Trzeba podważać wszystko, gdyż tylko w ten sposób można wykryć, czego podważyć się nie da

Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Wizja Uniwersytetu Łódzkiego – dokąd zmierzamy

Uniwersytet Łódzki będzie jedną z najlepszych w Polsce oraz liczącą się w Europie multidyscyplinarną uczelnią akademicką, reprezentującą doskonałość naukową i dydaktyczną. Będzie atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy przez studentów z Polski i z zagranicy, a także prestiżowym miejscem pracy, prowadzenia badań naukowych i kształcenia na różnych poziomach zdobywania wiedzy. Uniwersytet Łódzki będzie kuźnią elit życia naukowego, społecznego i gospodarczego naszego regionu i kraju oraz cenionym partnerem do nawiązywania współpracy dla podmiotów krajowych i zagranicznych.

Misja Uniwersytetu Łódzkiego – jak działamy i kim jesteśmy

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest budowanie doskonałości naukowej oraz, poprzez doskonałość dydaktyczną, umożliwienie osiągnięcia sukcesu swoim studentom, ich rozwój jako światłych i odpowiedzialnych obywateli, oddanych w swoim życiu czynieniu wspólnego dobra.

Uniwersytet Łódzki rozwija na poziomie międzynarodowym badania podstawowe i stosowane. Prowadzi szkoły doktorskie i kształci młodą kadrę naukową. Przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego, Polski oraz Europy. Jest uczelnią nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi, a także podmiotami z otoczenia społecznego, biznesowego i sektora publicznego.

Spełnienie wizji i misji UŁ jest związane z realizacją szeregu strategii szczegółowych w obszarach: badań naukowych, oferty edukacyjnej i jakości kształcenia, umiędzynarodowienia uczelni oraz zapewnienia materialnych warunków rozwoju uczelni. Realizacja każdej ze strategii szczegółowych jest podporządkowana realizacji następujących celów głównych:

Strategia badań naukowych
Cel 1: dzięki doskonałości naukowej przynależność do grupy najlepszych uczelni akademickich w Polsce.

Strategia oferty edukacyjnej i jakości kształcenia
Cel 2: dzięki doskonałości dydaktycznej posiadanie statusu uczelni oferującej studia na najwyższym poziomie.

Strategia umiędzynarodowienia uczelni
Cel 3: uzyskanie statusu uczelni na poziomie europejskim.

Strategia zapewnienia materialnych warunków rozwoju uczelni
Cel 4: uzyskanie długoterminowej stabilności finansowej.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności