NAUKA INSPIRUJE

Godło Polski
NAUKA INSPIRUJE

„Nauka nie dlatego jest tak bardzo ważna, że nasyca ciekawość i urabia finezyjnie interesujące intelekty, nie dlatego, że sztuce w kształtowaniu wytworności pokrewna i ze sztuką bywa jednym tchem wspominana nie bez uszczerbku dla własnej powagi, lecz dlatego, że jest nieodzowną preparacją, nieodzownym przygotowaniem dzielnego gospodarstwa i służącej gospodarstwu techniki, przygotowaniem obrony przed chorobami i zgonem przedwczesnym, obrony przed klęskami społecznymi, a w szczególności przed klęską porażki w walce o istnienie w sposób godny istnienia.”

Prof. Tadeusz Kotarbiński

IDEA NAUKA INSPIRUJE

„Nauka Inspiruje" to inicjatywa skierowana na prezentację i promocję nauki oraz jej wpływu na społeczeństwo. Chcemy inspirować i zachęcać do zainteresowania się nauką poprzez przedstawienie inspirujących osób, badań i działań, które mają istotny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

W ramach tego działania planowane są różnorodne aktywności, które opierają się na przekazywaniu wiedzy w przystępny i ciekawy sposób oraz prezentują sylwetki ludzi nauki, którzy charakteryzują się niewyczerpaną chęcią pogłębiania wiedzy i dzielenia się nią ze społeczeństwem.

Nasze działania obejmują między innymi produkcje wideo, teksty popularnonaukowe ukazujące procesy badawcze, ich rezultaty, ale również mówiące o żmudnym, pełnym wyzwań i niepowodzeń charakterze pracy naukowej. "Nauka inspiruje" to również prezentacja sylwetek naukowców Uniwersytetu Łódzkiego, skupiająca się na motywacjach do wyboru zawodu naukowca oraz wpływie pracy badawczej na otoczenie.

Naszym celem jest pobudzenie ciekawości i zainteresowanie nauką, a także podkreślenie jej istotności dla społeczeństwa i rozwoju cywilizacji.

FILMY

Kanał YouTube Nauka inspiruje to miejsce gdzie nauka odkrywa swoje najciekawsze oblicze. 
Znajdziesz tam naukowców objaśniających w prosty sposób otaczającą nas rzeczywistość oraz fascynujące fakty, które pozwolą Ci spojrzeć na świat z zupełnie nowej perspektywy.

 

FILMY Z TŁUMACZENIEM PJM

 

WSZYSTKIE FILMY W RAMACH CYKLU

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA

Dekonstrukcja motta Uniwersytetu Łódzkiego „Veritas et Libertas” pozwala na wyodrębnienie dwóch haseł, pozostających w ciągłej współzależności, określających i warunkujących zakres naszych działań: „prawda” definiująca ich cel oraz „wolność” umożliwiająca jego realizację.

Prawda będąca rzetelną, „dobrą robotą”, wspierana przez wolność w prowadzeniu badań prowadzi nas do pojęcia wiedzy, będącej jednym z filarów działalności naszej uczelni, pozwalającym nam na dalszy rozwój, przejawiającym się nie tylko w postępie technologiczno-gospodarczym, lecz także w przemianach społecznych i kulturowych budujących naszą tożsamość.

Czym więc w tym kontekście jest nauka? Traktujemy ją jako podstawę doskonalenia i ewolucji wiedzy – jej nieustanny rozwój, poparty odpowiedzialną i zaangażowaną pracą – „dobrą robotą”.

Podstawą nauki, motywującą do dalszych działań, otwierająca umysły, a przez to umożliwiającą definiujący ją rozwój jest szeroko pojęta „inspiracja”, postrzegana w ujęciu nie tylko źródła, ale także efektu: inspiracja pozwala tworzyć naukę, jednocześnie będąc jej celem – inspirowaniem społeczności do zmian i działań, popartych profesjonalną i wiarygodną bazą poznawczą.

Relacje te prowadzą do prostej definicji i zależności przedstawianych pojęć: Wiedza to informacja. Nauka jest ciągłym rozwojem wiedzy. Inspiracja jest zaś siłą napędową tego rozwoju.

