SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata realizuje swoje zadania i cele pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego jako szkoła publiczna. PLO UŁ kształci i wychowuje ponad 350 uczniów, w 13 oddziałach przygotowujących do podjęcia studiów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami każdego ucznia. W ofercie edukacyjnej znajdują się klasy: nauk humanistycznych, nauk społecznych (elementy pracy metodą projektów), nauk ścisłych, nauk przyrodniczych oraz chemii i nauk o życiu (powołana we współpracy z Uniwersytetem Medycznym).

W skład kadry nauczycielskiej wchodzi liczne grono wykładowców UŁ, mających wieloletnie doświadczenie w kształceniu na poziomie licealnym.