SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Godło Polski
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki o Ziemi i środowisku

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim. Program stwarza doktorantowi możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej.

Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

Kształcenie trwa osiem semestrów. Prowadzone jest w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i jest nieodpłatne.

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

DYREKTOR SZKOŁY

Prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
II piętro, pok. 211
T. 42 635 44 14
E. Dyrektor.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl
 

Dyżury
poniedziałek – godz. 11.00 – 12.00
środa – godz. 10.00 – 11.00

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

 

Nauki biologiczne

dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

prof. dr hab. Jerzy Bańbura

 

Nauki chemiczne

dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ

dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ

 

Nauki fizyczne

prof. dr hab. Cezary Gonera

dr hab. Jarosław Perkowski

 

Matematyka

prof. dr hab. Dariusz Zagrodny

dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ

 

Nauki o Ziemi i środowisku

dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ

dr hab. Danuta Dzieduszyńska, prof. UŁ

 

Przedstawiciele Doktorantów

mgr Dominika Szczerbiec

mgr Izabella Kośka

mgr Katarzyna Kurpet

SEKRETARIAT SZKOŁY

Kontakt

Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
90-136 Łódź
II piętro, pok. 217
 
T. 42 665 54 28
E. office.sdnsip@uni.lodz.pl
 
Dyżury
poniedziałek – godz. 12.30 – 13.30
środa – godz. 10.00 – 12.00
 

mgr Ewa Mikołajczyk-Zając

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
III piętro, pok. 303
 
T. 42 635 44 23
E. office.sdnsip@uni.lodz.pl, education.sdnsip@biol.uni.lodz.pl
 
Dyżury
poniedziałek – godz. 11.00 – 13.00
środa – godz. 11.00 – 13.00

REGULAMIN SZKOŁY

CHESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SDNŚIP LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.