PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Czapla

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • JakoDziekan Wydziału Zarządzania: kieruje Wydziałem i jest jego reprezentantem,podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Wydziału, jest przełożonympracowników i studentów związanych z Wydziałem. Kieruje pracami KolegiumDziekańskiego
 • Jakokierownik Katedry Zarządzania: reprezentuje Katedrę, kieruje jej działalnościąi rozwojem, podejmuje decyzje związane z jej funkcjonowaniem, organizuje inadzoruje pracę naukową oraz dydaktyczną pracowników związanych z Katedrą
 • JakoPrzewodniczący Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk ozarządzaniu i jakości kieruje jej pracami i nadzoruje rozwój dyscypliny

BIOGRAM

 • Od 2016 Dziekan Wydziału Zarządzania;
 • W latach 2012-2016 Prodziekan ds. programowych i studenckich;
 • Od 2012 r. - kierownik Katedry Zarządzania UŁ, kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą, a od 2020 kierownik Zakładu Teorii Zarządzania;
 • Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • 2012 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji”;
 • 1999 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy „Wewnętrzne wyznaczniki sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa”. Promotor: prof. dr hab. Marcin Bielski;
 • Staże naukowe w: University of Texas (Austin, USA), IC2 Institute (2003); Middlesex University – Business School, London (1994); European School of Management (EAP) Oxford (1993);
 • Od 1995 roku pracuje na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Zarządzania.

ZAINTERESOWANIA

 • Zarządzanie strategiczne
  • Proces formułowania i wdrażania strategii
  • Budowanie przewagi strategicznej organizacji
 • Metody i techniki zarządzania
  • Zarządzanie wiedzą w organizacji
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
  • TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
  • Budowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych
 • Zarządzanie personelem
  • Systemy zarządzania kompetencjami
  • Efektywne systemy wynagradzania i oceniania personelu
  • Systemy zarządzania przez cele
  • Wartościowanie pracy
  • Projektowanie systemów i narzędzi HR dla organizacji – szczególnie budowanie i doskonalenie systemów kompetencyjnych, projektowanie i wdrażanie systemów ocen pracowniczych oraz systemów zarządzania przez cele, projektowanie i doskonalenie systemów wynagrodzeń.

OSIĄGNIĘCIA

 • Brązowy medal za Długoletnią Służbę III stopnia (2013)
 • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze I stopnia (2011)
 • Wielokrotny zdobywca statuetek WZ (nagród studentów), tytuł "Wykładowca roku Wydziału Zarządzania" (2009, 2010) oraz "Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego" (konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów) (2010)
 • Nagroda Dziekana WZ UŁ (2006-2007)

Publikacje:

2022

 • Remigiusz Kozłowski, Tomasz Czapla, Agnieszka Zdęba-Mozoła, Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Michał Marczak, Implementation of Lean Management in a Multi-Specialist Hospital in Poland and the Analysis of Waste, „International Journal of Environmental Research and Public Health” (1661-7827), 2022, vol. 19(2), s. 1-23 [DOI] [URL].

2021

 • Ewa Walińska, Tomasz Czapla, Rachunkowość z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości – głos w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2021, vol. 45, nr 3, s. 29-50 [DOI] [URL].

2020

 • Tomasz Czapla, Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany Perspektywa kompetencyjna (978-8-3814-2964-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Jolanta Bieńkowska, Maria Czajkowska-Białkowska, Tomasz Czapla, Beata Anna Glinkowska-Krauze, Małgorzata Kołodziejczak, Artur Modliński, Olga Samuel-Idzikowska, Maria Szymankiewicz, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Katarzyna Caban-Piaskowska, Podstawy zarządzania (978-8-3657-6640-3), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
 • Podstawy zarządzania (978-8-3657-6640-3), pod red. Tomasz Czapla, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
 • Tomasz Czapla, Zarządzanie w warunkach rewolucji cyfrowej , [w:] B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Technologie cyfrowe w biznesie. Przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja (978-8-3012-1407-4), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, s. 49-71 [URL].
 • Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań TOM II (978-8-3657-6650-2), pod red. Tomasz Czapla, Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].
 • Tomasz Czapla, Istota i zakres zainteresowań badawczych nauk o zarządzaniu i jakości , [w:] T. Czapla, E. Walińska (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem-perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań TOM I (978-8-3657-6628-1), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 11-22 [URL].
 • Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem-perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań TOM I (978-8-3657-6628-1), pod red. Tomasz Czapla, Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].

