NOWA SIEDZIBA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH i PRZYRODNICZYCH UŁ:

XIV Dom Studenta UŁ
90-237 Łódź, ul. Matejki 21/23, 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej: pok. 113 (I piętro)

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki o Ziemi i środowisku
  • informatyka - od roku akademickiego 2024/2025

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim. Program stwarza doktorantowi możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej.

Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

Kształcenie trwa osiem semestrów. Prowadzone jest w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i jest nieodpłatne.

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. Jana Matejki 21/23 (I piętro)
90-237 Łódź

DYREKTOR SZKOŁY

Prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

Centrum Szkół Doktorskich
ul. Jana Matejki 21/23
90-237 Łódź
I piętro, pok. 109

T. 42 635 55 86
E. Dyrektor.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl

Dyżury
poniedziałek – godz. 11.00 – 12.00
 

Spotkania w innym terminie możliwe po uprzednim umówieniu drogą elektroniczną (Dyrektor.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl)

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

 

Nauki biologiczne

dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

prof. dr hab. Jerzy Bańbura

 

Nauki chemiczne

dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ

dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ

 

Nauki fizyczne

prof. dr hab. Cezary Gonera

dr hab. Jarosław Perkowski, prof.UŁ

 

Nauki o Ziemi i środowisku

dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ

dr hab. Danuta Dzieduszyńska, prof. UŁ

 

Matematyka

prof. dr hab. Dariusz Zagrodny

dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ

 

Informatyka

dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ

 

Przedstawiciele Doktorantów

mgr Dominika Szczerbiec

mgr Agata Pyrzanowska-Banasiak

mgr Katarzyna Kurpet

SEKRETARIAT SZKOŁY

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Szkół Doktorskich
ul. Jana Matejki 21/23
90-237 Łódź
I piętro, pok. 113
 
T. 42 635 55 93
E. office.sdnsip@uni.lodz.pl
 
Dyżury
wtorek – godz. 11.00 – 14.30
czwartek – godz. 9.00 – 13.00

mgr Ewa Mikołajczyk-Zając

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
III piętro, pok. 303
 
T. 42 635 44 23
E. office.sdnsip@uni.lodz.pl, education.sdnsip@biol.uni.lodz.pl
 
Dyżury
poniedziałek – godz. 11.00 – 13.00
środa – godz. 11.00 – 13.00

RADA SAMORZĄDU SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH UŁ

Zadaniem Rady Samorządu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ jest nie tylko wsparcie doktorantów i działalność na rzecz ich społeczności, ale również pomoc w organizacji wydarzeń promujących Szkołę i Uniwersytet Łódzki oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Samorząd współpracuje z Władzami Szkoły oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów UŁ. Członkowie Samorządu służą pomocą w każdej sprawie dotyczącej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Skład:

mgr Dominika Piwowarska - przewodnicząca

mgr Kamil Płuciennik – zastępca przewodniczącej

mgr Katarzyna Bednarczyk - sekretarz

mgr Ewelina Krawczyk - członek zwyczajny

 

Kontakt: rssdnsip@uni.lodz.pl

REGULAMIN SZKOŁY

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SDNŚIP LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.