Fundusz Wsparcia UŁ dla Ukrainy

Jako Uniwersytet Łódzki robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie pozostawić nikogo z naszej społeczności akademickiej bez wsparcia. Jednak by pomóc wszystkim potrzebującym konieczne jest również Państwa zaangażowanie. Uruchomiliśmy w tym celu specjalny Fundusz Wsparcia UŁ dla Ukrainy. Bardzo prosimy o nawet symboliczne wpłaty na konto utworzone specjalnie na ten cel przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Liczy się każda złotówka. Będą Państwo regularnie otrzymywać informacje, jak wpłacone środki zostały spożytkowane.

REGULAMIN ZASAD GROMADZENIA i ROZDYSPONOWYWANIA ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPARCIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO DLA UKRAINY

Bank Pekao SA 
BIC: PKOPPLPWXXX

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 34a; 90-237 Łódź

z dopiskiem „UŁ dla Ukrainy”

🇵🇱 PLN: 89 1240 3060 1111 0010 2931 0987

🇪🇺 EUR: 69 1240 6292 1978 0011 1193 4422
IBAN: PL69124062921978001111934422

🇺🇸 USD: 32 1240 6292 1787 0011 1193 4259
IBAN: PL32124062921787001111934259

PAYPALL

WSPARCIE DLA ŚWIATA NAUKI

Inwazja rosyjska na Ukrainę dotknęła również przedstawicieli tamtejszego świata nauki. Społeczność akademicka w Polsce i na całym świecie nie pozostaje obojętna na ich los i jednoczy się w wysiłkach, by pomóc pracownikom ukraińskich uczelni. Powstają strony internetowe umożliwiające wymianę informacji o możliwościach poszczególnych ośrodków akademickich, zawierające kontakty do koordynatorów pomocy ukraińskim naukowcom. 

Za ich pośrednictwem zgłaszać można oferty dotyczące zatrudnienia, zakwaterowania czy pomocy stypendialnej dla badaczy-Ukraińców, którzy z powodu wojny będą musieli porzucić swoje miejsca pracy i opuścić ojczyznę.

  • Z taką inicjatywą pomocy wystąpiła m.in. Akademia Młodych Uczonych PAN. Członkowie AMU zadeklarowali, że są gotowi przyjąć w swoich grupach badawczych naukowców, zapewniając im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy. Poszukują też naukowców i instytucji akademickich, które zechcą wesprzeć ich inicjatywę. Szczegóły tutaj. Pod adresem mail.amu.pan@gmail.com i na Messengerze zgłaszać można koordynatorów akcji na poszczególnych uczelniach, którzy będą w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące pomocy dla konkretnych osób. Platformą wymiany informacji może być też prowadzona przez AMU PAN strona na Facebooku.
  • Platformę wymiany informacji o możliwościach i charakterze niesionej pomocy uruchomiła również społeczność skupiona wokół LabsArena.com. To projekt mający ułatwiać naukowcom nawiązywanie kontaktów, wymianę sprzętu, tworzenie zespołów badawczych. Teraz, w warunkach wojennych, oferty pomocy dla naukowców z Ukrainy można zgłaszać tutaj.
  • Informacje na temat sposobów pomocy światu akademickiemu Ukrainy są też na stronie scienceforukraine.eu. Tu znaleźć można kontakty do koordynatorów pomocy w poszczególnych krajach

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTÓW NCN

Laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy. W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów. Jednostki naukowe będą zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów z tej samej lub pokrewnej dyscypliny i do podjęcia działań służących ich integracji ze środowiskiem naukowym.

Więcej infromacji na stronie NCN [kliknij]

LISTA ZBIÓREK I AKCJI CHARYTATYWNYCH

Lista organizacji udzielających wsparcia potrzebującym z Ukrainy: