O NAS

poniedziałek         9.00-15.00

wtorek                    9.00-17.00

środa                      dzień bez obsługi studenta

czwartek                9.00-15.00 

piątek                      9.00-15.00

wybrane soboty:       

23.10.2021               9.00-15.00 

20.11 2021                9.00-15.00 

11.12.2021                 9.00-15.00 

29.01.2022              9.00-15.00
                       

PRZERWA NA DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE - codziennie w godz. 11.00 - 12.00

 

 

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  


T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  

Misją ACW jest stworzenie przestrzeni przyjaznej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. Zwiększamy dostępność studiów wyższych dla osób z niepełnosprawnościami, trudnościami zdrowotnymi, adaptacyjnymi, zagrożonych uzależnieniem oraz studentów i doktorantów doświadczających trudności w uczeniu się.

Przede wszystkim jesteśmy jednak miejscem wsparcia.

Każda osoba z niepełnosprawnościami/deficytami ma prawo do równego dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Wspieramy zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą aktywnością w środowisku akademickim. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Poznajemy jej specyficzne potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz dobieramy odpowiednie rodzaje wsparcia, żeby mogła w pełni uczestniczyć w procesie studiowania.

Wsparcie w ACW UŁ jest bezpłatne. Działamy zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia.

ZAREJESTRUJ SIĘ W ACW UŁ

Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go i wyślij na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Studentko,Studencie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, jeśli z powodu niepełnosprawności i/lub choroby przewlekłej nie możesz przyjechać do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ w Łodzi, poinformuj nas o tym – znajdziemy rozwiązanie! Istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Udzielamy także wsparcia online (MS Teams, telefon, e-mail).

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KONSULTACJE EDUKACYJNE

Jeżeli doświadczasz trudności w studiowaniu i uczeniu się, możesz skorzystać z różnych form wsparcia edukacyjnego np. indywidualnych konsultacji lub szkoleń z zakresu strategii uczenia się, zarządzania czasem, efektywnych technik zapamiętywania, twórczego myślenia, pracy w zespole, autoprezentacji, komunikacji bez barier, ale także coachingu i mentoring czy treningu uważności.

Co należy zrobić?
Najlepiej umówić się z konsultantem edukacyjnym w celu wspólnego przeanalizowania bieżących potrzeb edukacyjnych oraz poszukiwania i zaplanowania rozwiązań. Można to zrobić mailowo: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl, telefonicznie: 42 235 01 80 lub osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).

 

OPINIE

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnościami lub/i trudnościami zdrowotnymi, masz prawo wystąpić o opinię w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z Twoich potrzeb.

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych może wystawić, na Twój wniosek, opinię skierowaną do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, określającą ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i zawierającą wskazania alternatywnych form zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.

Dla osób wnioskujących po opinię po raz pierwszy

Z każdym studentem zgłaszającym się po raz pierwszy do ACW UŁ przeprowadzana jest rozmowa, która ma celu poznanie Twojej sytuacji, potrzeb, trudności oraz oczekiwań związanych z realizacją procesu dydaktycznego. O terminie i formie indywidualnej rozmowy poinformujemy Cię telefonicznie lub e-mailowo. Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dla osób wnioskujących po opinię po raz kolejny

Jeżeli opinia została wydana Ci w poprzednim roku akademickim, prosimy o podanie nr albumu, wydziału i kierunku studiów. Jeżeli w opinii miałaby znaleźć się dodatkowa informacja, która nie była uwzględniona w ostatnim dokumencie, wskaż treść tej informacji wraz z uzasadnieniem. W przypadku niejasności skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo i doprecyzujemy treść oraz zasadność kolejnej opinii.  

Co należy zrobić?  
Skontaktuj się e-mailowo: beata.majcher@uni.lodz.pl, telefonicznie: tel. 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82 lub osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).  

 

ZAJĘCIA ROZWOJOWE

Coaching indywidualny
Coaching jest metodą pracy z klientem będący syntezą wielu multidyscyplinarnych i teoretycznych podejść sprzyjającą intencjonalnej zmianie. Pobudza do myślenia, pozwala określić osobiste cele i mobilizuje do zmiany w obszarach, które uważamy za nasze słabe strony. To metoda polecana osobom, które chcą odblokować swoje pasje, określić cele, stworzyć plan działania ich realizacji i poznać lepiej swoje możliwości. 
Sesje przeprowadzane są po polsku lub angielsku.

Jak umówić się na spotkanie?
Wypełnij formularz w wersji polskiej lub angielskiej.

Prowadzący: dr Marcin Muszyński 


Coaching grupowy
Coaching grupowy to cykl spotkań realizowanych w niewielkich grupach (do ośmiu osób), których celem jest wsparcie uczestników w procesie zmiany i rozwoju, definiowania celu, określania sposobów dotarcia do niego, przewidzenia możliwych przeszkód i uświadomienia zasobów do radzenia sobie z nimi. W grupie otworzycie się na dyskusję, dzielenie się spostrzeżeniami i łatwiej dostrzeżecie mozliwości rozwiązania swojego problemu. 


Jak umówić się na spotkanie grupowe? 
Zadzwoń lub napisz e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, acw@uni.lodz.pl.

