O NAS

Biuro ACW UŁ jest otwarte w godzinach:


poniedziałek          9.00-11.00, 12.00-14.00

wtorek                   9.00-11.00, 12.00-17.00 

środa                     dzień bez obsługi studenta

czwartek                9.00-11.00, 12.00-14.00 

piątek                     9.00-11.00, 12.00-14.00

sobota:                   9.00-11.00, 12.00-14.00

 • 10.02.2024 r.

PRZERWA NA DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE- codziennie w godz. 11.00 - 12.00

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  


T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  

 

Misją ACW jest stworzenie przestrzeni przyjaznej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. Zwiększamy dostępność studiów wyższych dla osób z niepełnosprawnościami, trudnościami zdrowotnymi, adaptacyjnymi, zagrożonych uzależnieniem oraz studentów i doktorantów doświadczających trudności w uczeniu się.

Przede wszystkim jesteśmy jednak miejscem wsparcia. 

Każda osoba z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami ma prawo do równego dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Wspieramy zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą aktywnością w środowisku akademickim. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Poznajemy jej specyficzne potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz dobieramy odpowiednie rodzaje wsparcia, żeby mogła w pełni uczestniczyć w procesie studiowania.

Wsparcie w ACW UŁ jest bezpłatne. Działamy zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia.

ZAREJESTRUJ SIĘ W ACW UŁ

Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Studentko,Studencie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, jeśli z powodu niepełnosprawności i/lub choroby przewlekłej nie możesz przyjechać do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ w Łodzi, poinformuj nas o tym – znajdziemy rozwiązanie! Istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Udzielamy także wsparcia online (MS Teams, telefon, e-mail).

OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KONSULTACJE EDUKACYJNE

Jeżeli doświadczasz trudności w studiowaniu i uczeniu się, możesz skorzystać z różnych form wsparcia edukacyjnego np. indywidualnych konsultacji lub szkoleń z zakresu strategii uczenia się, zarządzania czasem, efektywnych technik zapamiętywania, twórczego myślenia, pracy w zespole, autoprezentacji, komunikacji bez barier, ale także coachingu i mentoring czy treningu uważności.

Co należy zrobić?
Najlepiej umówić się z konsultantem edukacyjnym w celu wspólnego przeanalizowania bieżących potrzeb edukacyjnych oraz poszukiwania i zaplanowania rozwiązań. Można to zrobić mailowo: acw@uni.lodz.pl, telefonicznie: 42 665 51 65 albo osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).

 

OPINIE

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnościami lub/i trudnościami zdrowotnymi, masz prawo wystąpić o opinię w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z Twoich potrzeb.

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych może wystawić, na Twój wniosek, opinię skierowaną do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, określającą ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i zawierającą wskazania alternatywnych form zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.

Dla osób wnioskujących po opinię po raz pierwszy

Z każdym studentem zgłaszającym się po raz pierwszy do ACW UŁ przeprowadzana jest rozmowa, która ma celu poznanie Twojej sytuacji, potrzeb, trudności oraz oczekiwań związanych z realizacją procesu dydaktycznego. O terminie i formie indywidualnej rozmowy poinformujemy Cię telefonicznie lub e-mailowo. Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie formularza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dla osób wnioskujących po opinię po raz kolejny

Jeżeli opinia została wydana Ci w poprzednim roku akademickim, prosimy o podanie nr albumu, wydziału i kierunku studiów. Jeżeli w opinii miałaby znaleźć się dodatkowa informacja, która nie była uwzględniona w ostatnim dokumencie, wskaż treść tej informacji wraz z uzasadnieniem. W przypadku niejasności skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo i doprecyzujemy treść oraz zasadność kolejnej opinii.  

WAŻNE! O opinię należy wnioskować najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 

Co należy zrobić?  
Skontaktuj się e-mailowo: beata.majcher@uni.lodz.pl, telefonicznie: tel. 42 665 51 65 lub osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).  

 

ZAJĘCIA ROZWOJOWE

Coaching indywidualny
Coaching jest metodą pracy z klientem będący syntezą wielu multidyscyplinarnych i teoretycznych podejść sprzyjającą intencjonalnej zmianie. Pobudza do myślenia, pozwala określić osobiste cele i mobilizuje do zmiany w obszarach, które uważamy za nasze słabe strony. To metoda polecana osobom, które chcą odblokować swoje pasje, określić cele, stworzyć plan działania ich realizacji i poznać lepiej swoje możliwości. 
Sesje przeprowadzane są po polsku lub angielsku.

Jak umówić się na spotkanie?
Wypełnij formularz w wersji polskiej lub angielskiej.

Prowadzący: dr Marcin Muszyński 


Coaching grupowy
Coaching grupowy to cykl spotkań realizowanych w niewielkich grupach (do ośmiu osób), których celem jest wsparcie uczestników w procesie zmiany i rozwoju, definiowania celu, określania sposobów dotarcia do niego, przewidzenia możliwych przeszkód i uświadomienia zasobów do radzenia sobie z nimi. W grupie otworzycie się na dyskusję, dzielenie się spostrzeżeniami i łatwiej dostrzeżecie mozliwości rozwiązania swojego problemu. 


Jak umówić się na spotkanie grupowe? 
Zadzwoń lub napisz e-mail: 42 665 51 65, acw@uni.lodz.pl.

Prowadząca: dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz 
 

SZKOLENIA I WARSZTATY

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zaprasza na szkolenia i warsztaty wspierające studentów i doktorantów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przydatnych w procesie kształcenia. Organizujemy zajęcia z zakresu: strategii uczenia się, zarządzania czasem, efektywnych technik zapamiętywania, metod usprawniających komunikację, twórczego myślenia, pracy w zespole, autoprezentacji, komunikacji bez barier. Warsztaty i szkolenia to również okazja do przyjrzenia się swojemu nastawieniu i motywacji do nauki. A wszystko po to, aby w przyszłości chętniej i efektywniej uczyć się tego, co wesprze w realizacji postawionych celów.

Najbliższe warsztaty i wykłady:

 

 • Self – compassion, czyli jak być dobrym dla siebie w trudnych chwilach? 
  Termin: 15.03.2024 r., godz. 13 – 15, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 
 • Gdy czas mnie goni… - metody zarządzania sobą w czasie.
  Termin: 19.03.2024 r., godz. 12 – 14. ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 
 • Konflikt w relacajch - jak sobie z nim radzić? – cz. 1. Rozpoznawanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów. 
  Termin: 21.03.2024 r., godz. 11.30 – 13.30, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź
 • Konflikt w relacjach - jak sobie z nim radzić – cz. 2. Komunikacja sprzyjająca współpracy.
  Termin: 27.03.2024 r., godz. 10 – 12, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 
 • Grupa wsparcia dla osób nieśmiałych, mających trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z innymi, czujących osamotnienie wśród społeczności akademickiej.
  Termin pierwszego spotkania: 6.03.2024, godz. 10:00 - 12:00 lub 5.03.2024, godz. 15 - 17.
 • Relaksacja w teorii
  Termin: 07.03.2024 r., godz. 14 – 15, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź
 • Relaksacja w praktyce
  Termin: 13.03.2024 r., godz. 14 – 15, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź

Dla osób mających trudności w dotarciu na zajęcia stacjonarnie istnieje możliwość zorganizowania wszystkich warsztatów również przez MsTeams. Osoby mające specjalne potrzeby związane z dostosowaniem zajęć z powodu niepełnosprawności/ deficytów prosimy zgłaszać przy zapisie. 
 

Jak zgłosić chęć udziału w warsztatach? 

Kliknij w link obok: Zapisy na warsztaty

 

Dane kontaktowe
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-14
wtorek: 11-13, 14-17
czwartek: 9-11, 12-14
piątek: 9-11, 12-14

 

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
 

Żeby uzyskać wsparcie specjalistyczne w ramach ACW pamiętaj, żeby najpierw zarejestrować się w naszym Centrum. Następnie wypełnij i dostarcz do ACW UŁ wniosek o wsparcie indywidualne. Podaj w nim uzasadnienie potrzeby skorzystania z pomocy specjalisty wraz ze wskazaniem zakresu wsparcia (np. na jak długo potrzebujesz wsparcia, czy tylko w czasie egzaminów, czy w czasie zajęć, itp.)

Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek) zostaniesz umówiony na indywidualne konsultacje ze specjalistą. 


LOGOPEDA
Wsparcie logopedy zostało stworzone z myślą o osobach, którym zależy na usprawnianiu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Wsparcie skierowane jest do osób zmagających się z trudnościami w zakresie mowy, odczuwają dyskomfort w kontaktach interpersonalnych, spowodowany m.in.: wadą wymowy, niepłynnością mówienia lub niewłaściwą emisją głosu. Podczas indywidualnych spotkań z logopedą studenci i doktoranci uzyskają także wskazówki w zakresie profilaktyki zaburzeń głosu i mowy.

Logopeda: dr Karolina Walczak-Człapińska

Co należy zrobić?
Wypełnij wniosek o wsparcie indywidualne i skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 81, acw@uni.lodz.pl. Możesz przyjść do nas również osobiście: Akademickie Centrum Wsparcia UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Jeżeli pooszukujesz wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i wyzwaniami w procesie studiowania, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji lub wsparcia psychologicznego w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ.

 

Jak się umówić?

Żeby umówić się na spotkanie, zadzwoń: 42 665 51 65, napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl lub zapisz się osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź). 

Nasze psycholożki:

 • Beata Majcher-Materka
 • Natalia Grzanka
 • Anita Skorupka
 • dr Agnieszka Jaros
 • dr Diana Muller-Siekierska
 • Marta Ziętal

Wsparcie psychologiczne możesz uzyskać również w innych miejscach. Wykaz ośrodków zdrowia psychicznego na terenie Łodzi znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z zasadami wsparcia psychologicznego (obowiązują w I semestrze w roku akad. 2023/24).

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego na zajęciach, egzaminach i zaliczeniach, ale także w załatwianiu spraw formalnych na uczelni.  
Co należy zrobić?
Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego – dla studenta lub wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego - dla doktoranta.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  
Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek), zaprosimy Cię na podpisanie umowy z ACW UŁ, zawierającą m.in. informacje o czasie i zakresie korzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego.

Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.

 

INNE FORMY WSPARCIA
Jeżeli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub/i deficyty bądź trudności zdrowotne, powiedz nam, w jakich obszarach możemy Cię wesprzeć i skorzystaj z indywidualnego wsparcia specjalistycznego.
Co należy zrobić?
Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek o wsparcie indywidualne. Dzięki temu będziesz mógł nam wytłumaczyć, jakiego wsparcia potrzebujesz.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie formularza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.   

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń: 42 665 51 65, napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl lub zapisz się osobiście.


Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-14
wtorek: 11-13, 14-17
czwartek: 9-11, 12-14
piątek: 9-11, 12-14  

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
 

Pliki do pobrania

Jeżeli jesteś studentem z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności możemy zorganizować dla Ciebie dodatkowe lektoraty z języków obcych, prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z trudności zdrowotnych. Do wniosku o wsparcie prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza specjalisty rekomendującego konieczność zorganizowania tego rodzaju wsparcia oraz opinię lektora prowadzącego zajęcia. Dodatkowy lektorat z j.obcego jest organizowany po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ.  

Co należy zrobić?  
Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek o wsparcie indywidualne.  
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

O przyznaniu wsparcia decyduje każdorazowo Kierownik ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek).  
Przed podjęciem decyzji możesz zostać zaproszony na indywidualną rozmowę dotyczącą Twoich potrzeb. O terminie i formie rozmowy zostaniesz poinformowany drogą mejlową lub telefoniczną.   

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń: 42 665 51 65, napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl lub zapisz się osobiście.

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-14
wtorek: 11-13, 14-17
czwartek: 9-11, 12-14
piątek: 9-11, 12-14


*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Pliki do pobrania

SEKCJA SIATKÓWKI
Przygoda z siatkówką nie jest zarezerwowana tylko dla osób z pełną sprawnością. Ten rodzaj sportu nie wymaga też żadnego dodatkowego sprzętu - żeby grać wystarczy usiąść na parkiecie. Treningi odbywają cyklicznie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej (trenerem jest Piotr Jaworowicz) z udziałem zawodników SSN START ŁÓDŹ. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach gry, przejdź do linku.

 

Termin: Treningi odbywają się we wt i czw w godzinach 17-20

Miejsce: Obiekty Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, SKS Start Łódź lub Zatoki Sportu.

 

Jak się zgłosić?

Kontakt dla osób zainteresowanych: Piotr Jaworowicz, tel. 606 81 98 80, piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl

 

BEZPŁATNY BASEN

Lubisz pływać? Brakuje Ci aktywności na basenie? Przyjdź i korzystaj! Możesz wejść bezpłatnie na basen w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Kiedy? 

Termin: Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach: 15.00 - 17.00

Miejsce: CWFiS ul. Styrska 20/24 w Łodzi

Jak się zgłosić?

Kontakt dla osób zainteresowanych: Piotr Jaworowicz, tel. 606 81 98 80, piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE DOSTOSOWANE DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zajęcia wychowania fizycznego na UŁ wynikają z planu studiów i odbywają się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, które akceptuje orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami ruchowymi lub trudnościami zdrowotnymi, możesz korzystać z zajęć rehabilitacji ruchowej aż do ukończenia studiów. W ramach wychowania fizycznego SWFiS UŁ stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i różnym poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zgłoś się do SWFiS UŁ

 

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń: 42 665 51 65, napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl lub zapisz się osobiście.

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
 

Pliki do pobrania

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnościami. Zakres jego obowiązków jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i dotyczy procesu studiowania. Może to być np. pomoc przy sporządzaniu notatek, pokonywaniu barier architektonicznych w dotarciu na zajęcia, do biblioteki, na konsultacje, itp., pomoc w kontakcie z wykładowcami w sprawach związanych ze studiowaniem czy w uregulowaniu formalności na uczelni (np. w dziekanacie).

Kto może zostać asystentem osoby z niepełnosprawnościami? Może to być student UniLodz, np. kolega z grupy lub – w uzasadnionych przypadkach – osoba z zewnątrz. Brak doświadczenia nie jest przeszkodą do tego, żeby zostać asystentem, ponieważ przyszli asystenci biorą udział w szkoleniach organizowanych przez ACW UŁ. Dodatkowo asystent może w każdej chwili skorzystać ze wsparcia naszych pracowników.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia asystenta, zgłoś się do ACW UŁ. Wspólnie poszukamy właściwej osoby. Jeżeli masz już kolegę lub koleżankę z grupy zajęciowej, którzy mogą pełnić funkcje asystenta  - zgłoście się do nas razem.

Asystent zawiera umowę zlecenie z UniLodz przez Akademickie Centrum Wsparcia UŁ i jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedstawianej karty pracy asystenta.

Co należy zrobić?

Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie formularza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  
Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek), zaprosimy Cię na podpisanie umowy z ACW UŁ.

Następnie umów się na spotkanie z konsultantką edukacyjną ACW UŁ pisząc pod adres e-mail: acw@uni.lodz.pl, aby omówić wszystkie formalności.

Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.
 

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-14
wtorek: 11-13, 14-17
czwartek: 9-11, 12-14
piątek: 9-11, 12-14

 

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
 

Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnością ruchową i chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu w granicach administracyjnych Łodzi z miejsca zamieszkania na uczelnię i z powrotem, możesz skorzystać ze wsparcia, które oferuje wspólnie Uniwersytet Łódzki i MPK Łódź sp. z o.o.  
Z usług transportowych mogą korzystać studenci/doktoranci zarejestrowani w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, po otrzymaniu zgody Kierownika ACW UŁ – dr Anny Gutowskiej-Ciołek.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie formularza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Co należy zrobić?

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń: 42 665 51 65, napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl lub zapisz się osobiście.

Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-14
wtorek: 11-13, 14-17
czwartek: 9-11, 12-14
piątek: 9-11, 12-14

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
 

Pliki do pobrania

Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami, możesz wypożyczyć sprzęt specjalistyczny, który ułatwi Ci studiowanie i wyrówna szanse w procesie kształcenia. 

