Pasieka na dachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Beeblioteka, czyli ule zlokalizowane na dachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, to kolejny projekt propagujący troskę o środowisko naturalne, jaki realizuje uczelnia. Pasieka, stworzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej, składa się z pięciu pszczelich domów, w których mieszka 300 000 owadów. Ich mieszkanki wspierają miejski ekosystem, zapylając rośliny w okolicy BUŁy.

Ule w centrum miasta 

Dlaczego Uniwersytet Łódzki zdecydował się na własną pasiekę w terenie miejskim? Istnieje bardzo wiele korzyści płynących z hodowli pszczół w takich miejscach. Przede wszystkim owady te zapylają miejskie rośliny, co umożliwia wydawanie nasion i owoców, które z kolei pozwalają na podtrzymywanie populacji pszczół. Zielone okolice BUŁy to idealne miejsce dla uli – szczególnie istotne jest w tym przypadku sąsiedztwo Parku im. Jana Matejki oraz okolicznych skwerów kampusu uniwersyteckiego.  

W nadchodzących tygodniach i miesiącach, gdy pszczoły zdążą się już zaaklimatyzować, uniwersytecka pasieka może spodziewać się pierwszych porcji miodu. Aby powstał go 1 kilogram owady te muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów.  

Pszczoły leciały nieco dłużej… 

Koncepcja Beeblioteki narodziła się już na początku 2020 roku – stanowiła jedną z najważniejszych inicjatyw, jakie miały upamiętnić 75-lecie powstania Uniwersytetu Łódzkiego. Ze względu na sytuację epidemiczną z finalizacją projektu trzeba było jednak poczekać. Zrównoważony rozwój, dbałość o przyrodę, ochrona miejskiej (choć oczywiście nie tylko) flory i fauny – te idee są nam niezmiennie bliskie i dlatego stoją w zgodzie z powstającą właśnie strategią uczelni.  

Uniwersytet Łódzki staje się coraz bardziej „zielony”. W końcu kampus to nie tylko miejsce nauki i pracy, ale również część terenu miejskiego, który powinien jak najlepiej współpracować z naturą, dla dobra wszystkich. W obecnych czasach doskonale wiemy, a także odczuwamy na własnej skórze, że ochrona środowiska naturalnego nie jest już jedynie gestem dobrej woli – stała się obowiązkiem każdego z nas. Jako odpowiedzialna społecznie uczelnia, dokładamy wszelkich starań, by się z tego obowiązku wywiązywać 

– mówi prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. 

Zaczynamy od siebie! 

#UniLodz staje się coraz bardziej „zieloną” uczelnią. Przejawia się to w kolejnych inicjatywach, które wciela w życie społeczność akademicka. Oprócz Beeblioteki na przestrzeni ostatnich miesięcy został zrealizowany szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności uczelni (USR). W ekologiczne rozwiązania angażują się zarówno jednostki centralne, jak i wydziały, wśród których warto wymienić przedsięwzięcia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. W ramach programu Eko EkSoc znalazł się m.in. domek do apiterapii, kwietna łąka i specjalne budki dla jerzyków. Uczelniane eko-projekty uzupełniają także działania edukacyjne oraz propagowanie postaw proekologicznych wśród pracowników, studentów i łodzian.  

Od ponad roku działa na uczelni Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich Wydziałów i innych jednostek UŁ. Przygotowuje on rekomendacje dla władz Uczelni, co należy zmienić w naszej działalności, żeby jeszcze lepiej żyć z otaczającą nas przyrodą. Chcemy zmieniać świat, ale zaczynamy od siebie.