Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Kruk

Prodziekani:

dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

prof. dr hab. Agnieszka Marczak

Dziekan: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

Prodziekani:

prof. dr hab. Rafał Głowacki – Prodziekan ds. nauki

dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia

Dziekan: dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ – Prodziekan ds. finansów

dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ – Prodziekan ds. kształcenia

dr Piotr Gabrielczak, adiunkt – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą

dr hab. Tomasz Uryszek, adiunkt – Prodziekan ds. studenckich

 

Dziekan: prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Prodziekani:

dr hab. Artur Gałkowski, prof.UŁ – Prodziekan ds. naukowych oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym

dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Michał Lachman – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Monika Worsowicz, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

Dziekan: prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Prodziekani:

dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki

dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ – Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych , podyplomowych i współpracy z zagranicą

dr Andrzej Kompa, adiunkt – Prodziekan ds. jakości kształcenia

Dziekan: prof. dr hab. Paweł Maślanka

Prodziekani:

dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ – Prodziekan ds. programowych

dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ – Prodziekan ds. ogólnych i współpracy z zagranicą

dr Małgorzata Wrzesień, adiunkt – Prodziekan ds. dydaktycznych i jakości kształcenia

Dziekan: dr hab. Grażyna Horbaczewska prof. UŁ

Prodziekani:

dr Monika Bartkiewicz – Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ – Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ – Prodziekan ds. finansowych

Dziekan: dr hab. Bogdan Włodarczyk prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ

dr hab Elżbieta Kobojek, prof. UŁ

dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ

dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ

Dziekan: dr hab. Alina Wróbel prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ – Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Joanna Miniszewska – Prodziekan ds. studenckich i toku studiów

dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki

Dziekan: dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. Uczelni - Prodziekan ds. nauki

dr hab. Joanna Połatyńska, prof. Uczelni – Prodziekan ds. kształcenia oraz ds. studenckich

dr Izabela Skomerska-Muchowska , adiunkt – Prodziekan ds. współpracy z projektów międzynarodowych

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, adiunkt – Prodziekan ds. studenckich

dr Paweł Dańczak, adiunkt – Prodziekan ds. studenckich

Pełnomocnik Dziekana ds. ogólnych i finansowych dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel

Dziekan: dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ

Prodziekani:

dr hab. Andrzej Dubicki prof. UŁ – Prodziekan ds. nauczania

dr Agata Włodarska-Frykowska – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Dziekan: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Prodziekani:

prof. dr hab. Ewa Walińska – Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki

dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ – Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ – Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej

p.o. Dziekana: dr Piotr Seliger

Prodziekani:

dr Blanka Gosik, adiunkt – Prodziekan ds. dydaktycznych