KONTAKT

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Potrzebujesz konsultacji, porozmawiać? Potrzebujesz innej formy wsparcia - pisz na acw@uni.lodz.pl

WSPARCIE PRAWNE

Potrzebujesz konsultacji swojego przypadku? Pisz na pomoc.ukrainie@wpia.uni.lodz.pl lub klinika@wpia.uni.lodz.pl

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O ORGANIZOWANYCH W RAMACH UŁ INICJATYWACH, CHCESZ ZGŁOSIĆ INICJATYWĘ? MASZ INNE PYTANIA? 

Pisz: pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl; anna.rolczak@uni.lodz.pl