Co należy zrobić?
Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij Wniosek o wypożyczenie sprzętu.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anny Gutowskiej-Ciołek), podpiszemy umowę z Tobą umowę, zawierającą m.in. informacje o czasie i zakresie korzystania ze sprzętu specjalistycznego.
Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.
Pamiętaj, żeby zapoznać się z Regulaminem wypożyczania sprzętu specjalistycznego.

 

WYKAZ SPRZĘTU

 1. Przenośne powiększalniki elektroniczne Compact +: 4 SZTUKI
  Powiększalnik Compact+ jest wyposażony w panoramiczny wyświetlacz LCD o dużej rozdzielczości, zapewniający doskonały obraz. Pracuje w 3 trybach powiększenia: 5x, 7,5x, 10x i 6 trybach podglądu. Compact+ posiada wbudowaną kamerę z automatycznym ustawianiem ostrości, który można przesunąć na jedną z dwóch pozycji: do czytania lub do pisania. Dla wygody użytkownika zaprojektowano składaną rączkę, dzięki której powiększalnik zamienia się w wygodną i funkcjonalną elektroniczną lupę. Z jego pomocą można jeszcze łatwiej i wygodniej czytać prasę, książki, dokumenty, sprawdzić cenę produktu w sklepie lub nazwę leku na opakowaniu oraz złożyć podpis.
 2. Dyktafony dla osób niewidzących Milestone Daisy 312: 2 SZTUKI
  Milestone to pierwszy w Polsce dyktafon naprawdę przystosowany dla niewidomych. Prostota obsługi, wyraźnie wyczuwalne przyciski znajdujące się na przedzie obudowy, bogata funkcjonalność, komunikaty głosowe potwierdzające komendy.
 3. Dyktafony cyfrowe Olympus: 6 SZTUK
  Dyktafon dysponuje najnowszą technologią przetwarzania dźwięku i zapewnia najwyższą jakość zapisu, dzięki temu jest nieocenioną pomocą dla studentów słabosłyszących. Zainteresowani niepełnosprawni studenci mogą wypożyczać sprzęt, który pomoże im w przezwyciężaniu barier w dostępie do informacji.
 4. Systemy FM Oticon Amigo: 4 SZTUKI
  Zainteresowani studenci mogą je wypożyczać, a następnie korzystać z nich podczas zajęć dydaktycznych w każdej sali są to bowiem w pełni mobilne systemy przybliżające dźwięk. System FM składa się z mikrofonu i 2 odbiorników. Wykładowca ma założony mikrofon a dźwięk jest przesyłany bezpośrednio drogą bezprzewodowa do aparatu słuchowego studenta. Pozwala to pokonać barierę odległości, echo, hałas w tle, a także zachować głośne i wyraźne brzmienie mowy. Dzięki temu osoby z uszkodzonym narządem słuchu mogą swobodnie korzystać z zajęć dydaktycznych, niezależnie od sali dydaktycznej i warunków audio.
 5. Przenośne rampy podjazdowe MOBILEX: 6 SZTUK
  Przenośne rampy stosowane są do przemieszczania osób w wózkach inwalidzkich lub skuterach. Umożliwiają one przemieszczenie się przez wzniesienia ( np. schody ) samodzielnie lub za pomocą opiekuna. Rampy umożliwiają osobom niepełnosprawnym poruszającymi się wózkami inwalidzkimi wejście do budynków. Rampy mogą być używane zarówno wewnątrz jaj i na zewnątrz pomieszczeń. Maksymalne obciążenie ramp typu DF wynosi 300 kg.
 6. Lupa Okolux Plus Mobil LED 20D, 24D, 39D, 48D, 56 D: 9 SZTUK
  Lupy optyczna powiększające, wyposażone w wygodny uchwyt i podświetlenie LED. Lupy zapewniają wygodę czytania, stabilną pozycję nad oglądanym obiektem lub czytanym tekstem i diodowe doświetlenie.
 7. Dyktafon Olympus LS-P4: 6 SZTUK
  Smukły i kompaktowy LS-P4 to rejestrator dźwięku i odtwarzacz muzyki w jednym. Łączy wysoką jakość nagrań z łatwością użytkowania. Posiada wiele zaawansowanych funkcji, rejestruje przejrzysty, dynamiczny dźwięk – również podczas filmowania.
 8. Przenośna pętla indukcyjna SmartLoop: 7 SZTUK
  Pętla indukcyjna SmartLoop wspomaga rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych. SmartLoop jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i jest gotowa do natychmiastowego użycia.
 9. Zoomax EM5 HD Plus – lupa elektroniczna, powiększalnik: 4 SZTUKI
  M5 HD Plus oferuje cztery rodzaje regulowanych linii czytania i masek w poziomie i w pionie, możliwość przechowywania w pamięci do 60 obrazów, a także intuicyjne i precyzyjne przesuwanie powiększonego i zamrożonego obrazu zarówno przy użyciu przycisków, jak i za pomocą gestów wykonywanych palcami na ekranie dotykowym. Dwie 5-megapikselowe kamery i rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli sprawiają, że nawet przy dużym powiększeniu uzyskuje się krystalicznie czysty obraz w podwójnej jakości HD. Dzięki trybowi z dystansu osoba niedowidząca ma możliwość zapoznawania się z obiektami typu znaki drogowe, szyldy sklepów, itp. Lupa jest standardowo wyposażona w ergonomiczny uchwyt, zaprojektowany według najlepszych wzorców użytkowych, przeznaczony zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych.
 10. Przenośny zestaw FM z pętlą indukcyjną na szyję: 1 SZTUKA
  Ekonomiczne rozwiązanie do obsługi wielu słuchaczy poruszających się po obiekcie np. w muzeum lub w sytuacji braku możliwości instalacji pętli stacjonarnej. Rozwiązanie stosowane na uczelniach w salach wykładowych lub zamawiane na czas organizowanych konferencji oraz imprez.
 11. Tablety Samsung Galaxy Tab: 7 SZTUK
 12. Klawiatura brajlowska typu Perkins Focus 14 Blue z monitorem brajlowskim: 2 SZTUKI
 13. Osobisty wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących Bellman Audio Maxi: 6 SZTUK
  Uniwersalny osobisty wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących może być wykorzystywany do rejestracji i wzmacniania dźwięku z otoczenia (np. podczas rozmowy z drugą osobą), można go także podłączyć do telewizora lub jakiegokolwiek innego źródła dźwięku wyposażonego w standardowe wejście audio.
 14. Odtwarzacz dźwięku dla osób niedowidzących Blaze ET ze statywem: 3 SZTUKI
  Blaze ET to nowoczesny, wielofunkcyjny odtwarzacz książek, dokumentów, muzyki, podcastów itd.z wbudowaną kamerą umożliwiającą rozpoznawanie tekstu drukowanego (OCR).
 15. Odtwarzacz dźwieku dla osób niedowidzących Victor Reader Stream: 2 SZTUKI
 16. Klawiatura specjalistyczna Maltron 3D: 3 SZTUKI
 17. Alternatywna myszka komputerowa (typu joystick) SimplyWorks Joystick: 2 SZTUKI
 18. Program komputerowy MathType: WYPOŻYCZONY
 19. Kalkulatory „mówiące” Double Check: 5 SZTUK
 20. Czytak 4 (odtwarzacze z dyktafonem): 5 SZTUK
 21. Klawiatura specjalistyczna Big Keys LX: 3 SZTUKI
 22. Laski dla osób niewidomych (120cm): 3 SZTUKI
 23. Laski dla osób niewidomych (150cm): 3 SZTUKI
 24. Słuchawki wyciszające ZONE 1: 9 SZTUK
 25. omniReader Urządzenie lektorskie: 1 SZTUKA
 26. Zestaw Low VisionSimulators: 1 SZTUKA
 27. Tablet graficzny Huion Q11K V2: 1 SZTUKA
   

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń: 42 665 51 65 lub napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl

 

Dodatkowo możesz skorzystać z asortymentu do wypożeczenia w PFRON. Szczegóły na temat wypożyczalni technologii wspomagajacych dla osob z niepełnosprawnoscią znajdziesz klikając w link.

 

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-14
wtorek: 11-13, 14-17
czwartek: 9-11, 12-14
piątek: 9-11, 12-14

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony też poniżej), zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
 

Pliki do pobrania

Studenci z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku mogą skorzystać ze specjalistycznego sprzętu w Bibliotece UŁ przy ul. Matejki 32/38. Salki pracy znajdują się na II piętrze w nowym gmachu BUŁ.

Z JAKIEGO SPRZĘTU MOGĘ SKORZYSTAĆ W BUŁ?

Drukarka brajlowska ViewPlus Pro Gen II
Profesjonalna, wydajna drukarka brajlowska drukująca tekst oraz grafikę wypukłą w wysokiej rozdzielczości, z czarnodrukowym nadrukiem na wydruku brajlowskim.  

Stanowisko komputerowe WINDOW-EYES PL 6.1
Umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera w zakresie obsługi programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, obsługi poczty elektronicznej i korzystania z internetu. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem udźwiękawiającym Window Eyes Pro PL 6.1 jest specjalizowaną komputerową stacją roboczą, gdzie wszelkie informacje mogą być jednocześnie: wyświetlane na zwykłym monitorze ekranowym z możliwością dowolnego powiększania obrazu, „wyświetlane” na 64-znakowym monitorze brajlowskim (linijce brajlowskiej), odczytywane przez automatycznego lektora (do wyboru kilka syntezatorów mowy). Stanowisko umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidzącym korzystanie z programów komputerowych służących przede wszystkim do wprowadzania (również przy pomocy specjalnego skanera i programu OCR) danych tekstowych, ich edycji, posługiwania się pocztą elektroniczną, korzystania z internetu czy np. wysyłania SMS-ów.

Urządzenie lektorskie POET Compact
Umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidzącym odczytywanie przez automatycznego lektora dowolnego tekstu będącego w formie drukowanej (czarnodruku). Urządzenie działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i odczytuje go głosem automatycznego lektora. Ma możliwość płynnej regulacji szybkości czytania, zapisania w pamięci zeskanowanego tekstu oraz nagrania go na pendrive.

Powiększalnik MyReader
Umożliwia osobom słabowidzącym czytanie na monitorze ekranowym. Działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i wyświetla go na monitorze ekranowym dając możliwość płynnej regulacji powiększenia i szybkości automatycznego przesuwania się czytanego tekstu

Klawiatura Intellikeys  
Dotykowa klawiatura komputerowa z możliwością używania bardzo różnego uszeregowania, rozmiaru i wyglądu klawiszy (mogą to być również rysunki). Wystarczy zmienić nakładkę, z narysowanymi klawiszami o jednym rozkładzie, na inną. Klawisze można naciskać palcami, stopą, nosem lub podbródkiem.

Klawiatura Big Keys LX
Klawiatura, która posiada czterokrotnie powiększone klawisze. Szczególnie polecana dla osób mających problemy z manualnością kończyn górnych oraz słabowidzących. Dodatkowa plastikowa nakładka zapobiega naciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie - aby wcisnąć klawisz trzeba trafić dokładnie w wycięcie.

Klawiatura Maltron jednoręczna (leworęczna)  
Specjalnie zaprojektowana z myślą o osobach obsługujących komputer jedną ręką. Kształt oraz rozmieszczenie klawiszy zostały starannie przemyślane i dobrane tak, aby zminimalizować ruchy dłoni podczas pisania oraz zapewnić jak najwygodniejszą pracę.

Mysz komputerowa Smart Nav AT  
To mysz komputerowa dla osób, które nie mogą używać myszy sterowanej ręką. Dzięki Smart Nav sterowanie myszą odbywa się za pomocą ruchów głowy.

Track Ball
Powiększona mysz komputerowa. Została tak zaprojektowana, aby osoby z niepełnosprawnością dłoni z łatwością i precyzją mogły poruszać się kursorem po ekranie monitora.

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń: 42 665 51 65, napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź osobiście.

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65  
E: acw@uni.lodz.pl  

 

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Formularz rejestracyjny w ACW

 

Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami, które zostały potwierdzone orzeczeniem właściwego organu, przysługuje Ci stypendium. Stypendium jest przyznawane na Twój wniosek. Znajdziesz go w systemie USOSweb. Po wydrukowaniu i wypełnieniu należy złożyć go w Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta UŁ (ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź).  

 

Pamiętaj, żeby przed wypełnieniem wniosku zarejestrować swoje orzeczenie o niepełnosprawności w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ.  W tym celu skontaktuj się z ACW, wypełnij formularz rejestracyjny oraz dostarcz do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Możesz to zrobić e-mailowo lub osobiście.

 

Przedłużenie okresu ważności orzeczenia

6 sierpnia 2023 r. weszła w życie art. 23 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 852), który przedłuża ważność orzeczeń zgodnie z zapisami poniżej:

Art. 23. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Orzeczenia nie przedłużają się automatycznie,

w związku z tym należy:
 

 1. skontaktować się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ w celu przedłużenia ważności orzeczenia w systemie USOS ( kontakt: acw@uni.lodz.pl)
 2. złożyć wniosek w USOSweb z aktualnym orzeczeniem, wydrukować, przesłać pocztą/złożyć osobiście w Centrum Obsługi Spraw Społecznym i Socjalnych Studentów i Doktorantów (kontakt: stypendiumspecjalneizapomoga@uni.lodz.pl) - tura w USOSWeb będzie otwarta 02.10.2023 po godz. 9.00
   

Kontakt:
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-14
wtorek: 11-13, 14-17
czwartek: 9-11, 12-14
piątek: 9-11, 12-14

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, ale nie dłużej niż na rok akademicki. Jeżeli ważność orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, powoduje to anulowanie wypłacania stypendium.   

Ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, powoduje uzyskanie prawa do stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz poinformuje o tym fakcie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ lub złoży kolejny wniosek (w terminie trzech miesięcy od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia) o wypłacanie stypendium. 

Pamiętaj, że ACW rejestruje Twoje orzeczenie, ale wnioski rozpatruje Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ

Skontaktuj się z COSSiSSD osobiście (ul. Lumumby 1 w Łodzi) lub mailowo: stypendiumspecjalneizapomoga@uni.lodz.pl m.in. jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy stypendium zostało Ci przyznane, kiedy otrzymasz przelew lub co zrobić, kiedy kończy Ci się ważność orzeczenia.

 

Więcej informacji o stypendiach znajdziesz na stronie STYPENDIA.

HIGIENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poszukujesz wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i wyzwaniami w procesie studiowania? Możesz zgłosić się do zatrudnionych w ACW UŁ psychologów, którzy w ramach swoich działań udzielą zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego.

 

Jak umówić spotkanie?  
Konsultacje i wsparcie psychologiczne są bezpłatne, udzielane są po wcześniejszym zapisaniu się poprzez kontakt telefoniczny: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 81, e-mail: acw@uni.lodz.pl lub osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).

Psycholożki i psycholodzy: 

 • Beata Majcher-Materka
 • Natalia Grzanka
 • Marta Ziętal
 • dr Agnieszka Jaros 
 • dr Diana Muller-Siekierska
 • dr Jiří Byčkov

Ze wsparcia psychologicznego możesz skorzystać również w innych miejscach, niezwiązanych z UŁ. Niektóre z nich wraz adresami i danymi kontaktowymi znajdziesz w załączonym dokumencie.

Zapoznaj się z zasadami wsparcia psychologicznego (obowiązują w I semestrze w roku akad. 2023/24).

