UNIWERSYTET ŁÓDZKI

7 maja 2024 roku
wystartowała rekrutacja na #UniLodz!
Dołącz do nas!
Dowiedz się więcej w Strefie Kandydata.

POSZUKUJEMY

Wielokulturowość, społeczne i ekonomiczne przemiany oraz niepohamowana ciekawość świata utworzyły żywy organizm uczelni o interdyscyplinarnym DNA. Skupienie na człowieku, odpowiedź na lokalne wyzwania, przekładające się na globalne problemy to nasze priorytety badawcze.

Przedstawiamy na fotografiach najważniejsze chwile z życia społeczności akademickiej. Wydarzenia studenckie, naukowe czy kulturalne trwają nie tylko w naszej pamięci, lecz jako świadectwo historyczne pozostają dla przyszłych pokoleń.

EUROPEJSKI UNIWERSYTET MIAST POSTINDUSTRIALNYCH - UNIWERSYTET ŁÓDZKI W SIECI UNIC

UNIC (/juːˈniːk/) jest jedną z 41 sieci Uniwersytetów Europejskich. 

 

Uniwersytety Europejskie to model międzynarodowych uczelni przyszłości, promujących europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizujących jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na polu edukacji i nauki oraz głęboką integrację instytucjonalną.

WIĘCEJ O UNIC

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

UNIWERSYTET ŁÓDZKI TO UNIWERSYTET OTWARTY NA ŚWIAT WE WSZYSTKICH JEGO ODSŁONACH.

Nasza społeczność odważnie i rzetelnie rozwija naukę, w centrum zainteresowań stawiając relacje między człowiekiem a światem i relacje międzyludzkie. Jesteśmy stale poszerzającą się wspólnotą, dzielącą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, czerpiącą siłę ze swojej różnorodności. Fundamentami naszych działań są szacunek i zrozumienie dla odmiennych opinii i postaw, a także otwartość kulturowa i światopoglądowa tolerancja.
Jako uczelnia różnorodna, otwarta i tolerancyjna chcemy, aby każda osoba należąca do naszej społeczności akademickiej czuła się jej istotną częścią!

Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na stronę Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ lub sprawdź zakładkę „wsparcie” w naszej Strefie Studenta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dostępności architektonicznej oraz cyfrowej na UŁ? Sprawdź naszą stronę poświęconą dostępności.

POTENCJAŁ BADAWCZY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Uniwersytet Łódzki aktywnie pozyskuje środki na projekty, w tym m.in. finansowane ze środków: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programów Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekty badawcze i naukowo-badawcze realizujemy samodzielnie, jak również w dużych konsorcjach projektowych. Nasi naukowcy aktywnie współpracują z innymi wiodącymi instytucjami naukowo-badawczym w Polsce i za granicą, jak i instytucjami z otoczenia nauki. W ramach konsorcjów, skupionych wokół istotnych tematów badawczych, tworzymy innowacyjne rozwiązania, które mają znaczenie dla współczesnego społeczeństwa. Nasza praca przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi poprzez rozwijanie nowatorskich idei i praktycznych rozwiązań, które mogą mieć pozytywny wpływ na różne dziedziny życia społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z potencjałem badawczym Uniwersytetu Łódzkiego, dostępnym na portalu ScienceON.

Uczelniany System Informacji o Osiągnięciach ScienceON jest elementem systemu informatycznego UŁ, w którym gromadzone są w szczególności informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, nagrodach i wyróżnieniach, aktywności zawodowej pracowników, doktorantów, studentów oraz osób niezatrudnionych afiliujących do Uniwersytetu Łódzkiego.

 • 138

  PATENTÓW W LATACH 2016-2022
 • 129

  ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW
 • 30

  WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OTWIERAMY NA ŚWIAT

 • 95

  narodowości
 • 2750

  studentów międzynarodowych
 • 1000

  umów z blisko 400 instytucjami w ramach Erasmus+
 • 200

  uczelni partnerskich

WSPIERAMY

HR Excellence

Logo HR Excellence in Research przyznawane jest europejskim instytucjom, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską. Nasza uczelnia otrzymała ten prestiżowy tytuł już w 2017 roku. Nieprzerwanie dokładamy wszelkich starań, by wspierać pracowników UŁ. Parafrazując słowa pierwszego rektora uczelni, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, zawsze stawialiśmy i stawiamy na to, co najistotniejsze w nauce - na dobrą robotę.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

University Diversity - Uniwersytet Różnorodny

Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad dwa tysiące studentów z zagranicy, reprezentujących 95 różnych narodowości. Na korytarzach naszej Uczelni słyszymy wiele języków, pochodzimy z różnych państw i mamy często odmienny kolor skóry. Tworzymy w Łodzi różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową, nawiązując tym samym do najlepszych tradycji naszego miasta.

 

Budujemy społeczność akademicką na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej. Budujemy Uniwersytet Różnorodny.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Akademickie Centrum Wsparcia

Rozpoczęcie studiów to duża zmiana w życiu. Jeżeli wiąże się dodatkowo z przeprowadzką do innego miasta, można czuć osamotnienie, zagubienie, a nawet lęk. W trakcie studiów trudności może sprawiać duża ilość nauki i stres łączący się z egzaminami. Czasami zdarza się również, że problemy, które napotykamy, nie są zawiązane z życiem akademickim, ale utrudniają uczenie się i cieszenie się życiem. To nie powód do wstydu.

Z pomocą przychodzą psychologowie Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego, którzy pomagają w trudniejszych momentach.

 

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Studenckie Granty Badawcze

To wyjątkowy projekt, który otwiera nowe możliwości rozwoju studentom zainteresowanym karierą naukową i umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych. W ramach Studenckiego Grantu Badawczego można pozyskać środki finansowe między innymi na: realizację swoich badań, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułu lub książki, wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej i zdobyć doświadczenie i wiedzę związaną z mechanizmami pozyskiwania i rozliczania grantów.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Za kwiaty dziękujemy

Na UŁ za kwiaty dziękujemy! Podczas obron prac dyplomowych studenci wręczają komisjom kartki stworzone przez podopiecznych trzech fundacji. Pomysłodawcami tej akcji było grono profesorskie. Zgodnie ze zwyczajem każdego roku studenci kupują kwiaty, które wręczają jako wyraz swojej wdzięczności promotorom i recenzentom prac licencjackich i magisterskich oraz przewodniczącym komisji. To bardzo miły gest. Jednak zakup trzech bukietów to duży wydatek. Należy zastanowić się czy kwiaty to jedyna możliwość na podziękowanie i wyrażenie swojego uznania? Za kwiaty dziękujemy… i pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

WIĘCEJ

WSPIERAMY

Horyzontalny Punkt Kontaktowy

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna (HPK PC) jest jednym z sześciu punktów funkcjonujących w ramach ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa finansowanej ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Został powołany na poziomie makroregionu Polski Centralnej, czyli regionu łódzkiego i mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy. Jest to zespól specjalistów, których zadaniem jest wspieranie uczestnictwa podmiotów z makroregionu Polski Centralnej w Programie Ramowym Horyzont Europa. Koordynatorem HPK PC jest Uniwersytet Łódzki.

 

WIĘCEJ

NAGRODA IM. PROF. KOTARBIŃSKIEGO

Dzięki ufundowaniu Nagrody im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego udało się stworzyć nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju nauki.

WIĘCEJ