Katedra Zarządzania

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Katedra Zarządzania powstała w 1964 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, dzięki inicjatywie i przy udziale polskiego pioniera wiedzy o organizacji i zarządzaniu – prof. dra Jana Zieleniewskiego. Jej pierwotna nazwa to Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy, która następnie została zmieniona na: Katedra Organizacji i Zarządzania, aby dojść do obecnej - Katedra Zarządzania UŁ.

Pierwotny trzon kadry akademickiej Katedry, kierowanej do 1971 r. przez prof. dra Jana Zieleniewskiego, tworzyło trzech adiunktów: dr Marcin Bielski, dr Walery Janowski, dr Zofia Mikołajczyk, i trzech asystentów: mgr Zdzisława Janowska, mgr Czesław Sikorski, mgr Henryk Zarychta. Z czasem wykształciły się w Katedrze dwa zespoły dydaktyczne:

 • Zespół Teorii Organizacji - kierowany przez dr hab. Marcina Bielskiego;
 • Zespół Metod i Technik Organizacji i Zarządzania - kierowany przez dr hab. Zofię Mikołajczyk.

Funkcję kierownika Katedry, w momencie przejścia prof. dra Jana Zieleniewskiego na emeryturę, przejął doc. dr Walery Janowski. Po odejściu doc. dra Walerego Janowskiego do Katedry Polityki Społecznej, kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Marcin Bielski. W 1987 r. przekazał ją prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk.

W momencie utworzenia w roku 1994 Wydziału Zarządzania, Katedra Zarządzania UŁ składała się również z dwóch zakładów. Kierownikiem Katedry była prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk. Od 1998 roku funkcję tę przejął prof. dr hab. Czesław Sikorski, a w 2012 dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, który pełni ją do chwili obecnej.

Aktualnie w skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania (kierownik dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ)
 • Zakład Teorii Zarządzania (kierownik dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ)

Kierunki badań:

 • Zachowania organizacyjne:
  • uwarunkowania organizacyjne zachowań (otoczenie organizacji, struktura organizacyjna)
  • typy zachowań (na tle: władzy organizacyjnej, zmian organizacyjnych, funkcjonowania zespołów, komunikacji społecznej)
  • skutki zachowań (typy kultury organizacyjnej)
 • Zarządzanie zmianami:
  • metody i techniki organizacji i zarządzania
  • metodologia zmian systemowych
  • metodologiczne aspekty współpracy przedsiębiorstw w skali międzynarodowej
  • zarządzanie organizacją w warunkach niepewności
 • Kierowanie ludźmi:
  • polityka kadrowa
  • jakość życia w pracy
  • kadra kierownicza w procesie zmian
 • Zarządzanie wiedzą:
  • procesy komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, mechanizmy transferu technologii
  • funkcjonowanie organizacji w gospodarce opartej na wiedzy
  • formy i warunki organizacyjnego uczenia się
  • kapitał intelektualny organizacji
 • Zarządzanie jakością kształcenia publicznych uczelni wyższych:
  • budowanie systemów projektowania programów kształcenia
  • budowanie systemów zarządzania programami kształcenia
  • efektywność form kształcenia stacjonarnego
  • efektywność form kształcenia w formule blended learning
 • Rozwój teorii, metod i technik zarządzania:
  • doskonalenie modeli biznesowych funkcjonowania przedsiębiorstw
  • umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw
  • projektowanie i doskonalenie organizacji

Dane kontaktowe

Katedra Zarządzania

 • Matejki 22/26 (Sekretariat) pokój: 337 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-34 e-mail: www: http://kz.wz.uni.lodz.pl

Pracownicy

 • zdjęcie pracownika

  dr Izabela Bednarska-Wnuk

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Jolanta Bieńkowska

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Maria Czajkowska-Białkowska

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Tomasz Czapla

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Jerzy Czarnecki

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Beata Glinkowska-Krauze

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Katarzyna Kasicka

  Pracuje w: Katedra Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Małgorzata Kołodziejczak

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Paweł Kuźbik

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Maciej Malarski

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Joanna Michalak

  Pracuje w: Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Artur Modliński

  Pracuje w: Zakład Teorii Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr inż. Ewa Samuel

  Pracuje w: Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Olga Samuel-Idzikowska

  Pracuje w: Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania

  Wydział: Wydział Zarządzania

  Zobacz profil

Lista jednostek