AKCJE SPOŁECZNE

Godło Polski
AKCJE SPOŁECZNE

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią odpowiedzialną społecznie. Od lat prowadzimy działania mające na celu pozytywne oddziaływanie na otoczenie.

Jesteśmy ważnym ośrodkiem naukowym, badawczym i dydaktycznym, chcemy wdrażać i pokazywać, jak w praktyce realizować inicjatywy społecznie odpowiedzialnie i służące zrównoważonemu rozwojowi. Cieszą nas kolejne projekty, które wciela w życie społeczność uczelni. Są one efektem naszej współpracy i zaangażowania. To m.in. zajęcia popularyzujące naukę wśród dzieci i młodzieży, akcje edukacyjne, które budują pozytywne nawyki studentów i pracowników UŁ, oraz projekty mające na celu pomoc wymagającym opieki i wsparcia.

#MAŁEWIELKIEKROKI

Uniwersytet Łódzki należy do dużych organizacji – pracuje i studiuje u nas niemal 30 tysięcy osób. To bardzo liczna grupa. Na tyle liczna, że pomoże nam zobrazować skalę problemu, jak i potencjału, jaki wiąże się z taką zbiorowością. 

Prognozy specjalistów napawają strachem, to prawda, jednak wiążą się one z tą wersją rzeczywistości, w której zwykli ludzie nie podejmują działania – pozostają przy swoich przyzwyczajeniach i biernie obserwują coraz to bardziej katastroficzne doniesienia ze świata natury. Jednak nadal możemy obrać inny kurs, wcielając w życie nawet drobne zmiany.

Wszyscy razem jesteśmy w stanie wpłynąć na los jedynej planety, na jakiej możliwe jest życie. W obecnych czasach każdy z pozoru niewielki gest ma znaczenie, gdy codziennie wykonują go tysiące osób.

Mając tę świadomość, przygotowaliśmy #MałeWielkieKroki – katalog dobrych eko praktyk Uniwersytetu Łódzkiego. Dokument, który pokazuje, jakie działania są w zasięgu ręki każdego z nas. Jego lektura podpowiada m.in., jak wdrożyć w życie standardy określone przez nas jako „zielone biuro” (czy też „zielony akademik”) oraz jak zacząć funkcjonować zgodnie z piramidą less waste, czyli wskazówkami jakie uchronią nas przed zbytnią produkcją śmieci i rzeczy.

SERIA "ŻYJ ŚWIADOMIE!"

Wspólnie z dziennikarzami RMF FM naukowcu #UniLodz nagrali podcasty, w których opowiadają o koncepcji świadomego, dobrego życia. Wspólnie dowiadujemy sie co robić, żeby osiagnąć ten stan. 

BEEBLIOTEKA UNILODZ

Uniwersytet Łódzki (nasz UL) staje się coraz bardziej "zielony". To jeden z naszych priorytetów. Kampus to nie tylko miejsce nauki i pracy, ale również część terenu miejskiego, który powinien jak najlepiej współpracować z naturą, również dla naszego dobra. 

- mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Beeblioteka, czyli ule zlokalizowane na dachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, to kolejny projekt propagujący troskę o środowisko naturalne, jaki realizujemy. Pasieka, stworzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej, składa się z pięciu pszczelich domów, w których mieszka 300 000 owadów. Ich mieszkanki wspierają miejski ekosystem, zapylając rośliny w okolicy BUŁy.

Miejskie ule zainicjowane przez Bibliotekę UniLodz mają przyczynić się także do popularyzowania wiedzy na temat pszczół i pszczelarstwa wśród społeczności akademickiej i mieszkańców Łodzi. Za sprawą Beeblioteki możliwe też będzie uświadamianie, jak ogromne znaczenie mają te owady dla człowieka.

NA ZDROWIE!

Miód od stuleci z powodzeniem stosowany jest również w medycynie naturalnej - jest środkiem wspomagającym w leczeniu onkologicznym. Dlatego w kwietniu 2022 r. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej podarowali pacjentom z Oddziału Brachyterapii Szpitala Klinicznego im. Kopernika w Łodzi dwadzieścia litrowych słoi miodu wielokwiatowego z Beeblioteki UniLodz.

Dowiedz się więcej 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Studenci i pracownicy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prowadzą liczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Dzięki ich działaniom, na terenie Wydziału znajduje się wiata rowerowa zachęcająca do przemieszczania się w duchu mobilności zrównoważonej, powstał domek do apiterapi, a na dachu jednego z budynków stoi pasieka. EkoEksoc to także akcje edukacyjne i informacyjne.

Wzorowany na projekcie starych barci, zbudowany z drewna, łodyg forsycji i maliny, brzozowych palików, wysuszonych pędów traw i zabezpieczony przed dostępem drapieżników – to pierwszy na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Łódzki hotel dla owadów na dodatek zbudowany przez samych pracowników.

Każdego roku społeczność akademicka pomaga najbardziej potrzebującym rodzinom z Łodzi i regionu łódzkiego. Studenci i pracownicy zamieniają się w wolontariuszy - wspólnie planują zakupy, szykują prezenty dla potrzebujących rodzin, a czasami również bezpośrednio je wręczają.

szlachetna paczka - prezenty w samochodzie
szlachetna paczka - portret z prezentami
szlachetna paczka - prezenty
szlachetna paczka - prezenty z kartka świąteczną

Łódź słynie z budżetu obywatelskiego. Za jego sprawą łodzianie samodzielnie wybierają projekty, jakie realizowane są potem na terenie miasta. Dzięki ich inicjatywie powstają woonerfy, wykonywane są nasadzenia, odnawiane wspólne przestrzenie. Czerpiąc inspirację od najlepszych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny uruchomił analogiczny program dla członków swojej społeczności. 

Cała Polska co roku w styczniu przyłącza się do Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy - jesteśmy z nią i my. Zostajemy wolontariuszami, organizujemy aukcje, zapełniamy puszki z pieniędzmi. 
Od 2010 roku studenci z SKN Inwestor z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego zapraszają wszystkich chętnych do udziału w projekcie Zbudujmy Razem Serce, który realizują we współpracy z WOŚP.  Podczas Finału akcji wspólnie z mieszkańcami Łodzi i okolic, budujemy w łódzkiej Manufakturze ogromne serce wypełnione milionami złotych monet. Dzięki inicjatywnie studentów UŁ, co roku kolejne tony “złota” przekazujemy na wsparcie dla potrzebujących.

Projekt Zbudujmy razem serce został wyróżniony jako jedna z 5 najciekawszych inicjatyw według stacji TVN, a pomysłodawcy otrzymali medal 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2017 roku sztab SKN Inwestor zwyciężył w konkursie bezcenne niespodzianki od Mastercard, dzięki czemu budynek jednego z akademików UniLodz zdobi mural zaprojektowany przez Jurka Owsiaka.

Zobacz zdjęcia z finału WOŚP
Sprawdź, jak tworzylismy serce podczas 26. Finału WOŚP

To największa globalna akcja na rzecz praw człowieka organizowana przez Amnesty International. Na całym świecie co rok łączymy siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz i wyrazy solidarności w sprawach kilku konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane. Listy piszemy także na UŁ, dzięki studentom z Dziennikarskiego Koła Naukowego z Wydziału Filologicznego, którzy koordynują tę akcję na naszej uczelni.

Pierwsza w Łodzi Jadłodzielnia powstała na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Można do niej przynosić żywność, której nie zagospodarujemy. Każdy może się nią poczęstować, całkowicie bezpłatnie. W ten sposób dzielimy się jedzeniem z innymi, jednocześnie zapobiegając jego marnowaniu.

Jak naukowa teoria ma się do praktyki zarządzania miastami? Na to pytanie odpowiedzą prowadzący i goście podcastów "Rozmowy o klimacie w miastach". Dr Paulina Legutko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki), prof. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i dr Agnieszka Sobol (Instytut Rozwoju Miast i Regionów) wraz z zaproszonymi gośćmi - naukowcami, ekspertami, samorządowcami i aktywistami, stworzyli 11 rozmów, o tym, jakie działania są podejmowane w kontekście przygotowania polskich miast do zmian klimatycznych.

