Zdolny uczeń - świetny student – podsumowanie IV edycji programu i nabór do kolejnej

Otwarte serce, przenikliwy umysł, niestrudzony zapał… uczniowie biorący udział w IV edycji programu UŁ „Zdolny uczeń – świetny student” zaprezentowali swoje projekty.

Zuzanna Kolbus, uczestniczka projektu Zdolny uczeń - świetny student (fot. Bartosz Kałużny Fil-Hist)
Juliusz Ciepłota, uczestnik programu Zdolny uczeń - świetny student (fot. Bartosz Kałużny Fil-Hist)
Sebastian Falana - uczestnik projektu Zdolny uczeń - świetny student (fot. Antoni Cieślak)

9 września 2021 roku na platformie MS Teams odbyła się I część uroczystego podsumowania IV edycji programu. W roku akademickim 2020/2021 wzięło w nim udział 73 uczniów z 21 szkół z województwa łódzkiego – Łodzi, Wielunia, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Koluszek, Lublińca, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego i Zduńskiej Woli. Swoje projekty ukończyło 59 uczniów, co stanowi ponad 80% wszystkich zgłoszeń. 


Uroczystą galę, która odbyła się w formie online, prowadził Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Uczelni – p. Anna Felisiak - Dyrektor Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ, dr Anna Gutowska-Ciołek - Kierownik Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, uczelniany oraz wydziałowi koordynatorzy programu, opiekunowie merytoryczni uczniów. Nie zabrakło także nauczycieli szkolnych, dyrektorów szkół średnich, a także rodziców występujących uczniów oraz ich koleżanek i kolegów.


Wystąpienia uczniów poprzedzały krótkie wypowiedzi wydziałowych koordynatorów programu. Refleksjami na temat współpracy z uczniami dzieli się także dumni z nich opiekunowie merytoryczni z UŁ. 


Efekty kilkumiesięcznych prac zaprezentowali w pierwszej kolejności uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Łodzi, realizujący program na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Amelia Sułkowska z przedstawiła temat Jak skutecznie pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nad którym opiekę merytoryczną sprawowała dr Dorota Kobus-Ostrowska z UŁ. Łukasz Jakubowski i Filip Brzozowski podsumowali pracę nad Procedurą tworzenia własnej firmy – tematem zrealizowanym pod opieką merytoryczną dr Agnieszki Janus z UŁ.
Następnie, reprezentujący Wydział Filozoficzno-Historycznym UŁ: Zuzanna Kolbus, uczennica Publicznego LO UŁ, zaprezentowała temat Wizerunki cesarzy rzymskich. Między rekonstrukcją tekstową a cyfrową, który zrealizowała pod opieką merytoryczną dr Pawła Filipczaka z UŁ. Z kolei Juliusz Ciepłota, uczeń VIII LO w Łodzi z wystąpił z prezentacją Hieronim Bosch. Motyw człowieka - grzesznika w malarstwie niderlandzkiego mistrza. Projekt zrealizował pod opieką merytoryczną dr Małgorzaty Karkochy z UŁ. Oblężenie Leningradu w latach 1941-44 to temat, nad którym pracował Sebastian Falana, uczeń I LO w Zduńskiej Woli. Opiekunem merytorycznym z ramienia Uczelni był dr Sławomir Lucjana Szczesio.
Adam Wądołowski zrealizował program na dwóch wydziałach - Wydziale Nauk o Wychowaniu i Wydziale Matematyki i Informatyki. Uczeń I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, na Wydziale Nauk o Wychowaniu zajmował się Zbadaniem skuteczności wybranych technik zapamiętywania, uczenia się w codziennej praktyce edukacyjnej pod opieką merytoryczną dr Ewy Kos z UŁ. Z kolei na Wydziale Matematyki i Informatyki, drążył temat Różnych nieskończoności, pod opieką merytoryczną prof. dr. hab. Stanisława Goldsteina.


Niesamowita atmosfera takich podsumowań, bez względu na ich formę – stacjonarną czy online – staje się powoli tradycją. Prezentacjom uczniów towarzyszył ogrom życzliwej ciekawości i…  skupienie, wyczuwalne nawet przez ekran monitora. Różnorodność tematów, ale i sposób prezentowania projektów, nie dały szansy nudzie. Każda opowieść była fascynująca i budziła dużo emocji. Podczas spotkania wielokrotnie wybrzmiały gratulacje dla wszystkich uczniów, biorących udział w programie, dla ich nauczycieli i opiekunów merytorycznych z UŁ, ale także pracowników uczelni, zaangażowanych w to wyjątkowe przedsięwzięcie od strony organizacyjnej. 
W dyskusji kończącej spotkanie pojawiła się jeszcze potrzeba dookreślenia pojęcia „zdolnego ucznia” i wyjścia poza dość schematyczne potoczne rozumienie. Wydaje się, że po tak interesujących wystąpieniach uczniów, nikt nie miał wątpliwości – „zdolny uczeń” nie mieści się w schemacie. To pasjonat. Eksplorator. Zdobywca. 

O programie
Zdolny uczeń – świetny student to innowacyjny program Uniwersytetu Łódzkiego skierowany do uczniów szkół średnich, głównie z Łodzi i województwa łódzkiego. Realizowany jest od 2017 roku. Jego celem jest poszerzanie pasji i zainteresowań uczniów szkół średnich poprzez ich indywidualne, cykliczne konsultacje z nauczycielami akademickimi UŁ oraz udział w wybranych zajęciach, badaniach i seminariach dla młodych badaczy, prowadzonych na Uczelni. Program umożliwia uczniom korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych, którzy inspirują i zachęcają ich do bardziej kreatywnego działania.

Rekrutacja do V edycji projektu Zdolny Uczeń Świetny Student
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich - młodych pasjonatów, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi, uczestników olimpiad przedmiotowych, uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, a przede wszystkim uczniów ciekawych otaczającego świata!
Jak się zgłosić? -  informacje znajdują się na stronie programu
Można także pisać na adres: zdolnyuczen@uni.lodz.pl

Inne wpisy dotyczące projektu: 
Nad czym pracowali uczestnicy IV edycji „Zdolnego ucznia – świetnego studenta”  - podsumowanie projektów realizowanych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 

Pasja wygrywa z pandemią - Zdolny uczeń - świetny student

Zdolni uczniowie realizują swoje pasje naukowe na UŁ 

Materiał: Agnieszka Piestrzeniewicz (Akademickie Centrum Wsparcia UŁ)
Redakcja: Centrum Promocji UŁ