Prowadząca: dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz 
 

SZKOLENIA I WARSZTATY

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zaprasza na szkolenia i warsztaty wspierające studentów i doktorantów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przydatnych w procesie kształcenia. Organizujemy zajęcia z zakresu: strategii uczenia się, zarządzania czasem, efektywnych technik zapamiętywania, metod usprawniających komunikację, twórczego myślenia, pracy w zespole, autoprezentacji, komunikacji bez barier. Warsztaty i szkolenia to również okazja do przyjrzenia się swojemu nastawieniu i motywacji do nauki. A wszystko po to, aby w przyszłości chętniej i efektywniej uczyć się tego, co wesprze w realizacji postawionych celów.

 

Najbliższe warsztaty:

 •   Międzynarodowa grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością ruchu lub/i trudnościami w poruszaniu się. Szczegóły: acw@uni.lodz.pl
   
 •  „Nowy rok – nowy krok, czyli jak stawiać i realizować cele noworoczne?”

Termin: 10.01.2022 r., godz. 10 - 12. 
Forma: Ms Teams

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem podczas sesji i zaliczeń.

Termin: 13.01.2022 r., godz. 13 – 15, 26.01.2022 r. godz. 9 - 11.
Forma: MsTeams

 • Relaksacja: 

Relaksacja w teorii. Czym jest? Jak działa? Czy jest możliwa podczas sesji?
Termin: 18.01.2022 r., godz. 14 - 15
Forma:  MsTeams

Relaksacja w praktyce: "Relaksuję - nie stresuję" 
Termin: 20.01.2022 r., godz. 13 - 14
Forma: MsTeams
 

Obowiązują wcześniejsze zapisy:

Warsztaty odbywają się w kameralnych grupach.

Jak zgłosić chęc udziału w warsztatach? 

Zadzwoń lub napisz e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, beata.majcher@uni.lodz.pl

Dane kontaktowe
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-15
wtorek: 9-11, 12-17
czwartek: 9-11, 12-15
piątek: 9-11, 12-15

 

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny, zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Żeby uzyskać wsparcie specjalistyczne w ramach ACW pamiętaj, żeby najpierw zarejestrować się w naszym Centrum. Następnie wypełnij i dostarcz do ACW UŁ wniosek o wsparcie indywidualne. Podaj w nim uzasadnienie potrzeby skorzystania z pomocy specjalisty wraz ze wskazaniem zakresu wsparcia (np. na jak długo potrzebujesz wsparcia, czy tylko w czasie egzaminów, czy w czasie zajęć, itp.)

Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek) zostaniesz umówiony na indywidualne konsultacje ze specjalistą. 


LOGOPEDA
Wsparcie logopedy zostało stworzone z myślą o osobach, którym zależy na usprawnianiu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Wsparcie skierowane jest do osób zmagających się z trudnościami w zakresie mowy, odczuwają dyskomfort w kontaktach interpersonalnych, spowodowany m.in.: wadą wymowy, niepłynnością mówienia lub niewłaściwą emisją głosu. Podczas indywidualnych spotkań z logopedą studenci i doktoranci uzyskają także wskazówki w zakresie profilaktyki zaburzeń głosu i mowy.

Logopeda: dr Karolina Walczak-Człapińska

Co należy zrobić?
Wypełnij wniosek o wsparcie indywidualne i skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, acw@uni.lodz.pl. Możesz przyjść do nas również osobiście: Akademickie Centrum Wsparcia UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Jeżeli pooszukujesz wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i wyzwaniami w procesie studiowania, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji lub wsparcia psychologicznego w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ.

Jak się umówić?

Żeby umówić się na spotkanie, zadzwoń: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, napisz e-mail: acw@uni.lodz.pl lub zapisz się osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź). 

Nasze psycholożki:

 • Beata Majcher
 • Marta Ziętal
 • Anita Skorupka
 • dr Agnieszka Jaros
 • dr Diana Muller-Siekierska

Wsparcie psychologiczne możesz uzyskać również w innych miejscach. Wykaz ośrodków zdrowia psychicznego na terenie Łodzi znajdziesz poniżej.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego na zajęciach, egzaminach i zaliczeniach, ale także w załatwianiu spraw formalnych na uczelni.  
Co należy zrobić?
Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego – dla studenta lub wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego - dla doktoranta.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  
Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek), zaprosimy Cię na podpisanie umowy z ACW UŁ, zawierającą m.in. informacje o czasie i zakresie korzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego.

Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.

 

INNE FORMY WSPARCIA
Jeżeli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub/i deficyty bądź trudności zdrowotne, powiedz nam, w jakich obszarach możemy Cię wesprzeć i skorzystaj z indywidualnego wsparcia specjalistycznego.
Co należy zrobić?
Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek o wsparcie indywidualne. Dzięki temu będziesz mógł nam wytłumaczyć, jakiego wsparcia potrzebujesz.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.   

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantką edukacyjną Agnieszką Piestrzeniewicz: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl


Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-15
wtorek: 9-11, 12-17
czwartek: 9-11, 12-15
piątek: 9-11, 12-15  

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami lub/i deficytami, możemy zorganizować dla Ciebie dodatkowe lektoraty z języków obcych, prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z trudności zdrowotnych. Zajęcia są organizowane na prośbę studenta/doktoranta po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ.  

Co należy zrobić?  
Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek o wsparcie indywidualne.  
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

O przyznaniu wsparcia decyduje każdorazowo Kierownik ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek).  
Przed podjęciem decyzji możesz zostać zaproszony na indywidualną rozmowę dotyczącą Twoich potrzeb. O terminie i formie rozmowy zostaniesz poinformowany drogą mejlową lub telefoniczną.   


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantką edukacyjną: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl  

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-15
wtorek: 9-11, 12-17
czwartek: 9-11, 12-15
piątek: 9-11, 12-15

 

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

SEKCJA SIATKÓWKI
Przygoda z siatkówką nie jest zarezerwowana tylko dla osób z pełną sprawnością. Ten rodzaj sportu nie wymaga też żadnego dodatkowego sprzętu - żeby grać wystarczy usiąść na parkiecie. Treningi odbywają cyklicznie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej (trenerem jest Piotr Jaworowicz) z udziałem zawodników SSN START ŁÓDŹ. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach gry, przejdź do linku.

 

Termin: Treningi odbywają się we wt i czw w godzinach 17-20

Miejsce: Obiekty Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, SKS Start Łódź lub Zatoki Sportu.

Ostateczne terminy i miejsce uzależnione będą od sytuacji epidemicznej.

Jak się zgłosić?

Kontakt dla osób zainteresowanych: Piotr Jaworowicz 606 81 98 80, piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl

 

BEZPŁATNY BASEN

Lubisz pływać? Brakuje Ci aktywności na basenie? Przyjdź i korzystaj! W czwartki w godz. 20 - 21.30 możesz wejść bezpłatnie na basen w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE DOSTOSOWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zajęcia wychowania fizycznego na UŁ wynikają z planu studiów i odbywają się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, które akceptuje orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami ruchowymi lub trudnościami zdrowotnymi, możesz korzystać z zajęć rehabilitacji ruchowej aż do ukończenia studiów. W ramach wychowania fizycznego SWFiS UŁ stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i różnym poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zgłoś się do SWFiS UŁ


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantką edukacyjną: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl  

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście..

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnościami. Zakres jego obowiązków jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i dotyczy procesu studiowania. Może to być np. pomoc przy sporządzaniu notatek, pokonywaniu barier architektonicznych w dotarciu na zajęcia, do biblioteki, na konsultacje, itp., pomoc w kontakcie z wykładowcami w sprawach związanych ze studiowaniem czy w uregulowaniu formalności na uczelni (np. w dziekanacie).

Kto może zostać asystentem osoby z niepełnosprawnościami? Może to być student UniLodz, np. kolega z grupy lub – w uzasadnionych przypadkach – osoba z zewnątrz. Brak doświadczenia nie jest przeszkodą do tego, żeby zostać asystentem, ponieważ przyszli asystenci biorą udział w szkoleniach organizowanych przez ACW UŁ. Dodatkowo asystent może w każdej chwili skorzystać ze wsparcia naszych pracowników.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia asystenta, zgłoś się do ACW UŁ. Wspólnie poszukamy właściwej osoby. Jeżeli masz już kolegę lub koleżankę z grupy zajęciowej, którzy mogą pełnić funkcje asystenta  - zgłoście się do nas razem.

Asystent zawiera umowę zlecenie z UniLodz przez Akademickie Centrum Wsparcia UŁ i jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedstawianej karty pracy asystenta.

Co należy zrobić?

Przyjdź do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij wniosek.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  
Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anna Gutowska-Ciołek), zaprosimy Cię na podpisanie umowy z ACW UŁ.

Następnie umów się na spotkanie z konsultantką edukacyjną ACW UŁ: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl, z którą omówicie wszystkie formalności.

Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.
 

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-15
wtorek: 9-11, 12-17
czwartek: 9-11, 12-15
piątek: 9-11, 12-15

 

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnością ruchową i chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu w granicach administracyjnych Łodzi z miejsca zamieszkania na uczelnię i z powrotem, możesz skorzystać ze wsparcia, które oferuje wspólnie Uniwersytet Łódzki i MPK Łódź sp. z o.o.  
Z usług transportowych mogą korzystać studenci/doktoranci zarejestrowani w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, po otrzymaniu zgody Kierownika ACW UŁ – dr Anny Gutowskiej-Ciołek.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Co należy zrobić?

Skontaktuj się z konsultantką edukacyjną: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl  

Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.


Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-15
wtorek: 9-11, 12-17
czwartek: 9-11, 12-15
piątek: 9-11, 12-15

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami, możesz wypożyczyć sprzęt specjalistyczny, który ułatwi Ci studiowanie i wyrówna szanse w procesie kształcenia. 

Co należy zrobić?
Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ i wypełnij Wniosek o wypożyczenie sprzętu.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Po uzyskaniu zgody Kierownika ACW UŁ (dr Anny Gutowskiej-Ciołek), podpiszemy umowę z Tobą umowę, zawierającą m.in. informacje o czasie i zakresie korzystania ze sprzętu specjalistycznego.
Wszystkie dokumenty możesz dostarczyć osobiście, w formie listu lub na e-mail.
Pamiętaj, żeby zapoznać się z Regulaminem wypożyczania sprzętu specjalistycznego.

 

WYKAZ SPRZĘTU

1. Przenośne powiększalniki elektroniczne Compact + – 4 SZTUKI

Powiększalnik Compact+ jest wyposażony w panoramiczny wyświetlacz LCD o dużej rozdzielczości, zapewniający doskonały obraz. Pracuje w 3 trybach powiększenia: 5x, 7,5x, 10x i 6 trybach podglądu. Compact+ posiada wbudowaną kamerę z automatycznym ustawianiem ostrości, który można przesunąć na jedną z dwóch pozycji: do czytania lub do pisania. Dla wygody użytkownika zaprojektowano składaną rączkę, dzięki której powiększalnik zamienia się w wygodną i funkcjonalną elektroniczną lupę. Z jego pomocą można jeszcze łatwiej i wygodniej czytać prasę, książki, dokumenty, sprawdzić cenę produktu w sklepie lub nazwę leku na opakowaniu oraz złożyć podpis.