  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  Pliki do pobrania

  Obszar strefy relaksu

   

  GODZINY CISZY

  Cisza – wydaje się, że to coś, co nie ma szczególnego wpływu na nasze życie. Często kojarzymy ją z samotnością, smutkiem lub pustką. Zdarza się, że od niej uciekamy i robimy wszystko, aby tylko jej nie doświadczyć. Jednak cisza jest jednym z ważnych czynników przyczyniających się do obniżenia napięcia psychofizycznego.
  Jeżeli chcesz jej doświadczyć, zapraszamy do Strefy Relaksu w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Strefa Relaksu to nowoczesne i komfortowe miejsce, do którego możesz przyjść w wyznaczonych godzinach bez wcześniejszego umawiania się. Zanim udasz się do Strefy Relaksu, pamiętaj, żeby przeczytać jej regulamin. Potem zdejmij buty (tak, tak, w Strefie ciszy Relaksu przebywamy w skarpetkach) i ciesz się...ciszą! 

  Godziny korzystania ze strefy relaksu:

  Godziny pracy biura ACW UŁ. Proponujemy zadzwonić przed przyjściem, aby upewnić się, czy nie odbywają się warsztaty w Strefie Relaksu, wówczas nie będzie możliwości skorzystania z godzin ciszy. 

   

  ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

  Relaksacja stanowi jeden ze sposobów zmniejszania nadmiernego obciążenia psychofizycznego organizmu. Stres, napięcie, zmęczenie, spadek energii, smutek, lęk i inne nieprzyjemne emocje to elementy, których nie da sie całkowicie wyelimiować z naszego życia. Z przykrymi doznaniami można jednak sobie radzić, tak aby nie odbijały się na naszym zdrowiu, aktywności intelektualnej, społecznej i ruchowej. Pomoże w tym praktykowanie metod relaksacji.  

  Czym w ogóle jest relaksacja, na jakiej zasadzie działa, jakie korzyści może przynieść, jakie metody pracy wykorzystuje? Na te pytania odpowiemy podczas zajęć teoretycznych. Dzięki nim będziesz mógł bliżej przyjrzeć się mechanizmom działania relaksacji i przygotować się do praktyki podczas warsztatów w Strefie Relaksu w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. 

   

  Najbliższe zajęcia:
   

  Relaksacja w teorii 

  Termin: 07.03.2024 r., godz. 14.00 - 15.00
  Forma: ul. Pomorska 152, Łódź 

  Jak się zapisać?


  Relaksacja w praktyce (stacjonarnie)

  To warsztaty, podczas których proponujemy szereg przystępnych sposobów na relaksację możliwych do zastosowania niemal w każdych warunkach. Podczas warsztatów ćwiczymy takie sposoby redukcji napięcia psychofizycznego jak: 

  • techniki oddechowe
  • elementy treningu redukcji stresu opartego na uważności
  • progresywna relaksacja mięśni wg Jacobsona 
  • relaks za pomocą autosugestii wg Schultza
  • wizualizacje

  Zajęcia odbywają się w Strefie Relaksu ACW UŁ (ul. Pomorska 152, Łódź). Zanim udasz się do Strefy Relaksu, pamiętaj, żeby przeczytać jej regulamin.Potem zdejmij buty (tak, tak, w Strefie Relaksu przebywamy w skarpetkach). Większość zajęć przebiega w pozycji leżącej lub siedzącej, umożliwiającej pełniejszy kontakt ze swoim ciałem i głębsze odprężenie - dlatego pamiętaj o wygodnym ubraniu.


  Termin: 13.03.2024 r., godz. 14.00 – 15.00
  Forma: stacjonarnie w ACW UŁ, ul. Pomorska 152 

  Dla osób mających trudności w dotarciu na zajęcia stacjonarnie istnieje możliwość zorganizowania wszystkich warsztatów również przez MsTeams. 

  Jak się zapisać?


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl 
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14
   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  Pliki do pobrania

  Studenci pracujący w grupie

   

  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ proponuje warsztaty psychoedukacyjne, podczas których możesz zapoznać się ze sposobami dbania o kondycję zdrowia psychicznego. Uczestnicy otrzymają wskazówki pomocne w znalezieniu metod zatroszczenia się o swój stan psychofizyczny i czerpania większej satysfakcji ze studiowania oraz życia codziennego. Warsztaty to również szansa na rozwój umiejętności osobistych, które są niezbędne do zarządzania sobą oraz odkrywania własnych potrzeb, celów, wartości i ich skutecznego realizowania. Dzięki warsztatom będziesz miał okazję lepiej poznać siebie, zwiększyć osobistą skuteczność w różnych obszarach funkcjonowania w społeczności akademickiej i naukowej. Proponowane warsztaty mają charakter wglądowy, pokazują, co sprzyja postawie aktywnej, a co ją ogranicza, tym samym wyznaczając drogę dalszego osobistego rozwoju. 

  Najbliższe zajęcia:

  • Self – compassion, czyli jak być dobrym dla siebie w trudnych chwilach? 

  Termin: 15.03.2024 r., godz. 13 – 15, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 

  • Gdy czas mnie goni… - metody zarządzania sobą w czasie.

  Termin: 19.03.2024 r., godz. 12 – 14. ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 

  • Konflikt w relacajch - jak sobie z nim radzić? – cz. 1. Rozpoznawanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów. 

  Termin: 21.03.2024 r., godz. 11.30 – 13.30, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź

  • Konflikt w relacjach - jak sobie z nim radzić – cz. 2. Komunikacja sprzyjająca współpracy.

  Termin: 27.03.2024 r., godz. 10 – 12, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 

   

  Warsztaty realizowane są w kameralnych grupach (max. 8-10 osób).

  Osoby mające specjalne potrzeby związane z dostosowaniem zajęć z powodu niepełnosprawności/ deficytów prosimy zgłaszać mailowo: acw@uni.lodz.pl
   

  Jak się zapisać?

   

  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  Grupa studentów trzyma się za ręce w znaku jedności

   

  W spotkaniach grupy wsparcia mogą uczestniczyć studenci i studentki mający podobne problemy w procesie studiowania. Podczas systematycznych spotkań masz szansę uporać się ze swoimi trudnościami, poznać inne osoby, nawiązać pozytywne relacje oraz rozwinąć swój potencjał. Aktywne uczestnictwo w grupie może wesprzeć Cię w pracy nad sobą, a także daje możliwość poradzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Wspólna rozmowa to szansa, aby spojrzeć z innej perspektywy na swój problem. Być może przekonasz się, że nie jesteś z nim sam/sama a rozwiązanie znajduje się tuż obok. 

   

  Do grupy wsparcia zapraszamy:

  • osoby z problemami zdrowotnymi utrudniającymi pełny udział w społeczności akademickiej 
  • osoby nieśmiałe i wysoko wrażliwe
  • osoby doświadczające z różnych powodów wykluczenia ze społeczności akademickiej 
  • osoby samotne lub mające trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi

  Grupa wsparcia realizowana jest w kameralnym gronie (max. 8-10 osób).

   

  Najbliższa grupa wsparcia: 

  • Termin pierwszego spotkania: 05.03.2024 r., godz. 15 - 17 lub 06.03.2024 r., godz. 10 - 12
  • Miejsce spotkania: Akademickie Centrum Wsparcia UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 

   

  Jak się zapisać?

   

  Więcej o grupie wsparcia możesz dowiedzieć się dzwoniąc tel. 42 665 51 65 lub pisząc e-mail: beata.majcher@uni.lodz.pl 

  Możesz przyjść do nas również osobiście:
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
   

  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14


  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny , zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  Studenci oglądają film w Sali Relaksu

   

  Filmoterapia – to forma wsparcia dla osób, którym zależy na głębszym doświadczeniu oglądanego filmu oraz zrozumieniu siebie oraz innych poprzez uczestnictwo w arteterapii, czyli terapii sztuką. Na UŁ uczestniczymy w spotkaniach filmoterapeutycznych „Oscar goes to...”. Jak to działa? Podczas projekcji widz spotyka się nie tylko z bohaterem filmowym, ale również za sprawą mechanizmu projekcji, z samym sobą, swoimi emocjami, problemami czy tęsknotami.  Filmoterapia ma charakter spotkań grupowych – po wspólnym obejrzeniu filmu dyskutujemy i zastanawiamy się, czego doświadczyliśmy i w jaki sposób możemy wykorzystać te doświadczenia w poprawie jakości naszego życia.  

  Najbliższe spotkanie: 

  • Nowy rok – nowe możliwości?..., czyli jak realizować swoje cele i marzenia.

  Projekcja filmu: Chce się żyć”, reż. M. Pieprzyca
  Termin: 11.04.2023 r., godz. 12 – 15
  Forma: stacjonarna - ACW, ul. Pomorska 152, Łódź

  Jak wziąć udział w filmoterapii? 

  Napisz e-mail: beata.majcher@uni.lodz.pl, zadzwoń lub przyjdź osobiście. 

  Zapoznaj się z regulaminem Strefy Relaksu, w której odbywa się projekcja filmu.

  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14


  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  WSPARCIE NA #UNILODZ

  ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

  Rozpoczęcie studiów to jeden z ważnych etapów w życiu, obfitujący w liczne wydarzenia: opuszczenie domu rodzinnego, zwiększenie odpowiedzialności za finanse, samodzielne podejmowanie decyzji, poznawanie nowych ludzi, zasad, miejsca, a często również kultury. Nic dziwnego, że rozpoczęcie studiów wiąże się z jednej strony z wieloma pozytywnymi emocjami: ciekawością, podekscytowaniem, nadzieją na realizację celów, nowością, a z drugiej może powodować wielu nieprzyjemnych odczuć oraz generować dużo pytań, wątpliwości czy stresu. Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zaprasza na zajęcia adaptacyjne „Wsparcie na starcie”, podczas których studenci otrzymają szereg ogólnych informacji nt. funkcjonowania uczelni i obowiązujących w niej zasad.

  Dowiedz się więcej z krótkiego przewodnika: Wsparcie na starcie - Garść wskazówek dla studentów I roku

   

  Najbliższe zajęcia:

  •  „Nowe lądy odkrywam z innymi” - grupa wsparcia dla studentów I roku chcących lepiej zaadaptować się do procesu studiowania.
   Szczegóływ zakładce Higiena zdrowia psychicznego/ Grupa wsparcia na naszej stronie.
  • Warsztat radzenia sobie ze stresem w sytuacji rozpoczynania studiów - "Studiuję, nie stresuję..."
   Termin: 18.10.2023 r., godz. 10 - 12, ul. Pomorska 152, Łódź


  Dla osób mających trudności w dotarciu na zajęcia stacjonarnie istnieje możliwość zorganizowania wszystkich warsztatów również przez MsTeams.

  Jak zapisać się na zajęcia?
  Kliknij w link obok: zapisy na warsztaty


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14


  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony też poniżej), zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  Pliki do pobrania

  Wracasz na studia po przerwie i potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu się w proces studiowania? Zgłoś się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ na zajęcia „Wsparcie na starcie- reaktywacja” dla studentów, którzy tak jak Ty zdecydowali się na powrót na studia i chcieliby otrzymać ogólne informacje nt. aktualnego funkcjonowania uczelni i obowiązujących w niej zasad. Ponadto możesz wziąć udział w warsztatach psychoedukacyjnych „Nie taki diabeł straszny", na których będziesz miał szansę poznać sposoby radzenia sobie ze zmianą, stresem i obawami.

   

  Jak zapisać się na zajęcia?
  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 81, acw@uni.lodz.pl. Możesz przyjść do nas również osobiście: ul. Pomorska 152, Łódź 


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14


  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony też poniżej), zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  Pliki do pobrania

  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

  Przy Akademickim Centrum Wsparcia UŁ działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień. Został uruchomiony na podstawie porozumienia z dnia 8.04.2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Uniwersytetem Łódzkim w sprawie przedsięwzięć na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania problemom związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych wśród młodzieży studenckiej.

  SPOTKANIA INDYWIDUALNE
  Tutaj wsparcia osobom podczas konsultacji indywidualnych udzielają terapeuci ds. uzależnień od m.in.: alkoholu, narkotyków, ale również leków, hazardu czy internetu. U specjalistów ds. uzależnień znajdziesz wsparcie także wtedy, gdy z takim problemem zmaga się bliska Ci osoba, co przekłada się na Twoje funkcjonowanie w tej relacji. Specjaliści wyjaśnią, co może być pomocne w wyzwoleniu się od czynnika destrukcyjnego, zredukowania szkodliwych skutków uzależnienia, powrotu do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, a także wesprą w wypracowaniu sposobów radzenia sobie w relacji z uzależnioną bliską osobą.  

  WARSZTATY GRUPOWE
  W ramach terapii i profilaktyki uzależnień  możesz uczestniczyć również w spotkaniach grupowych w formie warsztatów “Houston, mamy problem”. Warsztaty obejmują wsparcie osobom uzależnionym lub mających kontakt z uzależnieniem w najbliższym środowisku (m.in.: rodzinnym, zawodowym) w oparciu o społeczność terapeutyczną poprzez wykorzystanie różnych form oddziaływań: dialog motywujący, koło zmiany, elementy treningu interpersonalnego i osobistego. Warsztaty dają możliwość zdobycia wiedzy nt. konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz wyposażają w sposoby radzenia sobie z uzależnieniami na poziomie behawioralnym, psychologicznym i fizycznym. 

  Szczegóły terminów warsztatów będą podane wkrótce.

  Terapeuci uzależnień: 
  Piotr Niedzielski: termin do indywidualnego ustalenia z terapeutą.
  Józef Rak: przyjmuje we wtorki w godz. 10-15
   

  Jak umówić spotkanie? 
  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, acw@uni.lodz.pl. Możesz przyjść do nas również osobiście: ul. Pomorska 152, Łódź


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-14
  wtorek: 11-13, 14-17
  czwartek: 9-11, 12-14
  piątek: 9-11, 12-14


  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.
   

  REGULAMIN ACW

  Podstawowym zadaniem Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

  • procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 
  • kształceniu, 
  • prowadzeniu działalności naukowej. 


  Zadanie to jest realizowane z środków dotacji podmiotowej przeznaczonej na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


  Środki finansowe z dotacji:

  • są przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia, studentom, doktorantom i pracownikom warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej
  • mogą być wydatkowane m.in. na kursy języka migowego dla studentów, doktorantów oraz dla pracowników uczelni, specjalistyczne szkolenia, w tym umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni niepełnosprawnym studentom i doktorantom, zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, zakup literatury specjalistycznej i naukowej do uczelnianych bibliotek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury. 

  Dzięki dotacji ACW UŁ może realizować wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami, potwierdzonymi orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz wydatki na rzecz osób  z niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia. 


  Szczegółowe kryteria oraz formy wsparcia realizowane przez ACW UŁ określa:

  "Regulamin przyznawania wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzenia działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim".

   

  Pliki do pobrania

  FORMULARZE REJESTRACYJNE I WNIOSKI O WSPARCIE

  W sytuacji chęci skorzystania ze wsparcia ACW UŁ, należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz wniosek o wsparcie. Dolumenty można dostarczyć osobiscie do biura, ul. Pomorska 152 w Łodzi lub zeskanować na adres: acw@uni.lodz.pl

   

  Pliki do pobrania

  W sytuacji chęci skorzystania ze wsparcia ACW UŁ, należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz wniosek o wsparcie. Dolumenty można dostarczyć osobiscie do biura, ul. Pomorska 152 w Łodzi lub zeskanować na adres: acw@uni.lodz.pl

   

  Pliki do pobrania

  WSPARCIE W KRYZYSIE

  Telefony bezpłatnej pomocy psychologicznej

  • WSPARCIE OSOBY W KRYZYSIE - KRÓTKO, PRAKTYCZNIE, DLA KAŻDEGO.

  Czego doświadcza człowiek w kryzysie?

  • Reakcje na kryzys mogą się różnić.
  • Możesz spodziewać się: utraty równowagi emocjonalnej, poczucia braku kontroli nad życiem, uporczywych myśli, dezorientacji, załamania, bezradności, apatii lub pobudzenia, przygnębienia, rozpaczy, spadku poczucia własnej wartości, obwiniania się, cierpienia, lęku, potrzeby wsparcia.
  • Niektórzy odczuwają pustkę albo nie czują nic.


