Uniwersytet Łódzki jest zróżnicowany w wielu obszarach - nauki, studentów czy przekonań, ale nie zapominamy, że jesteśmy jedną Uczelnią, jedną społecznością. Dlatego tak ważne jest, by w ogromnym bogactwie form aktywności znaleźć wspólny mianownik i zachować komunikacyjną spójność również w przestrzeni cyfrowej. Nowy serwis internetowy Uczelni umożliwia to dzięki spójnej grafice, nowemu systemowi zarządzania treściami i przemyślanym rozwiązaniom, takim jak: strefy użytkowników, indywidualne strony pracowników, kontekstowa multiwyszukiwarka, jeden strumień aktualności, czy wspólne kalendarium dla wszystkich wydarzeń uniwersyteckich.

Multiportal, podobnie jak Uniwersytet Łódzki, zmienia się w czasie i dopasowuje do użytkownika. Aktualnie uruchomiany jest serwis główny, w kolejnych etapach będą uruchamiane strony wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych. Widoczne w multiportalu strony wydziałowe to wizytówki, które kierują do stron poszczególnych wydziałów. W praktyce oznacza to, że niektóre informacje mogą nie być widoczne po wyszukaniu. Jest to stan przejściowy, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie strony UŁ znalazły swoje miejsce w strukturze multiportalu. Zakres projektu jest ogromny, zmiana musi trwać, prosimy o wyrozumiałość.

Widoczne w mutliportalu wizytówki jednostek oraz strony pracowników prezentują dane pochodzące z portalu pracowniczego.

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek doceniamy dobrze zaprojektowane serwisy internetowe, które w intuicyjny sposób pozwalają odnaleźć poszukiwane informacje w najkrótszym możliwym czasie. Czym odznaczają się dobre strony internetowe? Na myśl przychodzą: przejrzystość, intuicyjność nawigacji, nowoczesność, siła przekazu. Te wartości przyświecały pracom nad multiportalem uniwersyteckim, dzięki któremu Uniwersytet Łódzki, korzystając z pozyskanych funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER, odświeżył cyfrowe oblicze uczelni. 

Przykłady utworzonych już stron:

Przyjazny użytkownikom

Jedno z głównych założeń nowego serwisu brzmi: Informacje mają podążać za użytkownikiem. Dlatego treści dla konkretnej grupy użytkowników są publikowane w strefie jej przeznaczonej np. pracownika, studenta czy doktoranta, a administrowane przez jednostki merytorycznie odpowiedzialne za przygotowywane wiadomości. Dzięki temu każdy powinien odnaleźć informacje dla siebie w jednym miejscu bez konieczności odwiedzania stron kilkunastu jednostek UŁ. Z uwagi na to, że funkcje informacyjne przejęły strefy użytkowników, strony główne (UŁ, wydziałowe etc.) mają głównie charakter wizerunkowy, wspierający budowę marki UŁ.

Funkcjonalny

W poszukiwaniach pożądanych informacji pomoże również multiwyszukiwarka, która umożliwi przeszukanie wszystkich stron multiportalu i wyświetlenie w wynikach w pierwszej kolejności informacji przypisanych do strefy, z poziomu której jej użyto (np. w strefie studenta najpierw zostaną wyświetlone informacje opublikowane w strefie, a w dalszej kolejności treści ogólnouczelniane, wydziałowe itp.). Wyszukiwarka będzie również przeszukiwała strony jednostek i pracowników ułatwiając szybkie i skuteczne dotarcie do jednostki, bądź pracownika, który określonymi zadaniami się zajmuje (np. rozliczaniem faktur, wyjazdami w ramach Erasmus+, stypendiami itd.).

Zintegrowany z systemami UŁ

Serwis współpracuje i wykorzystuje dane z systemów informatycznych UŁ. Dzięki nowemu modułowi Portalu Pracowniczego, informacje o jednostce wraz z danymi dotyczącymi kadry zarządzającej, kontaktem, godzinami pracy, składem osobowym oraz zakresem obowiązków są uzupełniane przez pracowników jednostki poprzez panel Portalu Pracowniczego i przesyłane do multiportalu, bez konieczności logowania się do nowego systemu, czy przesyłania próśb o zmianę danych, co daje możliwość szybkiego aktualizowania treści.

Łączący społeczność - indywidualne strony pracowników

W multiportalu, by usprawnić komunikację wykładowców ze studentami, a także pomiędzy pracownikami różnych działów, każdy z pracowników UŁ ma indywidualną stronę wizytówkową edytowaną z poziomu Portalu Pracowniczego. Strona pracownika zawierała informacje o pracowniku wraz z kontaktem, przypisaniem do jednostki organizacyjnej UŁ oraz zakresem obowiązków. Prowadzone są prace nad rozszerzeniem funkcjonalności w ramach profili m.in. o możliwość publikowania plików i postów na stronach pracownków.

Zaprojektowany z myślą o potrzebach

Kolejna zmiana, na którą zdecydowaliśmy się z myślą o użytkownikach to wspólny strumień aktualności. Aktualności wszystkich jednostek mogą być prezentowane w jednym wspólnym strumieniu informacji, by nie było już konieczności sprawdzania osobno aktualności na stronie głównej uczelni, wydziału i interesującej nas katedry. Ten mechanizm da użytkownikom szybki i wygodny dostęp do wszystkich aktualności zamieszczanych w serwisie UŁ. System umożliwia administratorom np. wydziałowym przesyłanie prośby o publikację informacji na stronach administrowanych przez inne jednostki np. na stronę główną UŁ z pominięciem drogi mailowej, co skróci i uprości cały proces.

Strumień aktualności będzie można filtrować i zawężać do konkretnego wydziału czy kategorii np. nauka, student, sport, pracownik. Pozwoli to na filtrowanie aktualności w taki sposób, aby w jednym miejscu prezentowane były jedynie interesujące nas tematy. Dodatkowo, w strefach są publikowane informacje powstałe z myślą o konkretnych grupach użytkowników.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące polityki prywatności znajdziesz tutaj:

KONTAKT

Masz pytanie, sugestię? Chcesz podzielić się swoją opinią na temat serwisu lub zgłosić błąd? Zapraszamy do kontaktu mailowego: multiportal@uni.lodz.pl

W przypadku pytań lub błędów związanych z funkcjonowaniem innych systemów informatycznych, prosimy o kontakt z Helpdeskiem UŁ poprzez stronę Helpdesk ITManager (lodz.pl)

REGULAMIN STRON WWW

Kwestie związane z tworzeniem i zarządzaniem stronami internetowymi UŁ reguluje Zarządzenie Rektora nr 76 z 8.03.2023 r.

Pobierz Regulamin stron internetowych UŁ