PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Czapla

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • JakoDziekan Wydziału Zarządzania: kieruje Wydziałem i jest jego reprezentantem,podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Wydziału, jest przełożonympracowników i studentów związanych z Wydziałem. Kieruje pracami KolegiumDziekańskiego
 • Jakokierownik Katedry Zarządzania: reprezentuje Katedrę, kieruje jej działalnościąi rozwojem, podejmuje decyzje związane z jej funkcjonowaniem, organizuje inadzoruje pracę naukową oraz dydaktyczną pracowników związanych z Katedrą
 • JakoZastępca Przewodniczącej Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk ozarządzaniu i jakości kieruje jej pracami i nadzoruje rozwój dyscypliny

BIOGRAM

 • Od 2016 Dziekan Wydziału Zarządzania;
 • W latach 2012-2016 Prodziekan ds. programowych i studenckich;
 • Od 2012 r. - kierownik Katedry Zarządzania UŁ, kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą, a od 2020 kierownik Zakładu Teorii Zarządzania;
 • Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • 2012 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji”;
 • 1999 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy „Wewnętrzne wyznaczniki sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa”. Promotor: prof. dr hab. Marcin Bielski;
 • Staże naukowe w: University of Texas (Austin, USA), IC2 Institute (2003); Middlesex University – Business School, London (1994); European School of Management (EAP) Oxford (1993);
 • Od 1995 roku pracuje na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Zarządzania.

ZAINTERESOWANIA

 • Zarządzanie strategiczne
  • Proces formułowania i wdrażania strategii
  • Budowanie przewagi strategicznej organizacji
 • Metody i techniki zarządzania
  • Zarządzanie wiedzą w organizacji
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
  • TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
  • Budowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych
 • Zarządzanie personelem
  • Systemy zarządzania kompetencjami
  • Efektywne systemy wynagradzania i oceniania personelu
  • Systemy zarządzania przez cele
  • Wartościowanie pracy
  • Projektowanie systemów i narzędzi HR dla organizacji – szczególnie budowanie i doskonalenie systemów kompetencyjnych, projektowanie i wdrażanie systemów ocen pracowniczych oraz systemów zarządzania przez cele, projektowanie i doskonalenie systemów wynagrodzeń.

OSIĄGNIECIA

 • Brązowy medal za Długoletnią Służbę III stopnia (2013)
 • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze I stopnia (2011)
 • Wielokrotny zdobywca statuetek WZ (nagród studentów), tytuł "Wykładowca roku Wydziału Zarządzania" (2009, 2010) oraz "Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego" (konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów) (2010)
 • Nagroda Dziekana WZ UŁ (2006-2007)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-79

Sekretariat: 42-635-52-34

Matejki 22/26 pokój: 333 90-237 Łódź

tel: 42-635-62-79

Sekretariat: 42-635-52-34

Matejki 22/26 pokój: 333 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-10:00 w innych terminach na MS Teams po wcześniejszym umówieniu przez mail

Sekretariat: 42-635-51-22

Matejki 22/26 pokój: 11 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00
wtorek: 09:00-10:00 w innych terminach po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat

Sekretariat: 42-635-51-22

Matejki 22/26 pokój: 11 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00
wtorek: 09:00-10:00 w innych terminach po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat

tel: 42-635-62-79

Matejki 22/26 pokój: 333 90-237 Łódź