  Cele pomocy w wymiarze psychologicznym:

  • Zapewnić maksymalną troskę, by umożliwić odzyskanie równowagi emocjonalnej.
  • Stworzyć warunki sprzyjające odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa.


  Co najpierw?

  • Buduj dobrą relację: empatia, bliskość, troska, akceptacja, szacunek.
  • Stwórz możliwość wyrażania emocji i rozmawiania o nich (czytaj niżej).
  • Jeśli jednak osoba w kryzysie tego nie chce, nie zmuszaj jej.


  Co dalej?

  • Słuchaj bardzo uważnie. Upewnij się, czy dobrze zrozumiałeś uczucia i intencje osoby.
  • Pytaj o potrzeby. Nie uszczęśliwiaj według własnego pomysłu.
  • Spróbuj poznać, jakie są mocne strony osoby, na jakich jej cechach lub doświadczeniach
  • można się oprzeć w dalszym działaniu.
  • Pomóż osobie odzyskać poczucie kontroli i sprawczości, tzn. przekonanie, że są sprawy, które
  • zależą od niej, na które ona ma wpływ, o których sama może decydować.
  • Skoncentruj się na doraźnych i konkretnych planach: pomóż osobie ułożyć plan działań na
  • jutro, a nie na resztę życia.
  • Bądź otwarty, twórczy, elastyczny. Nie ma gotowych recept i jedynie słusznych rozwiązań.
  • Dostarczaj informacji obniżających lęk i zwiększających nadzieję.

  Zadbaj o własne potrzeby fizyczne i psychiczne. Inaczej nikomu nie pomożesz, a sobie
  zaszkodzisz.


  Pamiętaj:
  Ludzie są zdolni do pokonywania przeciwności i radzenia sobie nawet w bardzo trudnych sytuacjach.


  Literatura:
  Czabała, J., Sęk, H. (2000). Pomoc psychologiczna. [W:] J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk: GWP.
  James, R., Gilliland, B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA.
  Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


  Opracowano w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, luty-marzec 2022

   

  • JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA?

  W sytuacji silnego zagrożenia może zmienić się sposób dotychczasowego funkcjonowania: niektórzy z nas mogą odczuwać podwyższone napięcie emocjonalne, zdolności komunikacyjne, funkcje poznawcze, np. koncentracja uwagi, pamięć mogą ulec pogorszeniu, emocje przybierać różne rodzaje i nasilenie, ciało odczuwać nieprzyjemne doznania, a zachowania być chaotyczne. Możemy przejść w stan podwyższonej gotowości lub się zamrozić. Czasami nie wiemy i nie rozumiemy, co się dzieje z nami i wokół nas. Reakcje każdego z nas w takiej sytuacji są różne, jednak:


  Masz prawo do:

  • pustki, paraliżu lub natłoku myśli – zastanów się, kto/co sprawia, że czujesz się bezpieczniej – sięgnij po to, co pomaga i nie jest destrukcyjne. Nie obwiniaj siebie, że czujesz, to co czujesz. Każdy reaguje inaczej na sytuację zagrożenia i to jest w porządku,
  • różnych, często skrajnych emocji – nie odcinaj się od nich, ale też nie pozwalaj, aby Cię zalały. Znajdź czas i przestrzeń na ich bezpieczne wyrażenie. Nazwij je i porozmawiaj o nich z osobami, które Cię wysłuchają bez oceniania i deprecjonowania. Powiedz im „stop”, gdy są zbyt silne. Sięgnij po wsparcie,
  • płaczu, strachu, wściekłości, nierozumienia, tymczasowej utraty sensu. To jest naturalne w sytuacji kryzysu - bądź dla siebie w tym życzliwy, nie podejmuj pochopnych działań i decyzji, skontaktuj się z kimś, kto Cię wysłucha,
  • silnej potrzeby sprawstwa – działaj, tam gdzie możesz, opcji jest sporo: wolontariat, wspierające rozmowy z ludźmi, udział w akcjach na rzecz potrzebujących, rób to w sposób racjonalny i odpowiadający na aktualne potrzeby,
  • bezsilności i bezradności. Zrób tyle, ile chcesz i możesz w strefie swojego wpływu. Na niektóre sprawy nie masz wpływu, ale na niektóre już tak. Jeżeli działanie na ten moment jest zbyt trudne – nie zmuszaj się do tego – otul siebie, otocz troską i wyrozumiałością, dopiero potem zrób krok, taki jaki możesz na miarę swoich możliwości,
  • poszukiwania informacji – wybieraj wiarygodne i sprawdzone źródła, uważaj na emocjonujące obrazy, które nie zawsze są prawdziwe, a mają wywołać popłoch i panikę,
  • zmniejszania ilości informacji - w nadmiernej ilości doniesień, możesz czuć się obciążony/a ich natłokiem – poszukaj spokoju i bezpieczeństwa – przynajmniej na chwilę, wyznacz czas na ich oglądanie, np. raz dziennie przez 10 min,
  • mówienia o tym co czujesz, co się w Tobie dzieje – poproś o wsparcie i wysłuchanie osobę/y, która będzie miała przestrzeń w sobie, aby to zrobić,
  • nie mówienia o tym, co czujesz i co się w Tobie dzieje. Sprawdź czego potrzebujesz w tym momencie i jak możesz o to zadbać choć w minimalnym stopniu. Pamiętaj, prośba o wsparcie również jest sposobem zadbania o siebie,
  • pozostania chwilę w samotności – pobądź ze sobą sam/sama, jeżeli tylko Ci to służy,
  • przynależności – znajdź grupę wsparcia, odezwij się do osób w Twoim bliższym lub dalszym otoczeniu na pewno są tacy, którzy potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, zaangażuj się w działanie grupowe,
  • chwili relaksu i odprężenia: oddychaj, medytuj, módl się. Rób to, co Ci najbardziej pomaga,
  • szacunku wobec swoich sił i ograniczeń. Jeżeli masz siłę, aby działać, rób to dalej, żyj tak, jak do tej pory lub podobnie. Jeżeli nie, ogranicz niektóre aktywności i zadbaj o to, czego potrzebujesz,
  • korzystania ze wsparcia: nieformalnego (np. znajomi, przyjaciele, otoczenie bliższe i dalsze, telefony zaufania) i specjalistycznego (np. psycholog, psychoterapeuta, pedagog, interwent kryzysowy, psychiatra, ośrodki interwencji kryzysowej).

   

  Jeżeli dostrzegasz objawy, które uniemożliwiają Ci codzienne funkcjonowanie skorzystaj ze wsparcia specjalisty: psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, interwenta kryzysowego!

   

  • PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA - GDY ZACZYNASZ SIĘ STRESOWAĆ

  Wykonaj pogłębione oddychanie

  • Połóż się lub usiądź wygodnie, opuść ramiona. Nie krzyżuj rąk i nóg. Ważne, aby brzuch nie był uciskany przez pasek itp. Możesz zamknąć oczy. Połóż rękę na brzuchu.
  • Nabierz powoli powietrze nosem, licząc do pięciu (licz powoli na wdechu). Pamiętaj, żeby podczas wdechu uniósł się brzuch. Wstrzymaj oddech, licząc do pięciu.
  • Powoli wypuść powietrze ustami, licząc powoli do pięciu.
  • Powtórz sekwencje kilkakrotnie, aż poczujesz, że powoli przychodzi uspokojenie.
  • Jeżeli w trakcie ćwiczenia zakręci Ci się w głowie, przerwij na 30 sekund, a następnie zacznij znowu.
  • Wdechy i wydechy powinny być spokojne i miarowe.
  • Należy unikać siłowego i gwałtownego wdychania i wydychania.
  • Pozwól ciału rozluźnić się na tyle, ile to możliwe.

  Chcesz poznać więcej sposobów radzenia sobie ze stresem? Skorzystaj z warsztatów i wykładów, które realizujemy w ACW każdym miesiącu. 
   

   

  • PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA - GDY ZACZYNASZ PANIKOWAĆ

  Wzmożony lęk albo napady paniki są nieprzyjemne i wyglądają przerażająco, ale MIJAJĄ. Nie walcz z nimi, ale ZMOTYWUJ się natychmiast do działania.