2. Dyktafony dla osób niewidzących Milestone Daisy 312 – 2 SZTUKI

Milestone to pierwszy w Polsce dyktafon naprawdę przystosowany dla niewidomych. Prostota obsługi, wyraźnie wyczuwalne przyciski znajdujące się na przedzie obudowy, bogata funkcjonalność, komunikaty głosowe potwierdzające komendy.

3. Dyktafony cyfrowe Olympus– 8 SZTUK

Dyktafon dysponuje najnowszą technologią przetwarzania dźwięku i zapewnia najwyższą jakość zapisu, dzięki temu jest nieocenioną pomocą dla studentów słabosłyszących. Zainteresowani niepełnosprawni studenci mogą wypożyczać sprzęt, który pomoże im w przezwyciężaniu barier w dostępie do informacji.

4. Systemy FM Oticon Amigo – 4 SZTUKI

Zainteresowani studenci mogą je wypożyczać, a następnie korzystać z nich podczas zajęć dydaktycznych w każdej sali są to bowiem w pełni mobilne systemy przybliżające dźwięk. System FM składa się z mikrofonu i 2 odbiorników. Wykładowca ma założony mikrofon a dźwięk jest przesyłany bezpośrednio drogą bezprzewodowa do aparatu słuchowego studenta. Pozwala to pokonać barierę odległości, echo, hałas w tle, a także zachować głośne i wyraźne brzmienie mowy. Dzięki temu osoby z uszkodzonym narządem słuchu mogą swobodnie korzystać z zajęć dydaktycznych, niezależnie od sali dydaktycznej i warunków audio.

5. Przenośne rampy podjazdowe Typ DF – 12 SZTUKI

Przenośne rampy stosowane są do przemieszczania osób w wózkach inwalidzkich lub skuterach. Umożliwiają one przemieszczenie się przez wzniesienia ( np. schody ) samodzielnie lub za pomocą opiekuna. Rampy umożliwiają osobom niepełnosprawnym poruszającymi się wózkami inwalidzkimi wejście do budynków. Rampy mogą być używane zarówno wewnątrz jaj i na zewnątrz pomieszczeń. Maksymalne obciążenie ramp typu DF wynosi 300 kg.

6. Lupa Okolux Plus Mobil LED 20D, 24D, 39D, 48D, 56 D – 9 SZTUK

Lupy optyczna powiększające, wyposażone w wygodny uchwyt i podświetlenie LED. Lupy zapewniają wygodę czytania, stabilną pozycję nad oglądanym obiektem lub czytanym tekstem i diodowe doświetlenie.

7. Dyktafon Olympus LS-P4 – 8 SZTUK

Smukły i kompaktowy LS-P4 to rejestrator dźwięku i odtwarzacz muzyki w jednym. Łączy wysoką jakość nagrań z łatwością użytkowania. Posiada wiele zaawansowanych funkcji, rejestruje przejrzysty, dynamiczny dźwięk – również podczas filmowania.

8. Przenośna pętla indukcyjna SmartLoop – 2 SZTUKI

Pętla indukcyjna SmartLoop wspomaga rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych. SmartLoop jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i jest gotowa do natychmiastowego użycia.

9. Zoomax M5 HD Plus – lupa elektroniczna, powiększalnik

M5 HD Plus oferuje cztery rodzaje regulowanych linii czytania i masek w poziomie i w pionie, możliwość przechowywania w pamięci do 60 obrazów, a także intuicyjne i precyzyjne przesuwanie powiększonego i zamrożonego obrazu zarówno przy użyciu przycisków, jak i za pomocą gestów wykonywanych palcami na ekranie dotykowym. Dwie 5-megapikselowe kamery i rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli sprawiają, że nawet przy dużym powiększeniu uzyskuje się krystalicznie czysty obraz w podwójnej jakości HD. Dzięki trybowi z dystansu osoba niedowidząca ma możliwość zapoznawania się z obiektami typu znaki drogowe, szyldy sklepów, itp. Lupa jest standardowo wyposażona w ergonomiczny uchwyt, zaprojektowany według najlepszych wzorców użytkowych, przeznaczony zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych.

10. Przenośny zestaw FM z pętlą indukcyjną na szyję

Ekonomiczne rozwiązanie do obsługi wielu słuchaczy poruszających się po obiekcie np. w muzeum lub w sytuacji braku możliwości instalacji pętli stacjonarnej. Rozwiązanie stosowane na uczelniach w salach wykładowych lub zamawiane na czas organizowanych konferencji oraz imprez.

11. Tablety Samsung Galaxy Tab – 10 szt.

12.Klawiatura brajlowska typu Perkins Focus 14 Blue z monitorem brajlowskim

13. Osobisty wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących Bellman Audio Maxi – 6szt.

14.Odtwarzacz dźwięku dla osób niedowidzących Blaze ET ze statywem; 

15. Odtwarzacz dźwieku dla osób niedowidzących Victor Reader Stream – 2 szt.

16. Klawiatura specjalistyczna Maltron 3D – 2 szt.

17. Alternatywna myszka komputerowa (typu joystick) SimplyWorks Joystick – 2 szt. 

18. Program komputerowy MathType 

19. Kalkulatory „mówiące” Double Check – 5 szt. 

20. Czytak 4 (odtwarzacze z dyktafonem) – 5 szt. 


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantką edukacyjną: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl  

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-15
wtorek: 9-11, 12-17
czwartek: 9-11, 12-15
piątek: 9-11, 12-15

*Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

Studenci z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku mogą skorzystać ze specjalistycznego sprzętu w Bibliotece UŁ przy ul. Matejki 32/38. Salki pracy znajdują się na II piętrze w nowym gmachu BUŁ.