2018

 • Tomasz Czapla, Kompetencje uniwersalne jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy, [w:] M. Czajkowska-Białkowska, J. Płuciennik, M. Wróblewski (red.), Twórczość, zatrudnialność, Uniwersytet, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 15-24 [DOI] [URL].

2016

 • Tomasz Czapla, Logika kształtowania kompetencji – porównanie podejścia klasycznego i zintegrowanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1898-6447), 2016, nr 6 (954), s. 81-94 [DOI].
 • Tomasz Czapla, Katarzyna Januszkiewicz, Rozwój kompetencji przedsiębiorczych , [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 73-92.
 • Tomasz Czapla, Zasady budowy systemu motywacji w organizacji, czyli jak w pełni wykorzystać siłę wynagrodzeń, [w:] I. Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera. (978-8-3808-8245-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 47-60.
 • Tomasz Czapla, Zarządzanie strategiczne. Treść i proces jako wyznaczniki działań strategicznych przedsiębiorstwa (978-8-3946-9778-5), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.

2015

 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Tomasz Czapla, Podstawy zarządzania, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 23-31.
 • Tomasz Czapla, Functional and Process-Based Approach to the Analysis of the Business Model of the Organization, [w:] T. Chachibaia, H. Łyszczarz, A. Żak (red.), Management Science during Destabilization Global Perspective (978-8-3937-6424-2), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 119-128.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Methodological Assumptions for Creating a Model of Business Performance, 2015, vol. 2, nr 2/2, s. 85-106.

2014

 • Tomasz Czapla, Katarzyna Kowalska, Rola i miejsce postaw jako element kształtowania kompetencji pracowniczych, [w:] P. Kuźbik, M. Szymankiewicz (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej Wybrane Zagadnienia (978-8-3796-9450-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 41-47.

2013

 • Tomasz Czapla, Kompetencyjne podejście do budowania efektywności realizacji projektów innowacyjnych w firmie, „Zarządzanie i Finanse” (2084-5189), 2013, vol. 11, nr 3/4, s. 85-92.
 • Tomasz Czapla, Ewa Samuel, Macierz stylów komunikowania – wyniki badań preferencji komunikacyjnych studentów, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 282, s. 65-85.
 • Tomasz Czapla, Integrated model of competence in the educational process of the student, [w:] J. Teczke, N. Terblanche (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland (978-8-3937-6420-4), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 427-435.
 • Tomasz Czapla, Kulturowe uwarunkowania poziomu przejawiania kompetencji przez pracowników, [w:] B. Kaczmarek (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (978-8-3752-5944-5), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 207-220.

2012

 • Ilona Świątek-Barylska, Tomasz Czapla, Kluczowe wartości w zarządzaniu placówką służby zdrowia (wyniki badań), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2012, nr 5/XIII, s. 317-328.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Koherencja wartości organizacji, jako wyznacznik poziomu zaufania wewnątrz organizacji, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2012, vol. 10, nr 4/1, s. 509-520.
 • Tomasz Czapla, Kompetencje pracowników – kontekst strategiczny, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 265, s. 67-74.

