HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY POLSKA CENTRALNA

Godło Polski
HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY POLSKA CENTRALNA

HPK Polska Centralna to jeden z sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych koordynowanych i finansowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa, działający w strukturach NCBR. Podmioty te zostały wyłonione w grudniu 2021 r. w konkursie przeprowadzonym przez NCBR, z perspektywą funkcjonowania do końca bieżącego programu ramowego, tj. do 2027 r. włącznie. Koordynatorem HPK PC jest Uniwersytet Łódzki.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna to zespół specjalistów wspierających uczestnictwo jednostek naukowych, instytucji badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programie Horyzont Europa w odniesieniu do jego aspektów przekrojowych i administracyjnych. HPK Polska Centralna prowadzi działalność na obszarze województw:

  • łódzkiego (biuro w Łodzi przy Uniwersytecie Łódzkim) 
  • mazowieckiego (bez m.st. Warszawy; biura w Warszawie przy Politechnice Warszawskiej oraz przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk).

Wszyscy specjaliści zatrudnieni w HPK Polska Centralna mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji i informowaniu o Programach Ramowych Unii Europejskiej.

PODSTAWOWE ZADANIA HPK POLSKA CENTRALNA

  • Działalność informacyjna i konsultacyjna.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów.
  • Konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe.
  • Konsultacje dla podmiotów realizujących projekty.
  • Opiniowanie wskazanych dokumentów dotyczących programu Horyzont Europa.

KONTAKT

Horyzontalny Punkt Kontaktowy  
Makroregion Polska Centralna 
Uniwersytet Łódzki  
ul. POW 3/5, pokój numer C24 
90-255 Łódź 

Michał Kaczmarek 
e-mail: michal.kaczmarek@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 52 61/+48 500 754 841 

Grafika z logotypami NCBR i HPK PC

Działanie finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju