O NAS

Godło Polski
O NAS

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Jesteśmy młodą, kreatywną uczelnią, która powstała 24 maja 1945 roku. Obecnie jesteśmy jedną z największych polskich szkół wyższych – na 12 wydziałach i w Filii w Tomaszowie Mazowieckim studiuje 26 tysięcy młodych ludzi. Nad procesem kształcenia studentów czuwa niemal 4 tysiące pracowników, w tym ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich.

Naszą małą ojczyzną jest Łódź - miasto o niezwykłym, trudnym do podrobienia charakterze. Niegdyś nazywana stolicą polskiego przemysłu i kinematografii, dziś łączy w sobie urok minionych czasów z duchem nowoczesnego biznesu, kultury i nauki.

Jako jedna z niewielu polskich uczelni jesteśmy notowani w międzynarodowych rankingach – QS World University, Times Higher Education, U.S. News Best Global Universities, WEBOMETRICS, w zestawieniu U-Multirank czy w rankingach kierunkowych (by subjects).

 • 13

  WYDZIAŁÓW
 • 100

  KIERUNKÓW STUDIÓW
 • 50

  KIERUNKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH i MBA
 • 270

  UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • 3000

  ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW
 • 4

  SZKOŁY DOKTORSKIE

NASZA MISJA I WIZJA

Poszukując podstawowych wartości Uniwersytetu Łódzkiego, kierujemy się mottem uczelni „Veritas et Libertas”. Nasz etos akademicki tworzą przede wszystkim prawda i wolność – rozumiane jako poszukiwanie i obrona prawdy oraz wolność badań naukowych i swoboda dyskusji akademickiej. 

KIM JESTEŚMY

Uniwersytet Łódzki jest stale poszerzającą się wspólnotą, dzielącą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, czerpiącą siłę ze swojej różnorodności i tradycji wielokulturowości. 

UŁ to blisko 80 lat wspólnej historii, prawie 26000 studentów na ponad 90 kierunkach studiów. To obecni i przyszli kandydaci, absolwenci oraz otoczenie społeczne, gospodarcze i kulturalne. UniLodz to także niemal 4 000 pracowników – naukowców, dydaktyków i pracowników administracyjnych oraz uczestnicy szkół doktorskich. To 12 wydziałów, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, Biblioteka, Wydawnictwo, Przedszkole, Liceum Ogólnokształcące, British International School of the University of Lodz i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. 

Uniwersytet Łódzki to zintegrowana wspólnota akademicka. Uniwersytet Łódzki to my. 

EUROPEJSKI UNIWERSYTET MIAST POSTINDUSTRIALNYCH - UNIWERSYTET ŁÓDZKI W SIECI UNIC

UNIC (/juːˈniːk/) jest jedną z 41 sieci Uniwersytetów Europejskich. 

 

Uniwersytety Europejskie to model międzynarodowych uczelni przyszłości, promujących europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizujących jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na polu edukacji i nauki oraz głęboką integrację instytucjonalną.

WIĘCEJ O UNIC

POZNAJ NASZE BADANIA

Szukamy rozwiązań problemów bezdomności i wykluczenia społecznego. Badamy wzory segregacji społeczno-ekonomicznej ułatwiające eliminowanie biedy. Poszukujemy nowych metod terapii antynowotworowej. Gromadzimy wielkie bazy DNA Polaków, by skuteczniej zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. Proponujemy rozwiązania sprzyjające zintegrowanej rewitalizacji miast. Wdrażamy nowe metody degradacji odpadów. Na całym świecie odkrywamy i chronimy nowe gatunki roślin i zwierząt. Pomagamy uzyskać dostęp do wody w rejonach pustynnych. Analizujemy język nienawiści i staramy się znajdować jego przyczyny. Wieloaspektowo analizujemy kulturowe i religijne dziedzictwo Polski i świata. Badamy materiał genetyczny ludzi żyjących przed tysiącami lat, by lepiej poznać naszych przodków i nas samych. Konsekwentnie promujemy rozwój humanistyki we wszystkich jej odmianach. 

W POŁĄCZENIU Z OTOCZENIEM

Uczelnia to coś więcej niż kształcenie i badania – to miejsce, w którym buduje się proaktywne postawy, uczy współpracy i uwrażliwia na potrzeby innych.  

Nasz uniwersytet to część łódzkiej społeczności. Czujemy się łodzianami i tak jak inni łodzianie - kochamy to miasto! Każdego dnia angażujemy się w jego życie, oferując swoją wiedzę i infrastrukturę dla prezentacji istotnych zagadnień. Aktywnie wspieramy miejskie projekty, współpracujemy z samorządem, fundacjami, festiwalami i mieszkańcami.  

JESTEŚMY UCZELNIĄ ODPOWIEDZIALNĄ SPOŁECZNIE

Od lat prowadzimy działania mające na celu pozytywne oddziaływanie na otoczenie.

Jesteśmy ważnym ośrodkiem naukowym, badawczym i dydaktycznym, chcemy wdrażać i pokazywać, jak w praktyce realizować inicjatywy społecznie odpowiedzialnie i służące zrównoważonemu rozwojowi. Cieszą nas kolejne projekty, które wciela w życie społeczność uczelni. Są one efektem naszej współpracy i zaangażowania. To m.in. zajęcia popularyzujące naukę wśród dzieci i młodzieży, akcje edukacyjne, które budują pozytywne nawyki studentów i pracowników UŁ, oraz projekty mające na celu pomoc wymagającym opieki i wsparcia.

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

UNIWERSYTET RÓŻNORODNY

Uniwersytet Łódzki to Uniwersytet Różnorodny: otwarty na świat we wszystkich jego pozytywnych odsłonach – zarówno poprzez badania naukowe, pracowników z zagranicy, jak i przyciąganie do Łodzi obywateli innych krajów, którzy dzięki podjęciu studiów na UŁ wzbogacą wielokulturowość naszego społeczeństwa. Tworzymy w Łodzi różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową, nawiązując do najlepszych tradycji naszego miasta. Budujemy społeczność akademicką na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej. Celem projektu jest pokazanie potencjału uczelni, która w swej różnorodności (wśród pracowników, studentów i społeczności akademickiej) stanowi jedność i siłę.

NASZE KIERUNKI

Pewien filozof powiedział: "Rób coś, kochaj kogoś, nie bądź gałganem”.

Wszystko zaczęło się od tych kilku słów: Otwartość. Zaangażowanie. Różnorodność. Odważne patrzenie w przyszłość. Dobra robota, która przejawia się w ciągłym poszukiwaniu wiedzy, udzielaniu wsparcia, kwestionowaniu wszystkiego, co powinno być kwestionowane. Takim filozofem był Profesor Tadeusz Kotarbiński - pierwszy Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby podążać wyznaczoną przez niego drogą. Czy dołączysz do nas? 

NAGRODA IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Na Uniwersytecie Łódzkim wierzymy w humanistykę i jej wkład w życie społeczne, kształtowanie postaw, budowanie ram, ustalanie norm, w których poruszają się nie tylko humaniści, ale też przedstawiciele nauk ścisłych, liderzy opinii, obywatele - słowem: wszyscy my, którzy uczestniczymy w życiu społecznym. 

W ten sposób realizujemy misję pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego - Tadeusza Kotarbińskiego. Żeby podkreślić rolę współczesnej humanistyki, ale i wpływ, jaki profesor na nią wywarł, w 2015 roku powołaliśmy do życia Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. To wyróżnienie rangi ogólnopolskiej i jednocześnie promocja badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POZNAJMY SIĘ