Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego działa już blisko 50 lat i jest nowoczesną oficyną akademicką, która stosuje najwyższe standardy publikacyjne oraz dba o szerokie rozpowszechnianie i umiędzynarodawianie badań naukowych.

Każdego roku publikujemy ponad 300 prac skupionych wokół podstawowych dyscyplin uniwersyteckich i tematyki interdyscyplinarnej.

Wydajemy recenzowane monografie naukowe, książki dla specjalistów i serie popularnonaukowe, w tym – cenione przez czytelników – inicjowane specjalne projekty wydawnicze. Jesteśmy przy tym jednym z największych w Polsce wydawców czasopism naukowych. Autorami naszych publikacji są badacze i specjaliści z Uniwersytetu Łódzkiego i innych ośrodków akademickich, w tym zagranicznych, oraz praktycy zajmujący się daną tematyką.

Jesteśmy liderem w Polsce w obszarze cyfrowego udostępniania i rozpowszechniania treści naukowych, nasze czasopisma naukowe lokowane są w najistotniejszych bazach referencyjnych, jak Scopus czy Web of Science.

Tytuły wychodzące spod skrzydeł WUŁ dostępne są w ponad tysiącu księgarń w całym kraju, a dzięki digitalizacji – także w Internecie.

To źródła rzetelnej wiedzy naukowej, która pozwala uwolnić umysł!

AKTUALNOŚCI WUŁ