   

  • Odwróć natychmiast uwagę- skoncentruj się na czymś innym niż przedmiot paniki, np. zacznij liczyć książki z zieloną okładką, policz drzewa albo samochody na parkingu, przywołaj w myślach tekst ulubionej piosenki, którą znasz, wymień liczby parzyste od 220 do 0, wymień przedmioty w kształcie prostokąta, które widzisz w otoczeniu, w którym jesteś. Skręcaj i rozkręcaj długopis – raz lewą, raz prawą ręką. 
  • Zrób pogłębione odddychanie. W trakcie paniki trudno się do tego zmotywować, ale zrób to! Stań mocno na ziemi lub połóż się. Nie krzyżuj nóg i rąk. Zacznij oddychać spokojnie i miarowo, tak aby podniósł się brzuch. Skoncentruj się na tym, jak oddychasz. Możesz skorzystać z techniki 3-2-4. Zrób wdech licząc do 3, zatrzymaj licząc do 2 i zrób wydech licząc do 4.

  UWAGA! Jeżeli zaczyna kręcić Ci się w głowie – przestań na chwilę. Powróć do oddechu, ale oddychaj wolniej i płycej.

  • Rozładuj napięcie przez ruch, np. zrób pięć podskoków, pięć pajaców, pięć przysiadów - cokolwiek. Aktywność fizyczna wspomaga rozładować metabolity odpowiedzialne za reakcje stresowe. 
  • Zadzwoń do bliskiej osoby i opowiedz, co się dzieje. Porozmawiaj również na inne tematy – niezwiązane z przedmiotem lęku.

   

  Wskazówki dla otoczenia

  • Bądź empatyczny: „Tak, widzę, że Ci bardzo trudno” „Tak, to przerażające” i jednocześnie koncentruj się na odwracaniu uwagi.
  • Pomóż w odwróceniu uwagi od tego, co jest przedmiotem paniki, np. zadaj pytanie: Co to za przedmiot? Do czego się go używa? Gdzie on normalnie leży? Jak robisz pizzę? Jakie są twoje ulubione składniki? Poproś, żeby osoba coś policzyła: np. książki z zieloną okładką, drzewa albo samochody na parkingu lub wymieniła liczby parzyste od 220 do 0, wymień przedmioty w kształcie prostokąta, które widzisz w otoczeniu, w którym jesteś.
  • Zachęcaj też do wykonania ćwiczeń fizycznych i pogłębionego oddychania. Zrób to razem z tą osobą – będzie jej raźniej. Nie poddawaj się i nie zniechęcaj. Lęk minie.

  Pliki do pobrania

  Jeżeli:

  • przeżywasz silny kryzys psychiczny,
  • jesteś w trudnej sytuacji życiowej, która dezorganizuje Twoje myślenie i działanie,
  • myśli i emocje Cię przytłaczają i utrudniają codzienne funkcjonowanie,
  • masz poczucie utraty kontroli nad sobą i swoim życiem,
  • potrzebujesz porozmawiać o tym, co trudne,

  możesz zgłosić się do psychologów pracujących w ACW UŁ w celu wsparcia psychologicznego i/lub skorzystać z ogólnodostępnych możliwości: interwencji kryzysowej lub telefonów zaufania. Niektóre z tych możliwości przedstawiamy poniżej oraz w załączonym dokumencie. Część z nich jest czynna całodobowo!

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi 
   Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi to miejsce m.in. bezpłatnej pomocy psychologicznej dla wszystkich osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
   Tel.: 42 630 11 02 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 20:00)
    
  • Telefon zaufania przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej: 19 288 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 - 8:00, w sob., niedz. i święta całodobowo)
    
  • Telefon Zaufania dla Dorosłych
   Tel.: 116 123
   (czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 - 22:00)
    
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka
   Tel.: 22 484 88 01
   (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 20:00)
   Nie chcesz dzwonić? Napisz: porady@stopdepresji.pl
    
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - dla ofiar i świadków
   Tel.: 800 120 002
   (czynny całodobowo) lub napisz: niebieskalinia@niebieskalinia.info
    
  • Telefon wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami
   Tel.: 800 108 108
   (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 20:00)
    
  • Życie warte jest rozmowy:  kliknij, by przejść na stronę zwjr.pl
    
  • Forum Przeciw Depresji:  kliknij, by przejść na stronę forumprzeciwdepresji.pl

  WSPARCIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM LUB/I ROSYJSKIM

  • Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego w języku ukraińskim i rosyjskim
   Tel.: 669 981 038
     (czynny pon. 16-20, śr. 10-14, pt. 14-18)
    
  • Bezpłatny telefon wsparcia Centrum Medycznego Damiana w języku polskim i rosyjskim
   Tel.: 22 566 22 27
   (czynny wt. 8-13, śr. 17-20, pt. 8-13)
    
  • Telefoniczna Linia Wsparcia -  Mindgram (https://mindgram.com/pl/linia-wsparcia/­)
   Od 25.02.2022 r. realizowane są również webianry z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • Telefoniczne wsparcie Fundacja Nagle Sami
   Tel.: 800 108 108(poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-20.00)                                                                                                                      
   Połączenia są bezpłatne, konsultanci rozmawiają w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim

  • Grupa wsparcia, indywidualne spotkania z psychoterapeutami - Stowarzyszenie HaKoach - wsparcie dla obywateli z Ukrainy, przebywających w Łodzi.
   Tel.: 506 558 006, e-mail: hakoach.lodz@gmail.com
   Więcej informacji znajdziesz na profilu fb projektu: wlacz.sie.lodz

  • Centrum Psychoterapii HELP – dla obywateli Ukrainy, wsparcie online
   Tel.: 720 826 806 oraz 790 626 806, pomoc psychologiczna w języku polskim i angielskim
    
  • Pracownia Wsparcia Psychologicznego 𝗽𝗼𝗠𝗢𝗖 - wsparcie psychologiczne i kryzysowe w Łodzi
   Od 7.02.2022 bezpłatne wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy w Łodzi
   Tel.: 798 201 307; e-mail: pwp.pomoc@gmail.com
   Prowadzone w języku polskim i angielskim oraz z tłumaczem j. ukraińskiego
    
  • Polski Instytut Ericksonowski - bezpłatna pomocy psychologicznej on-line lub telefoniczna dla osób odczuwających lęk i cierpienie
   Tel.: 42 688 48 60e-mail: info@p-i-e.pl
   Prowadzone w językach:  j.polskim, j.angielskim, j.niemieckim, j. ukraińskim, j.białoruskim, j.rosyjskim
    
  • Centrum Psychologiczne "Kompas", wsparcie online lub stacjonarnie w Radomiu
   Tel.: 537606041 - zapisy
    
  • Przystań Psychologiczna
   Tel.: 533 300 999,  recepcja@przystan-psychologiczna.pl, spotkania psychologiczne online lub stacjonarne w Warszawie, w j.ukraińskim, polskim lub angielskim
    
  • CALMA Klinika Terapii – wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy, wsparcie online, telefonicznie lub osobiście w Gdańsku, również konsultacje psychiatryczne z receptą na potrzebne leki.
   Tel.: +48 660 198 321 (pon-pt 9-20), rejestracja@klinikacalma.pl; pomoc po polsku i angielsku
    
  • Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem - bezpłatna pomoc psychologiczna będzie świadczona w ramach telefonu zaufania. Aktualnie telefon zaufania jest obsługiwany w języku polskim, fundacja szuka specjalistów, którzy biegle posługują się językiem ukraińskim.
   Tel.: +48 733 563 311, twojpsycholog2@gmail.com
    

  W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub/i życia zadzwoń pod nr alarmowy 112.

  Ze wsparcia psychologicznego możesz skorzystać również w innych miejscach poza UŁ.
  Niektóre z nich wraz z adresami i danymi kontaktowymi znajdziesz w załączonym dokumencie.
  Informacji na temat ośrodków zdrowia psychicznego w całej Polsce możesz szukać m. in. tutaj:

  Świat Przychodni
  Terminy leczenia NFZ
  Informator o zawartych umowach NFZ
  Ośrodki Interwencji Kryzysowej Polska