Uniwersytet Łódzki to nie tylko multidyscyplinarna aktywność naukowo-badawcza i kształcenie studentów, ale również bogata oferta programów poznawczych i edukacyjnych dla uczniów szkół średnich.  

Propozycje edukacyjne dla szkół obejmują:  

 • Działania ogólnouczelniane, w które angażują się pracownicy naukowi, administracyjni i studenci UŁ 
 • Propozycje poszczególnych wydziałów 
 • Szeroki wachlarz imprez naukowych, kulturalnych i branżowych, których Uniwersytet Łódzki jest współorganizatorem, partnerem lub uczestnikiem. 

  Prowadzone przez Uniwersytet Łódzki centralne (1.) programy współpracy ze szkołami: Uniwersytet Zawsze Otwarty i Zdolny Uczeń, Świetny Student, przede wszystkim umożliwiają oraz ułatwiają kontakt i zapoznanie uczniów szkół średnich ze specyfiką studiów na i objęcie najzdolniejszych z nich indywidualną opieką pracowników naukowych. Mają ogromne znaczenie dla przyszłych absolwentów szkół średnich, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich pasji naukowych oraz chcieliby swoją przyszłość związać właśnie z Uniwersytetem Łódzkim. Programy edukacyjne poszczególnych wydziałów (2.) pozwalają m.in. na szczegółowe zapoznanie się z ich ofertą edukacyjną, specyfiką studiów i zasadami rekrutacji na UŁ. Nie bez znaczenia jest też aktywność pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji i współtworzeniu (3.) licznych pozauczelnianych festiwali i wydarzeń edukacyjnych propagujących naukę i kulturę. 

  portret prof. Zakrzewskiego

   

  Absolwenci programu Zdolny Uczeń, Świetny Student, którzy po maturze podejmą studia na Uniwersytecie Łódzkim, mogą studiować według Indywidualnego Programu Studiów już od II semestru oraz realizować projekty naukowe w ramach innowacyjnego programu Studenckie Granty Badawcze.

  dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, 
  prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ 

  1. UŁ DLA SZKÓŁ ŚREDNICH - PROGRAMY OGÓLNOUCZELNIANE

  • Uniwersytet Zawsze Otwarty (#UZO)– uczniowie odwiedzają uczelnię, biorą udział w wybranych zajęciach na wydziałach UŁ. Pracownicy i studenci kół naukowych UŁ wyjeżdżają także do szkół z pokazami i warsztatami. 
  • Zdolny Uczeń, Świetny Student (#UZSS) – Uniwersytet Łódzki umożliwia bezpośredni kontakt najzdolniejszych uczniów szkół średnich z naukowcami-ekspertami. Program ułatwia uczniom podjęcie decyzji o kierunku kształcenia na UŁ i przebiegu przyszłej kariery zawodowej. 
  • Bookcrossing w szkołach - promocja czytelnictwa wśród uczniów. UŁ zakupił dla szkół regały do wymiany książek, Wydawnictwo UŁ przekazało nieodpłatnie książki. 
  • Laboratorium Innowacji – projekt/konkurs Uniwersytetu Łódzkiego promujący kreatywność uczniów szkół średnich. 
  • Erasmus in Schools – program odwiedzin szkół średnich przez studentów-obcokrajowców UŁ 

   

  2. WYDZIAŁY UŁ - PROGRAMY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

  Wiele wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego organizuje dla uczniów szkół średnich cykle zajęć wspierających przygotowania do egzaminu maturalnego oraz imprezy edukacyjne przybliżające specyfikę studiowania na UŁ. Starają się zainteresować nimi uczniów szkół średnich, potencjalnych kandydatów na swoich studentów. 

   

  3. POZAUCZELNIANE FESTIWALE, IMPREZY I WYDARZENIA EDUKACYJNE I KULTURALNE DLA SZKÓŁ

  Uniwersytet Łódzki jest współorganizatorem, partnerem lub uczestnikiem wielu inicjatyw, które są tworzone z myślą o uczniach szkół średnich.

   

  MĄDRZE DLA EDUKACJI Z WYDAWNICTWEM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

  Prowadzona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego facebookowa grupa „Mądrze o Edukacji” stanowi platformę wymiany dobrych praktyk na polu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Jej misją jest dzielenie się informacjami i pomysłami, angażowanie pedagogów we wspólne działania oraz prowadzenie dyskusji poszerzającej kompetencje pedagogiczne i promującej jakość edukacji.

  Grupa skupia pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkie osoby zainteresowane innowacyjną edukacją oraz kreatywnymi technikami pracy z uczniem.

  Inspiracją do powstania grupy była koncepcja „edukacji dla mądrości” amerykańskiego psychologa Roberta J. Sternberga, przygotowująca do samodzielności, rozwijająca umiejętność krytycznego myślenia i propagująca wykorzystanie potencjału ucznia, aby osiągał on lepsze wyniki.