POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Rząd Polski przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. Zgodnie z komunikatem, każda soba uciekająca z Ukrainy może uzyskać pomoc lekarską w przychodniach, poradniach specjalistycznych oraz szpitalach w Polsce. Jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia, Ukraińcy mogą liczyć na świadczenia takie same, jakim podlegają polscy pacjenci.

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada:

 • zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP
 • lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

INFOLINIA/PLACÓWKI PUBLICZNE I PRYWATNE

Informacje o pomocy medycznej można uzyskać pod numerem infolinii NFZ: 800 190 590. Infolinia jest dostępna w kilku wersjach językowych - wciśnięcie "6" przekierowuje do rozmowy z konsultantem w języku ukraińskim, angielskim i rosyjskim. 

Bezpośrednie kontaty do poradni: 

 • CENTRUM MEDYCZNE IM. RYDYGIERA - 507 107 113 (GODZ. 8–18)
 • MCM JONSCHERA +48 42 256 51 61 (GODZ. 8–18), +48 42 676 17 89 (24h)
 • MCM GÓRNA +48 506 984 198 (GODZ. 8–18)
 • MCM WIDZEW +48 451 166 555 (GODZ. 8–18)
 • MCM POLESIE +48 530 658 814 (GODZ. 8–18)
 • MCM BAŁUTY +48 516 553 526 (GODZ. 8–18)

W niedzielę 27 lutego ruszyła infolinia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) także w języku ukraińskim - więcej informacji na stronie (kliknij)

Dzwoniąc pod numer: 800 137 200 potrzebujący mogą otrzymać:

 • konsultację medyczną,
 • elektroniczne skierowanie do lekarza,
 • elektroniczne skierowanie do szpitala,
 • skierowanie na test SARS-CoV-2.

 

Poza publicznymi także prywatne placówki medyczne oferują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jedną z takich firm jest np. LUX MED - informacje w sprawie leczenia można uzyskać:

 • dzwoniąc na polsko-ukraińską infolinię: +48 (22) 45 87 007
 • lub pisząc maila na adres: ua.kontakt@luxmed.pl

LUX MED oferuje bezpłatną pomoc w przypadkach pilnych.

Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji, mogą kontynuować leczenie w Polsce.

Od 9 marca 2022 roku infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwi kontakt pacjentów którzy, w związku z działaniami zbrojnymi przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., a tym samym nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie, z ośrodkami, w których będzie mogło być kontynuowane leczenie onkologiczne w Polsce.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590, pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Dotyczy to pacjentów, którzy potrzebują kontynuacji leczenia onkologicznego i z zakresu hematologii, rozpoczętego w Ukrainie. Wystarczy, że pacjent przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe.

Dane zostaną przekazane do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. Ośrodek skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie i przebiegu dotychczasowego leczenia.

W każdym województwie jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, która jest gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy.

Połączenie z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – jest bezpłatne. Infolinia działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html 

RECEPTY

[STAN na 2.03.2022] Recepty dla obywateli Ukrainy muszą być wystawiane w formie papierowej, nie uprawniają do refundacji leków, co oznacza, że WSZYSTKIE LEKI SĄ PŁATNE NA 100%

ODDAWANIE KRWI

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi umożliwia oddawanie krwi dla poszkodowanych z Ukrainy. Wszystkie niezbędne informacje, w tym jak przygotować się do oddania krwi i jakie są ku temu przeciwskazania znajdują się na stronach RCKiK.

BAZA DAWCÓW

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, powstaje baza osób gotowych oddać krew dla Obywateli Ukrainy, szczegóły oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie Narodowego Centrum Krwi, przejdź do strony >>>

SZCZEPIENIA

Od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. 

POMOC STOMATOLOGICZNA

Pomoc stomatologiczna w gabinetach, które mają umowę z NFZ jest bezplatna.

Lista gabinetów stomatologicznych w województwie łódzkim: lista placówek (kliknij)
Gabinety prywatne, świadczące nieodpłatnie pomoc stomatologiczną: www.dentysciukrainie.pl

FIZJOTERAPEUCI DLA UKRAINY

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wspiera ukraińskich fizjoterapeutów oraz osoby, które uciekają z kraju przed działaniami wojennymi. KIF pomaga ukraińskim fizjoterapeutom w transporcie z granicy, zakwaterowaniu w Polsce, tłumaczeniu dokumentów oraz poszukiwaniu pracy (kontakt w języku ukraińskim: https://kif.info.pl/informacje/polscy-fizjoterapeuci-do-ukrainskich-kolegow-jestesmy-z-wami/).

Ponadto ponad 300 gabinetów fizjoterapeutycznych udziela BEZPŁATNYCH porad dla osób z Ukrainy potrzebujących ich pomocy (https://fizjoterapeuci.org/polscy-fizjoterapeuci-dla-ukrainy/)

Wykaz placówek fizjoterapeutycznych świadczących bezpłatną pomoc (stan na 7.03.2022)