 

Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej w Uniwersytecie Łódzkim powstał z inicjatywy pracowników UniLodz, którzy chcieli działac w obliczu zmian klimatycznych. Jego celem jest budowanie wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego jako uczelni świadomie dbającej o środowisko i integrowanie wiedzy z różnych dziedzin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz wypracowywanie rozwiązań stanowiących podstawę do działań administracyjnych. 

 

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Z dumą przedstawiamy pierwszy raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Łódzkiego za lata 2017-2018. To wynik działań podejmowanych przez uczelnię na rzecz społecznej odpowiedzialności i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W 2017 roku zostaliśmy sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności, a w 2018 podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Nasze starania zostały wyróżnione także przez Komisję Europejską, dzięki czemu możemy posługiwać się prestiżowym logiem „HR Excellence in Research”. Cieszymy się, że nasze dążenia w obszarze doskonalenia wymiaru naukowego i pozanaukowego zostały zauważone, ale mamy też poczucie odpowiedzialności za działania oraz decyzje i z jeszcze większa uwagą chcemy wypełniać podjęte zobowiązania.

Społeczna odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój to ważne koncepcje porządkujące życie społeczno-gospodarcze. Jako ważny ośrodek naukowy, badawczy i dydaktyczny, chcemy wdrażać i pokazywać, jak w praktyce realizować działania społecznie odpowiedzialnie i służące zrównoważonemu rozwojowi. Społeczną odpowiedzialność rozumiemy jako branie odpowiedzialności za własne decyzje oraz ich wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji przyszłych kadr. Wychodzimy naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej, dostosowujemy programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Podejmujemy wyzwania naukowe o dużej wartości społecznej i gospodarczej. Rezultaty naszych prac badawczych służą społeczeństwu i wspierają rozwój biznesu. Jako odpowiedzialny pracodawca staramy się zapewniać dobre warunki pracy oraz stwarzać możliwości rozwoju zawodowego. Wzmacniamy współpracę międzynarodową oraz jesteśmy partnerem dla przedstawicieli różnych sektorów w regionie i kraju.

Prezentowany raport zawiera najważniejsze informacje o działaniach wpisujących się w społeczną odpowiedzialność podejmowanych w ostatnich dwóch latach, kiedy nasza aktywność w tym obszarze stała się bardziej uporządkowana. To pierwszy dla Uniwersytetu Łódzkiego dokument, w którym wyjaśniany nasze rozumienie społecznej odpowiedzialności. Oddając go w Twoje ręce mamy nadzieje, że zainspirujemy kolejne uczelnie do przygotowania swoich raportów społecznych, a wszystkich naszych interesariuszy zachęcimy do jeszcze większej aktywności na rzecz społecznej odpowiedzialności.

Chcemy, żeby działania wynikające z raportu kształtowały postawy i zachowania pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Naszą ambicją jest kreowanie środowiska społecznie odpowiedzialnego wewnątrz i na zewnątrz uczelni poprzez pokazywanie dobrych praktyk i inspirowanie do kolejnych społecznie odpowiedzialnych działań.

W 2023 r. Uniwersytet Łódzki po raz pierwszy wziął udział w rankingu wpływu Times Higher Education (The Times Higher Education Impact Rankings) raportując działania uczelni za 2022 r.
The Times Higher Education Impact Rankings ukazuje wpływ uniwersytetów na społeczeństwo w oparciu o sukcesy instytucji w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG).

CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

CEIN, czyli Centrum Innowacji Społecznych UŁ, powstało z inicjatywy wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Filozoficzno-Historycznego z Nauk o Wychowaniu, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznym.

W polu zainteresowań i działań jednostki znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiana innowacyjność społeczna, pojmowana jako nowatorskie, niestandardowe rozwiązania dotyczące wyzwań i problemów społecznych. Centrum podejmuje się również realizacji idei społecznej odpowiedzialności uczelni a także promocji Uniwersytetu Łódzkiego w środowisku lokalnym.