LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD

Godło Polski
LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD

Czy wiesz, że laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przyjmujemy z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego? Szczegóły poniżej!

Szczegółowe zasady, na jakich na studia przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów w rekrutacji na poszczególne kierunki w roku akademickim 2023/2024 zostały określone w uchwale Senatu UŁ nr 453 z dnia 14 czerwca 2019 r.
 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla Ciebie punkty

 • Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego albo laureatem konkursu, możesz ze swoich uprawnień skorzystać przez trzy lata od uzyskania świadectwa maturalnego. 

 • Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego albo laureatem konkursu, jesteś przyjmowany na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Oznacza to, że Twoje wyniki maturalne nie są przeliczane na punkty. Uniwersytet Łódzki przyjmuje Cię na podstawie dokumentu zaświadczającego o Twoim sukcesie, który został wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.  

 • Pamiętaj, że niezależnie od Twojego sukcesu na olimpiadzie lub w konkursie, żeby dołączyć do grona studentów UniLodz musisz - tak jak wszyscy - zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK. Link do systemu znajdziesz poniżej. 

JAK DZIAŁA INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW?

 1. W zakładce "formularze osobowe" – "wykształcenie" zaznacz, że dysponujesz odpowiednim zaświadczeniem, a następnie załaduj zeskanowany dokument.
   
 2. Podczas zapisywania się na kierunek, na którym przysługuje Ci zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego, zaznacz, że posiadasz zaświadczenie o uzyskanym tytule. Zrobisz to przy haśle "olimpiada/konkurs". 
   
 3. Po wgraniu przez Ciebie zeskanowanego zaświadczenia o uzyskanym tytule, przy Twoim zgłoszeniu pojawi się informacja o jego zaakceptowaniu. Po opublikowaniu wyników rekrutacji w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjne" przy wybranym kierunku studiów zobaczysz potwierdzenie zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego i informację, że otrzymałeś maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. 
   
 4. Po ogłoszeniu wyników, kiedy udasz się na Uniwersytet, żeby złożyć wszystkie niezbędne dokumenty, pamiętaj, że musisz zabrać ze sobą również oryginał zaświadczenia, który potwierdza zdobyty przez Ciebie tytuł.

STYPENDIA DLA OLIMPIJCZYKÓW

 • Dla olimpijczyków, którzy zdecydują się studiować na Uniwersytecie Łódzkim opracowaliśmy ofertę stypendialną. O Stypendium Rektora UŁ mogą ubiegać się studenci przyjęci na pierwszy rok studiów (w roku zdania egzaminu maturalnego), którzy są laureatami lub finalistami olimpiady międzynarodowej albo olimpiady stopnia centralnego. Wszyscy studenci, którzy spełniają te kryteria, otrzymają najwyższą stawkę stypendium określoną w Regulaminie Świadczeń Stypendialnych UŁ
   
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi. Dotyczy to laureatów i finalistów, którzy otrzymali tytuł do pięciu lat wstecz. Więcej dowiesz sie tutaj.
   
 • Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych będą mogli ubiegać się od II semestru o indywidualny plan i program studiów (IPS) - na podstawie art. 32 pkt. 2 Regulaminu Studiów UŁ.

Czy wiesz, że społeczność UŁ to ponad 30 000 osób? Oznacza to, że na UniLodz ciągle coś się dzieje!

Jesteśmy młodą, kreatywną uczelnią, która odważnie patrzy w przyszłość. Uczymy, jak uwolnić umysł i rozwinąć skrzydła. Koncentrujemy się na prowadzeniu badań pozwalających rozwiązywać problemy społeczne i gospodarcze oraz stworzyć know-how umożliwiający wdrożenie tych rozwiązań w skali regionalnej i globalnej. Jesteśmy aktywnym partnerem biznesu, a angażując się w projekty naukowe UŁ, biznesowe, społeczne i kulturalne budujemy i rozwijamy wielokulturową, kreatywną, otwartą Łódź. 

Bądź na bieżąco z najciekawszymi informacjami i obserwuj @unilodz!