pracownik nie posiada numeru PESEL;
 • innych danych osobowych pracownika, danych osobowych dzieci pracownika i członków jego najbliższej rodziny, jeżeli jest to niezbędne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie było podstawy do żądania ich na etapie ubiegania się przez pracownika o pracę;
 • numeru rachunku bankowego, chyba że pracownik złożył oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia gotówce

Pracodawca ma prawo:

 • zażądać okazania ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce;
 • sprawdzić, czy posiada tytuł pobytowy, który uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium Polski (wiza turystyczna nie uprawnia do legalnej pracy);
 • sporządzić i przechowywać kopię tego dokumentu pobytowego przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Pracodawca nie może:

 • żądać od kobiety informacji dotyczącej ciąży;
 • żądać od obcokrajowca jakichkolwiek opłat w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest między innymi:

 • zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • podać informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia na konkretnych stanowiskach pracy, a także jakie działania podejmuje w celu ich wyeliminowania w języku dla pracownika zrozumiałym,
 • zapewnić przeszkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy,
 • zapewnić okresowe przeszkolenia BHP,
 • poddać pracownika lekarskim badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym,
 • nie dopuścić pracownika do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na stanowisku,
 • dokonać oceny ryzyka dla życia i zdrowia w związku z wykonywaną pracą.

Koszty BHP ponoszone przez pracodawcę w żaden sposób nie mogą być przenoszone na pracownika np. w drodze potrąceń, czy też w inny sposób. Odzież i obuwie ochronne pracownik dostaje bezpłatnie, a koszty badań okresowych i kontrolnych pokrywa pracodawca.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace musi między innymi:

 • przestrzegać przepisów oraz zasad BHP,
 • brać udział w szkoleniach ogólnych BHP zawierających zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • brać udział w instruktażach stanowiskowych polegających na zapoznaniu ze środowiskiem pracy, metodami wykonywania pracy i zagrożeniami dla życia i zdrowia,
 • stosować przydzielone środki ochronne i odzież roboczą,
 • poddawać się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym, a także innym zaleceniom wskazanym przez lekarza.

Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia niezgodnego z zasadami BHP określonymi w prawie, układach zbiorowych, regulaminie, czy statucie. Jeżeli jednak polecenie nie narusza zasad BHP to pracownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie polecenia.

Podmiot zatrudniający na podstawie umowy zlecenia nie musi:

 • organizować wstępnych szkoleń BHP,
 • organizować badań lekarskich,
 • opłacać zleconych badań lekarskich,
 • przydzielać środków ochronnych i odzieży ochronnej.

Ochrona BHP obejmuje również osoby zatrudnione na podstawie umów innych niż umowa o pracę np. umowy zlecenia, ale w mniejszym zakresie.

PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się między innymi takimi zagadnieniami jak:

 • Czy wynagrodzenie, które jest Ci wypłacane, jest prawidłowo obliczone?
 • Czy umowa, którą posiadasz, ma prawidłową treść?
 • Czy pracujesz w warunkach bezpiecznych i higienicznych?

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

 • PIP ma wiele jednostek administracyjnych i infolinie, aby pomagać jak największej grupie ludzi w informowaniu ich o prawach pracowniczych oraz w dążeniu do ich przestrzegania.
 • Na stronie internetowej PIP zapoznać się można z kodeksem pracy oraz zasadami BHP, jakie powinny panować w twoim miejscu pracy zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.
 • Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu.
 • Inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
   

Wybrane efekty kontroli i innych działań PIP w 2020 r.:

 • likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 38,3 tysiące osób,
 • przeprowadzono badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 18,9 tysięcy osób
 • 30,2 tysiące pracowników otrzymano wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy na łączną kwotę 42,6 mln zł,
 • 456 osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług (wobec których naruszono przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej) otrzymało należności na kwotę 698 tyś. zł,
 • 7,5 tys. umów o pracę zawartych z osobami pracującymi wcześniej na podstawie umów cywilnoprawnych lub bez umowy potwierdzonej na piśmie.

Oddział PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
powiaty: piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, opoczyński, bełchatowski
al. 3-go Maja 2
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział SIERADZ
powiaty: sieradzki, wieluński, zduńskowolski, wieruszowski, łaski, pajęczański
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64
98-200 Sieradz

Oddział SKIERNIEWICE
powiaty: skierniewicki, rawski, łowicki
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice

Oddział KUTNO
powiaty: kutnowski, łęczycki
ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
www: Główny Inspektorat Pracy | Kontakt (pip.gov.pl)

BIURO KARIER UŁ PROPONUJE WSPARCIE

Dla obywateli Ukrainy:

Osobom narodowości Ukraińskiej, które wypełnią formularz dotyczący ich kompetencji i obszaru poszukiwania pracy będziemy przesyłać dopasowane oferty pracy.
Studenci UŁ mogą zapisać swoich bliskich na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym poprzez portal Jobteaser https://uni-lodz.jobteaser.com/pl/appointments/. Konsultacje odbywają się w języku polskim lub angielskim (lub w towarzystwie osoby zapewniającej tłumaczenie na język ukraiński).

Dla wolontariuszy opiekujących się ukraińskimi rodzinami studentów UŁ:

 • Szkolenia z zakresu przygotowania CV i poszukiwania pracy przez osoby z Ukrainy.
 • Szkolenie dedykowane dla wolontariuszy (szkolenie w języku polskim) - zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Biura Karier na adres mailowy: malgorzata.sinior@uni.lodz.pl.

Po zebraniu się grupy wolontariuszy będą podane terminy szkoleń. 

WSPARCIE STUDENTÓW W PRZYGOTOWANIU TEJ STRONY

STWORZENIE TREŚCI, DZIĘKI KTÓRYM UCHODŹCY Z UKRAINY BĘDĄ MOGLI LEPIEJ ZORIENTOWAĆ SIĘ W POLSKIM RYNKU PRACY I SZUKAĆ ZATRUDNIENIA, NIE BYŁOBY MOŻLIWE BEZ WSPARCIA STUDENTÓW UŁ.

Projekt: Ukrainiec w pracy - oferty, zatrudnienie, ochrona został przygotowany przez studentów II roku polityki społecznej na konwersatorium Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, prowadzonym na WPiA w roku akademickim 2021/2022 przez dr Izabelę Florczak, w osobach: Aleksandra Bodetko, Aneta Browarska, Aleksandra Buczma, Justyna Chodakowska, Angelika Dziegieć, Barbara Grzelak, Weronika Kostrzewa, Dominika Krawczyk, Martyna Kupis, Marta Kusal, Dawid Mariasik, Oliwia Michalska, Natalia Studziżur, Natalia Śpiewak, Emilia Wieczorek, Zuzanna Wieczorek, Natalia Włodarczyk i Wiktor Zachtej.

Tłumaczenie: Studenci WPiA UŁ: Andrii Arkaniuk, Antonina Gornovych i Kateryna Oberemko.