2011

 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Doskonalenie procesu logistycznego w ramach obsługi klienta na przykładzie firmy telekomunikacyjnej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 169, s. 193-202.
 • Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Tomasz Czapla, Kompetencje menedżera ds komercjalizacji, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Kształtowanie unikalności strategicznej w ramach wykorzystywania zasobów wiedzy, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 170, s. 126-136.
 • Tomasz Czapla, Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji (978-8-3752-5573-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 • Tomasz Czapla, Nauczyciel liderem - spojrzenie z perspektywy zarządzania, [w:] --- (red.), Projekt doskonalenia nauczycieli fizyki w zakresie działalności pozalekcyjnej w gimnazjach (1-1111-1111-1), Wydawnictwo CMYK Studio, Łódź 2011, s. 56-67.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi (978-8-3728-5599-2), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 265-283.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Metodologiczne aspekty procesów restrukturyzacji organizacji na przykładzie doświadczeń firmy X, [w:] J. Czekaj, M. Lisiński (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania. (978-8-3625-1155-6), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 343-364.
 • Tomasz Czapla, Rola kompetencji we wspieraniu kreatywności, [w:] D. Trzmielak (red.), Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm (978-8-3922-3754-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 111-126.
 • Ilona Świątek-Barylska, Tomasz Czapla, Wykorzystanie wartości organizacyjnych w procesie formułowania strategii organizacji non profit, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2011, nr 11, s. 22-25.
 • Ilona Świątek-Barylska, Tomasz Czapla, Znaczenie innowacyjności w świetle badań wartości i systemów kompetencyjnych organizacji, „WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU” (1643-5494), 2011, nr 3, s. 80-87.

2010

 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystywanie kompetencji w procesie wartościowania pracy, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 234, s. 213-225.
 • Tomasz Czapla, Zintegrowany model kompetencji, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 234, s. 199-211.

2009

 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystanie badania opinii w identyfikacji efektywności zmian w organizacji pracy na przykładzie funkcjonowania działu sprzedaży w badanym przedsiębiorstwie, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2009, nr 2/1, s. 261-269.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Zasady budowania systemu wskaźników pomiaru efektywności procesów biznesowych , „Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1899-6205), 2009, nr 5, s. 115-121.

2008

 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Zintegrowany system badania potrzeb i oceny efektywnośći szkoleń jako narzędzie zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji.zędzie zarządzania kapitałem intelektua, [w:] W. Błaszczyk (red.), Mikrekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Indygo Zahir Media, --- 2008, s. 161-167.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Integracja metody badania opinii oraz oceny 360 stopni w ramach diagnozy zjawisk społecznych w organizacji., [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 168-174.
 • Tomasz Czapla, Modelowanie systemu ocen w przedsiębiorstwie, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 158-167.
 • Maciej Malarski, Tomasz Czapla, Badanie opinii jako narzędzie identyfikacji patologii organizacyjnych na przykładzie zjawiska mobbingu, [w:] T. Czapla (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2008, s. 143-150.
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, pod red. Tomasz Czapla, Wydanie pierwsze, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2008.
 • Tomasz Czapla, Ilona Świątek-Barylska, Wpływ przywódcy na poziom kreatywności zespołu, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie., Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2008, s. 207-216.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-79

Sekretariat: 42-635-52-34

Matejki 22/26 (Zakład Teorii Zarządzania) pokój: 333 90-237 Łódź

tel: 42-635-62-79

Sekretariat: 42-635-52-34

Matejki 22/26 (Sekretariat) pokój: 333 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-10:00 w innych terminach na MS Teams po wcześniejszym umówieniu przez mail

Sekretariat: 42-635-51-22

Matejki 22/26 (Wydział Zarządzania) pokój: 11 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00
wtorek: 09:00-10:00 w innych terminach po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat

Sekretariat: 42-635-51-22

Matejki 22/26 (Wydział Zarządzania) pokój: 11 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00
wtorek: 09:00-10:00 w innych terminach po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat

tel: 42-635-62-79

Matejki 22/26 (Zakład Teorii Zarządzania) pokój: 333 90-237 Łódź