Inicjatywy o walorach naukowych lub użyteczne społecznie mogą uzyskać patronat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Jeżeli jesteś organizatorem i chcesz, żeby Twoje wydarzenie zyskało patronat naszej uczelni, najpóźniej miesiąc przed nim wypełnij wniosek, w którym przybliżysz nam jego charakter, a następnie prześlij go na adres:rektor@uni.lodz.pl. O decyzji powiadomimy Cię odpowiadając na Twoją wiadomość. Jeżeli będzie pozytywna, w materiałach promujących inicjatywę będziesz mógł wykorzystać logotyp Uniwersytetu Łódzkiego.  

Jeżeli jesteś zainteresowany patronatem dziekana konkretnego wydziału, prośbę skieruj do sekretariatu odpowiedniego wydziału.