Absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego od lat zasilają szeregi łódzkich, krajowych i zagranicznych organizacji. To cenieni specjaliści w świecie biznesu, kultury i czwartego sektora. Wierzymy, że wiedza i kompetencje wypracowywane podczas kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim sprawiają, że nasi studenci już na tym etapie mogą stać się cenionymi pracownikami, stażystami lub praktykantami. 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Firmy i instytucje zgłaszające się Biura Karier, będącego częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem uzyskują wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy i na praktyki spośród studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Biuro Karier jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP).

Nowy Serwis Rekrutacyjny Biura Karier daje studentom i absolwentom UŁ możliwość aplikowania na oferty najlepszych pracodawców w Europie. Dodatkowo absolwenci UŁ uzyskali możliwość publikowania ofert adresowanych do studentów i absolwentów Uczelni. 

TARGI PRACY na UniLodz

Jedno z największych tego typu wydarzeń w regionie, które na przestrzeni lat 2016-2019 przyciągnęło ponad 20 000 studentów i absolwentów oraz blisko 200 pracodawców. 

Targi, organizowane w październiku na Wydziale Zarządzania, dają studentom możliwość bezpośredniego spotkania z dużą ilością firm z różnych sektorów w jednym miejscu. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje – warsztaty związane z poszukiwaniem pracy, spotkania branżowe oraz konkursy. 

WorkShow – BRANŻOWE TARGI PRACY

WorkShow - Branżowe Targi Pracy to „małe targi” odbywające się na konkretnych Wydziałach UŁ i dające możliwość spotkania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z firmami poszukującymi kandydatów w konkretnych sektorach (np. BPO, logistyka, IT).  

Taka formuła pozwala pracodawcom szybko i łatwo dotrzeć do dużej liczby studentów o konkretnym profilu wykształcenia, a studentom i absolwentom ułatwia znalezienie zajęcia w swoim zawodzie. 

Akademia Kompetencji

Akademia Kompetencji to cykl bezpłatnych warsztatów prowadzony przez praktyków biznesu, profesjonalistów oraz firmy szkoleniowe. Korzyści płynące z udziału w wydarzeniu to możliwość bezpośredniego dotarcia do studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, prezentacja firmy w środowisku akademickim, zainteresowanie marką przyszłych kandydatów do pracy poprzez prowadzenie profesjonalnych warsztatów oraz wpływ na kształtowanie kompetencji młodych ludzi.

Budowanie wizerunku pracodawcy

Pracownicy Biura Karier realizują usługi w zakresie employer brandingu wśród studentów Uniwersytetu. W ramach zawieranych umów przygotowywany jest kompleksowy program komunikacji wspierany organizacją wydarzeń pozwalających skutecznie zaprezentować ofertę i budować pozytywny wizerunek atrakcyjnego pracodawcy. Możliwości budowania wizerunku przez firmę daje także dedykowany profil w Serwisie Rekrutacyjnym Biura Karier.