Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Kruk

Prodziekani:

dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ - Prodziekan ds. rozwoju i badań

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ - Prodziekan ds. dydaktyki

prof. dr hab. Agnieszka Marczak - Prodziekan ds. stopni naukowych

Dziekan: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

Prodziekani:

prof. dr hab. Rafał Głowacki – Prodziekan ds. nauki

dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia

Dziekan: dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ – Prodziekan ds. finansów

dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ – Prodziekan ds. kształcenia

dr Piotr Gabrielczak, adiunkt – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą

dr hab. Tomasz Uryszek, adiunkt – Prodziekan ds. studenckich

Dziekan: prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Prodziekani:

dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ – Prodziekan ds. naukowych oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym

dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Michał Lachman – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Monika Worsowicz, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

Dziekan: prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Prodziekani:

dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki

dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ – Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych , podyplomowych i współpracy z zagranicą

dr Andrzej Kompa, adiunkt – Prodziekan ds. jakości kształcenia

Dziekan: prof. dr hab. Paweł Maślanka

Prodziekani:

dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ – Prodziekan ds. programowych

dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ – Prodziekan ds. ogólnych i współpracy z zagranicą

dr hab. Małgorzata Wrzesień, prof.UŁ – Prodziekan ds. dydaktycznych i jakości kształcenia

Dziekan: dr hab. Grażyna Horbaczewska prof. UŁ

Prodziekani:

dr Monika Bartkiewicz – Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ – Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ – Prodziekan ds. finansowych

Dziekan: dr hab. Bogdan Włodarczyk prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ - PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I EKONOMICZNYCH

dr hab Elżbieta Kobojek, prof. UŁ - PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ - PRODZIEKAN DS. NAUKI I PROJEKTÓW BADAWCZYCH

dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ - PRODZIEKAN DS. PROMOCJI, KONTAKTÓW ZEWNĘTRZNYCH I BAZY DYDAKTYCZNEJ

Dziekan: dr hab. Alina Wróbel prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ – Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Joanna Miniszewska, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich i toku studiów

dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki

Dziekan: dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Dorota Wiśniewska, prof. UŁ - Prodziekan ds. nauki

dr Paweł Dańczak – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, prof. UŁ – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ – Prodziekan ds. kształcenia oraz studiów niestacjonarnych

dr Izabela Florczak – Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i projektów

dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel - Pełnomocnik Dziekana ds. ogólnych i finansowych

 

Dziekan: dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Andrzej Dubicki prof. UŁ – Prodziekan ds. nauczania

dr Agata Włodarska-Frykowska – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Dziekan: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Prodziekani:

prof. dr hab. Ewa Walińska – Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki

dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ – Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej

p.o. Dziekana: dr Piotr Seliger

Prodziekani:

dr Urszula Wójcikowska - Prodziekan ds. Dydaktycznych