PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Muszyński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Zadania badawcze:
 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników,
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • udział w pracach redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych,
 • udział w towarzystwach naukowych;

Zadania dydaktyczne:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach stosunku pracy,
 • opracowywanie i aktualizacja programów kształcenia,
 • prowadzenie prac dyplomowych,
 • dbanie o jakość kształcenia;

Zadania organizacyjne:

 • organizowanie konferencji naukowych,
 • udział w sprawozdawczości z działalności Katedry.

ZAINTERESOWANIA

Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta. W ramach swoich obowiązków pełniłem rolę kierownika jak i uczestnika w międzynarodowych projektach poświęconych gerontologii edukacyjnej. Jestem członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogiczne, członkiem założycielem Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Przygotowałem wiele opracowań z dziedziny andragogiki i gerontologii społecznej w których się specjalizuję. Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teoretyczno-metodologicznych podstaw gerontologii społecznej, teorii uczenia się osób dorosłych, aktywności osób starszych oraz metodologii badań społecznych.
Od wielu lat prowadzę także indywidualne sesje coachingowe. W pracy koncentruję się również na wspieraniu par i małżeństw w radzeniu sobie z konfliktami, a także przezwyciężaniu problemów. Ukończyłem studia z zakresu Coachingu profesjonalnego w Akademii Leona Koźmińskiego, a także kursy terapii metodą Gottmana (Clinical foundation in Gottman method couples therapy oraz Treating affairs and trauma). <o:p style="background-color: initial;"></o:p>

OSIĄGNIECIA

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma " Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”,

Członek specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Gerontologia (2020 – 2023).

Członek towarzystw naukowych krajowych: Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-50-83

Pomorska 46/48 pokój: 114 91-408 Łódź

Dyżury

środa: 13:15-15:15 Dyżury w sesji letniej.