W związku z pandemią zmieniły się zasady organizacji prac w BUŁ. Przeczytaj więcej
 

Z JAKIEGO SPRZĘTU MOGĘ SKORZYSTAĆ W BUŁ?

Drukarka brajlowska ViewPlus Pro Gen II
Profesjonalna, wydajna drukarka brajlowska drukująca tekst oraz grafikę wypukłą w wysokiej rozdzielczości, z czarnodrukowym nadrukiem na wydruku brajlowskim.  

Stanowisko komputerowe WINDOW-EYES PL 6.1
Umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera w zakresie obsługi programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, obsługi poczty elektronicznej i korzystania z internetu. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem udźwiękawiającym Window Eyes Pro PL 6.1 jest specjalizowaną komputerową stacją roboczą, gdzie wszelkie informacje mogą być jednocześnie: wyświetlane na zwykłym monitorze ekranowym z możliwością dowolnego powiększania obrazu, „wyświetlane” na 64-znakowym monitorze brajlowskim (linijce brajlowskiej), odczytywane przez automatycznego lektora (do wyboru kilka syntezatorów mowy). Stanowisko umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidzącym korzystanie z programów komputerowych służących przede wszystkim do wprowadzania (również przy pomocy specjalnego skanera i programu OCR) danych tekstowych, ich edycji, posługiwania się pocztą elektroniczną, korzystania z internetu czy np. wysyłania SMS-ów.

Urządzenie lektorskie POET Compact
Umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidzącym odczytywanie przez automatycznego lektora dowolnego tekstu będącego w formie drukowanej (czarnodruku). Urządzenie działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i odczytuje go głosem automatycznego lektora. Ma możliwość płynnej regulacji szybkości czytania, zapisania w pamięci zeskanowanego tekstu oraz nagrania go na pendrive.

Powiększalnik MyReader
Umożliwia osobom słabowidzącym czytanie na monitorze ekranowym. Działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i wyświetla go na monitorze ekranowym dając możliwość płynnej regulacji powiększenia i szybkości automatycznego przesuwania się czytanego tekstu

Klawiatura Intellikeys  
Dotykowa klawiatura komputerowa z możliwością używania bardzo różnego uszeregowania, rozmiaru i wyglądu klawiszy (mogą to być również rysunki). Wystarczy zmienić nakładkę, z narysowanymi klawiszami o jednym rozkładzie, na inną. Klawisze można naciskać palcami, stopą, nosem lub podbródkiem.

Klawiatura Big Keys LX
Klawiatura, która posiada czterokrotnie powiększone klawisze. Szczególnie polecana dla osób mających problemy z manualnością kończyn górnych oraz słabowidzących. Dodatkowa plastikowa nakładka zapobiega naciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie - aby wcisnąć klawisz trzeba trafić dokładnie w wycięcie.

Klawiatura Maltron jednoręczna (leworęczna)  
Specjalnie zaprojektowana z myślą o osobach obsługujących komputer jedną ręką. Kształt oraz rozmieszczenie klawiszy zostały starannie przemyślane i dobrane tak, aby zminimalizować ruchy dłoni podczas pisania oraz zapewnić jak najwygodniejszą pracę.

Mysz komputerowa Smart Nav AT  
To mysz komputerowa dla osób, które nie mogą używać myszy sterowanej ręką. Dzięki Smart Nav sterowanie myszą odbywa się za pomocą ruchów głowy.

Track Ball
Powiększona mysz komputerowa. Została tak zaprojektowana, aby osoby z niepełnosprawnością dłoni z łatwością i precyzją mogły poruszać się kursorem po ekranie monitora.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantką edukacyjną: agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl  

Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Formularz rejestracyjny w ACW

 

Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami, które zostały potwierdzone orzeczeniem właściwego organu, przysługuje Ci stypendium. Stypendium jest przyznawane na Twój wniosek. Znajdziesz go w systemie USOSweb. Po wydrukowaniu i wypełnieniu należy złożyć go w Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta UŁ (ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź).  

 

Pamiętaj, żeby przed wypełnieniem wniosku zarejestrować swoje orzeczenie o niepełnosprawności w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ.  W tym celu skontaktuj się z ACW, wypełnij formularz rejestracyjny oraz dostarcz do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Możesz to zrobić e-mailowo lub osobiście.

 

Kontakt:
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 9-11, 12-15
wtorek: 9-11, 12-17
czwartek: 9-11, 12-15
piątek: 9-11, 12-15

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, ale nie dłużej niż na rok akademicki. Jeżeli ważność orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, powoduje to anulowanie wypłacania stypendium.   

Ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, powoduje uzyskanie prawa do stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz poinformuje o tym fakcie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ lub złoży kolejny wniosek (w terminie trzech miesięcy od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia) o wypłacanie stypendium. 

