Rekrutacja do Szkoły doktorskiej to kilkuetapowy proces, który dla ułatwienia rozpisaliśmy na konkretne kroki. Zapoznaj się z nimi, żeby wypełnić wszystkie związane z nim formalności. 

Pod kierunkiem potencjalnego promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

Jeżeli kandydat uzyskał od promotora (pracownika naukowego UŁ) zgodę na objęcie go opieką promotorską, składa oświadczenie potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się promotorstwa.

Jeżeli kandydat nie uzyskał takiej zgody, wówczas składa wniosek o wyznaczenie wybranej osoby, posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji promotora, na promotora swojej pracy doktorskiej.

Zapisz się na studia/rejestracja – elektroniczna rejestracja na studia jest możliwa w terminie 30.08.2021 r. - 3.09.2021 r.

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!

Przygotuj czytelne skany lub zdjęcia całej dokumentacji papierowej, którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie prześlij je na adres mailowy w czasie przewidzianym w Terminarzu rekrutacji na składanie dokumentów, w tym swoje zdjęcie (to samo, które zamieszczone zostało w systemie IRK). 

Przygotowaną dokumentację (oryginał podania o przyjęcie na studia, odpisy dyplomów, kopie publikacji i zaświadczeń) wyślij pocztą pod adres Szkoły Doktorskiej  

Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, CV. 

 

Test z języka obcego odbędzie się 13.09.2021 r.

W trakcie rozmowy oceniana jest: 

  • koncepcja pracy doktorskiej, 

  • znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny; 

  • znajomość dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata; 

  • wiedza na temat środowisk i ośrodków naukowych – krajowych lub zagranicznych prowadzących badania w dyscyplinie, w której realizowana będzie praca doktorska kandydata; 

  • poziom językowy udzielanych odpowiedzi (biegłość w terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji); 

  • motywacja i innowacyjność myślenia; 

  • elastyczność koncepcji pracy doktorskiej danego kandydata na przykładzie możliwości ewentualnego dopasowania tej koncepcji do profilu/profili naukowych pracownika/pracowników uczelni wymienionych na liście potencjalnych promotorów, których profil/profile naukowe są najbliższe tematyce postulowanej przez kandydata pracy doktorskiej, celem objęcia promotorstwa; 

  • posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowania dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej w procesie komercjalizacji wyników działalności naukowej, o ile wynika to z tematyki badawczej. 

Termin: 28.09.2021 r. – 30.09.2021 r. w zależności od liczby kandydatów. Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy drogą elektroniczną. 

Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

KONTAKT

Adres przyjmowania dokumentów w ramach REKRUTACJI

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

e-mail: Sekretarz.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności