PROFIL PRACOWNIKA: Maciej Malarski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • prowadzenie badań naukowych i przygotowywanie publikacji
  • współpraca z instytucjami promującymi i wspierającymi przedsiębiorczość
  • opieka nad przygotowaniem prac dyplomowych i magisterskich
  • kierowanie kierunkiem Zarządzanie biznesem
  • kierowanie studiami podylomowymi Akademia Zarządzania

BIOGRAM

Starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania Wiedzą w Katedrze Zarządzania UŁ. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie w Edynburgu, obronił rozprawę doktorską pod tytułem "Elastyczność systemu operacyjnego jako element strategicznej przewagi przedsiębiorstwa". Obszarem jego zainteresowań jest rozwój i rozpowszechnianie wiedzy w organizacjach, doskonalenie procesów operacyjnych w przedsiębiorstwach, tworzenie i wdrażanie systemów zarządzania personelem. Obok pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Łódzkim zajmuje się realizowaniem projektów z zakresu doradztwa personalnego i organizacyjnego.

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 90-237 Łódź

Matejki 22/26 90-237 Łódź

Matejki 22/26 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-12:00 (sesja) 6 lutego 24
piątek: 11:00-12:00 (sesja) 2 lutego 24