Sobie a muzom?

Skupiając się na obecnych społecznych wyzwaniach, definiując w nich rolę uczelni zainaugurowaliśmy projekt „nauka inspiruje – zainspiruj się nauką”. Jego celem jest dzielenie się wiedzą jako źródłem inspiracji zarówno naukowych, jak i będących podstawą naszych codziennych działań i decyzji.

Działania prowadzone dwutorowo, zebrane pod szyldem – grą słów „nauka” oraz „inspiracja” kierowane są do szerokiej społeczności UniLodz – zarówno studentów, jak i przyjaciół UŁ, zachęcając ich do rozwoju i działań inspirowanych rzetelną wiedzą, popartą badaniami i pracami naukowymi, a także samych naukowców tworzących naszą uczelnię, zwracając im uwagę na nieustanną potrzebę rozwoju i szukania źródeł inspiracji, będącej podstawą „dobrej roboty”, oraz nierzadko weryfikacji swoich działań, wniosków i kierunków badawczych.

Wpisane na stałe w istotę Uniwersytetu Łódzkiego zaangażowanie inspiruje do prowadzenia odpowiedzialnej nauki, kształtującej podstawy nie tylko dla zrównoważonego rozwoju, ale też angażujące społeczności. Nasze działania cechuje wytrwałość w podejmowaniu świadomego wysiłku, prowadzącego do zapewnienia lepszych warunków następnym pokoleniom także poprzez upowszechnianie i weryfikowanie szeroko dostępnej wiedzy.

Identyfikacja wizualna dla działań

Forma projektu, zakładająca zrzeszanie różnorodnych typów działań opierających się na przekazywaniu wiedzy stanowiącej inspiracje, stawia potrzebę stworzenia wspólnego klucza wizualnego, pozwalającego na ich identyfikację. Biorąc pod uwagę, że projekt skupia się na filarach działalności uczelni niezasadnym jest tworzenie odrębnego znaku – logotypu, a jedynie symbolu w ujęciu graficznym łączącego wszystkie materiały w wymiarze wizualnym.

Podstawą i inspiracją dla stworzonego znaku – piktogramu są hasła: prawda, wolność, wiedza, badania, nauka i inspiracja. Bazując na nich, podobnie jak w przypadku graficznych form stworzonych na potrzeby identyfikacji wizualnej wartości Uniwersytetu Łódzkiego zdefiniowanych w strategii na lata 2021-2030, do SIW uczelni włączony został kolejny symbol – piktogram nawiązujący jednocześnie do logotypu samej instytucji, jak również do jej motta.

Piktogram Nauka inspiruje

Znak swoją formą przypomina sygnet znajdujący się w logotypie UŁ, z uwzględnieniem ostrzejszego kąta zbiegu linii w dolnej części formy, nawiązując tym samym do kształtu litery „V”. Analogicznie zakomponowana została mniejsza część piktogramu składająca się na oznaczenie – przypominająca swoim kształtem odwróconą literę „L” lub strzałkę, czerpiąca z zabiegu wykorzystanego w logotypie uczelni oraz jednocześnie oddająca drugą składową motta UniLodz – Libertas.

Grafika z piktogramem i logotypem UŁ

Piktogram nie jest logotypem, przez co zawsze musi występować w połączeniu z oficjalnym znakiem uczelni. Podejście takie pozwala na eliminację problemu rozpoznawalności inicjatora projektu. Identyfikacja wizualna dla działań występujących pod hasłem „nauka inspiruje – zainspiruj się nauką” zakłada również część typograficzną, stosowaną odrębnie od samego piktogramu, znajdująca się w centralnej lub dolnej prawej części kompozycji (w zależności od formatu i formy samej kreacji) obejmującą nazwę projektu.

WIEDZA W ZASIĘGU RĘKI 

Promocja nauki i doświadczonych naukowców to nasza misja. Poniżej znajdziesz wypowiedzi eksperckie, komentarze zjawisk, ciekawe wykłady - wystarczy po nie sięgnąć!