Pamiętaj, że ACW rejestruje Twoje orzeczenie, ale wnioski rozpatruje COSID - link. Skontaktuj się z COSiD m.in. jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy stypendium zostało Ci przyznane, kiedy otrzymasz przelew lub co zrobić, kiedy kończy Ci się ważność orzeczenia.

Stawki są uzależnione od stopnia niepełnosprawności i wynoszą w roku akademickim 2021/2022:

 • w stopniu znacznym – 1000 zł
 • w stopniu umiarkowanym – 800 zł
 • w stopniu lekkim – 600 zł 

HIGIENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poszukujesz wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i wyzwaniami w procesie studiowania? Możesz zgłosić się do zatrudnionych w ACW UŁ psychologów, którzy w ramach swoich działań udzielą zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego.

Jak umówić spotkanie?  
Konsultacje i wsparcie psychologiczne są bezpłatne, udzielane są po wcześniejszym zapisaniu się poprzez kontakt telefoniczny: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, e-mail: acw@uni.lodz.pl lub osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).

Psycholożki: 

 • Beata Majcher 
 • Marta Ziętal 
 • Anita Skorupka 
 • dr Agnieszka Jaros 
 • dr Diana Muller-Siekierska

Ze wsparcia psychologicznego możesz skorzystać również w innych miejscach, niezwiązanych z UŁ. Niektóre z nich wraz adresami i danymi kontaktowymi znajdziesz w załączonym dokumencie.
 

  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  Obszar strefy relaksu

   

  GODZINY CISZY

  Cisza – wydaje się, że to coś, co nie ma szczególnego wpływu na nasze życie. Często kojarzymy ją z samotnością, smutkiem lub pustką. Zdarza się, że od niej uciekamy i robimy wszystko, aby tylko jej nie doświadczyć. Jednak cisza jest jednym z ważnych czynników przyczyniających się do obniżenia napięcia psychofizycznego.
  Jeżeli chcesz jej doświadczyć, zapraszamy do Strefy Relaksu w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Strefa Relaksu to nowoczesne i komfortowe miejsce, do którego możesz przyjść w wyznaczonych godzinach bez wcześniejszego umawiania się. Zanim udasz się do Strefy Relaksu, pamiętaj, żeby przeczytać jej regulamin. Potem zdejmij buty (tak, tak, w Strefie ciszy Relaksu przebywamy w skarpetkach) i ciesz się...ciszą! 

  Godziny korzystania ze strefy relaksu:

  Ze względu na pandemię COVID, prosimy o kontakt: acw@uni.lodz.pl

   

  ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

  Relaksacja w teorii
  Relaksacja stanowi jeden ze sposobów zmniejszania nadmiernego obciążenia psychofizycznego organizmu. Stres, napięcie, zmęczenie, spadek energii, smutek, lęk i inne nieprzyjemne emocje to elementy, których nie da sie całkowicie wyelimiować z naszego życia. Z przykrymi doznaniami można jednak sobie radzić, tak aby nie odbijały się na naszym zdrowiu, aktywności intelektualnej, społecznej i ruchowej. Pomoże w tym praktykowanie metod relaksacji.  

  Czym w ogóle jest relaksacja, na jakiej zasadzie działa, jakie korzyści może przynieść, jakie metody pracy wykorzystuje? Na te pytania odpowiemy podczas zajęć teoretycznych. Dzięki nim będziesz mógł bliżej przyjrzeć się mechanizmom działania relaksacji i przygotować się do praktyki podczas warsztatów w Strefie Relaksu w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. 

   

  Najbliższe zajęcia:

  Relaksacja w teorii. Czym jest? Jak działa? Czy jest możliwa podczas sesji?
  Termin: 18.01.2022 r., godz. 14 - 15
  Forma:  MsTeams
   

  Jak się zapisać?  

  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, beata.majcher@uni.lodz.pl Możesz przyjść do nas również osobiście.

   

  Relaksacja w praktyce
  To warsztaty, podczas których proponujemy szereg przystępnych sposobów na relaksację możliwych do zastosowania niemal w każdych warunkach. Podczas warsztatów ćwiczymy takie sposoby redukcji napięcia psychofizycznego jak: 

  • techniki oddechowe
  • elementy treningu redukcji stresu opartego na uważności
  • progresywna relaksacja mięśni wg Jacobsona 
  • relaks za pomocą autosugestii wg Schultza
  • wizualizacje

  Zajęcia odbywają się w Strefie Relaksu ACW UŁ (ul. Pomorska 152, Łódź). Zanim udasz się do Strefy Relaksu, pamiętaj, żeby przeczytać jej regulamin.Potem zdejmij buty (tak, tak, w Strefie Relaksu przebywamy w skarpetkach). Większość zajęć przebiega w pozycji leżącej lub siedzącej, umożliwiającej pełniejszy kontakt ze swoim ciałem i głębsze odprężenie - dlatego pamiętaj o wygodnym ubraniu.


  Najbliższe zajęcia:

  Relaksacja w praktyce: "Relaksuję - nie stresuję"
  Termin: 20.01.2022,  godz. 13 - 14
  Forma: MsTeams
   

  Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach.

   

  Jak się zapisać?  
  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, beata.majcher@uni.lodz.pl Możesz przyjść do nas również osobiście: ul. Pomorska 152, Łódź 


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl 
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  Studenci pracujący w grupie

   

  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ proponuje warsztaty psychoedukacyjne, podczas których możesz zapoznać się ze sposobami dbania o kondycję zdrowia psychicznego. Uczestnicy otrzymają wskazówki pomocne w znalezieniu metod zatroszczenia się o swój stan psychofizyczny i czerpania większej satysfakcji ze studiowania oraz życia codziennego. Warsztaty to również szansa na rozwój umiejętności osobistych, które są niezbędne do zarządzania sobą oraz odkrywania własnych potrzeb, celów, wartości i ich skutecznego realizowania. Dzięki warsztatom będziesz miał okazję lepiej poznać siebie, zwiększyć osobistą skuteczność w różnych obszarach funkcjonowania w społeczności akademickiej i naukowej. Proponowane warsztaty mają charakter wglądowy, pokazują, co sprzyja postawie aktywnej, a co ją ogranicza, tym samym wyznaczając drogę dalszego osobistego rozwoju. 

   

  Najbliższe zajęcia:

  •  „Nowy rok – nowy krok, czyli jak stawiać i realizować cele noworoczne?”

  Termin: 10.01.2022 r., godz. 10 - 12
  Forma: Ms Teams

  • Sposoby radzenia sobie ze stresem podczas sesji i zaliczeń.

  Termin: 13.01.2022 r., godz. 13 – 15, 26.01.2022 r. godz. 9 - 11
  Forma: MsTeams

  Warsztaty odbywają się w kameralnych grupach.


  Jak się zapisać? 
  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ poprzez e-mail: beata.majcher@uni.lodz.pl

   

  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  Studenci oglądają film w Sali Relaksu

   

  Filmoterapia – to forma wsparcia dla osób, którym zależy na głębszym doświadczeniu oglądanego filmu oraz zrozumieniu siebie oraz innych poprzez uczestnictwo w arteterapii, czyli terapii sztuką. Na UŁ uczestniczymy w spotkaniach filmoterapeutycznych „Oscar goes to...”. Jak to działa? Podczas projekcji widz spotyka się nie tylko z bohaterem filmowym, ale również za sprawą mechanizmu projekcji, z samym sobą, swoimi emocjami, problemami czy tęsknotami.  Filmoterapia ma charakter spotkań grupowych – po wspólnym obejrzeniu filmu dyskutujemy i zastanawiamy się, czego doświadczyliśmy i w jaki sposób możemy wykorzystać te doświadczenia w poprawie jakości naszego życia.  

  Najbliższe spotkanie: 

  Projekcja filmu „Temple Grandin”, reż. M. Jackson
  Termin: 11.12.2021 r., godz. 10 - 14
  Forma: stacjonarnie - ACW, ul. Pomorska 152, Łódź
   

  Jak wziąć udział w filmoterapii? 

  Napisz e-mail: beata.majcher@uni.lodz.pl, zadzwoń lub przyjdź osobiście. 

  Zapoznaj się z regulaminem Strefy Relaksu, w której odbywa się projekcja filmu.

  Kontak:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  Grupa studentów trzyma się za ręce w znaku jedności

   

  W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczą osoby mające podobne problemy i trudności. Udział w takiej grupie polega na dzieleniu się własnymi przeżyciami, doświadczeniami i użytecznymi informacjami. Podczas systematycznych spotkań macie szansę uporać się ze swoimi trudnościami, poczuć wsparcie emocjonalne grupy, nawiązać pozytywne relacje oraz rozwinąć swój potencjał. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach wspiera w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także daje możliwość poradzenia sobie z codziennymi trudnościami. Wspólne rozmowy to szansa, aby spojrzeć z innej perspektywy na problem, przekonać, że nie jesteś z nim sam, a może również nawiązać nowe relacje. 

  Przykładowe grupy wsparcia, w których mogą wziąć udział:

  • osoby z problemami zdrowotnymi utrudniającymi pełny udział w społeczności akademickiej 
  • osoby nieśmiałe i nadwrażliwe 
  • osoby doznające wykluczenia z powodu orientacji seksualnej 
  • osoby samotne lub mające trudność w nawiązywaniu relacji interpersonalnych 

    

  Najbliższa grupa wsparcia:

  • „Nowe lądy odkrywam z innymi” - grupa wsparcia dla studentów I roku doświadczających niepokoju i zagubienia związanego ze studiowaniem. Szczegóły.

  • Międzynarodowa grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością ruchu lub/i trudnościami w poruszaniu się. Szczegóły: acw@uni.lodz.pl

  Jak się zgłosić?  

  Jeżeli interesuje Cię uczestnictwo w grupie wsparcia, skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, beata.majcher@uni.lodz.pl Możesz przyjść do nas również osobiście: ul. Pomorska 152, Łódź. 

   

  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  WSPARCIE NA #UniLodz

  ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

  Rozpoczęcie studiów to jeden z ważnych etapów w życiu, obfitujący w liczne wydarzenia: opuszczenie domu rodzinnego, zwiększenie odpowiedzialności za finanse, samodzielne podejmowanie decyzji, poznawanie nowych ludzi, zasad, miejsca, a często również kultury. Nic dziwnego, że rozpoczęcie studiów wiąże się z jednej strony z wieloma pozytywnymi emocjami: ciekawością, podekscytowaniem, nadzieją na realizację celów, nowością, a z drugiej może powodować wielu nieprzyjemnych odczuć oraz generować dużo pytań, wątpliwości czy stresu. Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zaprasza na zajęcia adaptacyjne „Wsparcie na starcie”, podczas których studenci otrzymają szereg ogólnych informacji nt. funkcjonowania uczelni i obowiązujących w niej zasad.

  Dowiedz się więcej z krótkiego przewodnika: Wsparcie na starcie - Garść wskazówek dla studentów I roku

   

  Najbliższe zajęcia:

  • „Nowe lądy odkrywam z innymi” - grupa wsparcia dla studentów doświadczających niepokoju i zagubienia związanego ze studiowaniem.  Szczegóły.

    
  • „Wsparcie na starcie” - warsztat radzenia sobie ze stresem i zagubieniem w sytuacji rozpoczynania studiów
   Termin: 08.11.2021 r., godz. 9 - 11
   Forma: stacjonarna - ACW, ul. Pomorska 152, Łódź

   

  Jak zapisać się na zajęcia?
  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, beata.majcher@uni.lodz.pl Możesz przyjść do nas również osobiście: ul. Pomorska 152, Łódź 


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  Wracasz na studia po przerwie i potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu się w proces studiowania? Zgłoś się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ na zajęcia „Wsparcie na starcie- reaktywacja” dla studentów, którzy tak jak Ty zdecydowali się na powrót na studia i chcieliby otrzymać ogólne informacje nt. aktualnego funkcjonowania uczelni i obowiązujących w niej zasad. Ponadto możesz wziąć udział w warsztatach psychoedukacyjnych „Nie taki diabeł straszny", na których będziesz miał szansę poznać sposoby radzenia sobie ze zmianą, stresem i obawami.

   

  Jak zapisać się na zajęcia?
  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, acw@uni.lodz.pl. Możesz przyjść do nas również osobiście: ul. Pomorska 152, Łódź 

  Szczegóły nt. terminów będą podane wkrótce.


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

  Przy Akademickim Centrum Wsparcia UŁ działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień. Został uruchomiony na podstawie porozumienia z dnia 8.04.2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Uniwersytetem Łódzkim w sprawie przedsięwzięć na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania problemom związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych wśród młodzieży studenckiej.

  SPOTKANIA INDYWIDUALNE
  Tutaj wsparcia osobom podczas konsultacji indywidualnych udzielają terapeuci ds. uzależnień od m.in.: alkoholu, narkotyków, ale również leków, hazardu czy internetu. U specjalistów ds. uzależnień znajdziesz wsparcie także wtedy, gdy z takim problemem zmaga się bliska Ci osoba, co przekłada się na Twoje funkcjonowanie w tej relacji. Specjaliści wyjaśnią, co może być pomocne w wyzwoleniu się od czynnika destrukcyjnego, zredukowania szkodliwych skutków uzależnienia, powrotu do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, a także wesprą w wypracowaniu sposobów radzenia sobie w relacji z uzależnioną bliską osobą.  

  WARSZTATY GRUPOWE
  W ramach terapii i profilaktyki uzależnień  możesz uczestniczyć również w spotkaniach grupowych w formie warsztatów “Houston, mamy problem”. Warsztaty obejmują wsparcie osobom uzależnionym lub mających kontakt z uzależnieniem w najbliższym środowisku (m.in.: rodzinnym, zawodowym) w oparciu o społeczność terapeutyczną poprzez wykorzystanie różnych form oddziaływań: dialog motywujący, koło zmiany, elementy treningu interpersonalnego i osobistego. Warsztaty dają możliwość zdobycia wiedzy nt. konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz wyposażają w sposoby radzenia sobie z uzależnieniami na poziomie behawioralnym, psychologicznym i fizycznym. 

  Szczegóły terminów warsztatów będą podane wkrótce.

  Terapeuci uzależnień: 
  Piotr Niedzielski: przyjmuje w środy w godz. 8-12
  Józef Rak: przyjmuje we wtorki w godz. 10-15
   

  Jak umówić spotkanie? 
  Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Zrobisz to dzwoniąc lub pisząc e-mail: 42 665 51 65, 42 235 01 80, 42 235 01 82, acw@uni.lodz.pl. Możesz przyjść do nas również osobiście: ul. Pomorska 152, Łódź


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl
  Godziny otwarcia biura:
  poniedziałek: 9-11, 12-15
  wtorek: 9-11, 12-17
  czwartek: 9-11, 12-15
  piątek: 9-11, 12-15

   

  *Żeby skorzystać ze wsparcia, zarejestruj się w ACW UŁ. Wypełnij formularz rejestracyjny (załączony poniżej), zeskanuj go na adres: acw@uni.lodz.pl lub przyjdź do nas osobiście.

  REGULAMIN ACW

  Podstawowym zadaniem Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

  • procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 
  • kształceniu, 
  • prowadzeniu działalności naukowej. 

  Zadanie to jest realizowane z środków dotacji podmiotowej przeznaczonej na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki finansowe z dotacji są przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia, studentom, doktorantom i pracownikom warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. 

  Środki finansowe mogą być wydatkowane m.in. na kursy języka migowego dla studentów, doktorantów oraz dla pracowników uczelni, specjalistyczne szkolenia, w tym umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni niepełnosprawnym studentom i doktorantom, zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, zakup literatury specjalistycznej i naukowej do uczelnianych bibliotek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury. 

  Dzięki dotacji ACW UŁ może realizować wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami, potwierdzonymi orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz wydatki na rzecz osób  
  z niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia. 

  Szczegółowe kryteria oraz formy wsparcia realizowane przez ACW UŁ określa:   

  "Regulamin przyznawania wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzenia działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim". 

  Informacja o cookies!

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

  Przejdź do strony polityka prywatności