WYKŁADY REKTORSKIE

Godło Polski
WYKŁADY REKTORSKIE

Wykłady Rektorskie na Uniwersytecie Łódzkim nawiązują do podobnych spotkań, które odbywają się w wielu środowiskach akademickich na świecie. Takie odczyty wygłaszają wielkie postacie życia naukowego i społecznego, których dorobek zwykle ma charakter interdyscyplinarny i daleko wykracza poza mury uczelni. Dzięki temu wykłady stają się atrakcyjne dla szerokiego audytorium, co gwarantuje ciekawe dyskusje i wymianę poglądów.  

Wykłady Rektorskie organizowane od ponad 10 lat stały się swoistą instytucją. Mieliśmy zaszczyt gościć laureata Nagrody Nobla, prezydentów państw, ambasadorów, Prezesa PAN, luminarzy nauki, wielkie autorytety moralne. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa dobrze służy całemu środowisku akademickiemu Łodzi i mieszkańcom naszego miasta.  

Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Aleksander Welfe.

DOTYCHCZASOWE WYKŁADY REKTORSKIE NA UŁ

 • l Wykład Rektorski: prof. Roger Penrose”Aeons Before the Big Bang” – 19.05.2010 
 • ll Wykład Rektorski: prof. Władysław Bartoszewski – „Polska w Europie w XXI wieku” – 25.05.2010 (ZOBACZ GALERIĘ)
 • Ill Wykład Rektorski: prof. Henryk Samsonowicz – „Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycja w dzisiejszej Unii Europejskiej” – 03.03.2011 
 • IV Wykład Rektorski: prof. Szewach Weiss – „Trzecia wojna światowa, czyli walka z terroryzmem” – 10.06.2011 
 • V Wykład Rektorski: pan Klaus Richter (w zastępstwie dra Joachima Gaucka) – 21.10.2011  
 • VI Wykład Rektorski: prof. Peter Gardenfors – “How Homo Became Sapiens: a Smorgasbord of Cognitive Evolution” – 17.11.2011 
 • VII Wykład Rektorski: dr Joachim Gauck – „Wolność jako obietnica i wieczne wyzwanie” – 01.03.2012 
 • VIII Wykład Rektorski: prof. Joseph Klafter – ”The Mysteries of Motion in Nature” – 28.03.2012  
 • IX Wykład Rektorski: ks. Adam Boniecki – „I co z tym Kościołem?” – 26.04.2012  
 • X Wykład Rektorski: prof. Philip Baker – “The Protection of Our Rights as Taxpayers” – 11.10.2012 
 • XI Wykład Rektorski: prof. Jerzy Buzek – „Jak uleczyć Europę?” – 26.11.2012  
 • XII Wykład Rektorski: prof. Michał Kleiber – „Edukacja, nauka, kultura – czyli jak stawić czoła globalnym wyzwaniom” – 28.02.2013 
 • XIII Wykład Rektorski: arcybiskup Metropolita Łódzki prof. Marek Jędraszewski – „Emmanuela Levinasa filozofia Innego” – 21.03.2013
 • XIV Wykład Rektorski: sir Martin Harris – “Changing visions of a university” – 17.05.2013 
 • XV Wykład Rektorski: prof. Václav Klaus – “Czech Republic and Poland: Allies? Rivals? Neighbours! And Friends!” – 30.10.2013  
 • XVI Wykład Rektorski: pan Sławomir Lachowski – „Od wartości do działania. Przywództwo i zarządzanie w czasach przełomowych” – 16.01.2014 
 • XVII Wykład Rektorski: William Powers – “Hamlet’s BlackBerry: Rethinking Technology, from Socrates to Steve Jobs”– 29.05.2014 
 • XVIII Wykład Rektorski: professor Richard Shusterman – “Ethics and Aesthetics: Somaesthetics and the Art of Living” – 10.12.2014 
 • XIX Wykład Rektorski: dr Karnit Flug – “Small open economies in a stormy global economy - Poland and Israel” – 30.04.2015  
 • XX Wykład Rektorski: prof. Wlodek Rabinowicz – “From Values to Probabilities” – 22.10.2015  
 • XXI Wykład Rektorski: prof. W. B. Worthen – “Mediatizing Hamlet” – 10.03.2016 
 • XXII Wykład Rektorski: prof. Brian Porter-Szűcs – “Contextualizing Poland: The National, the Regional, and the Global in Polish Studies” – 15.12.2016 (ZOBACZ GALERIĘ)
 • XXIII Wykład Rektorski: prof. Rita Süssmuth – “Tolerance in Europe” – 22.05.2017 
 • XXIV Wykład Rektorski: ksiądz Arcybiskup Metropolita Łódzki dr hab. Grzegorz Ryś„Tożsamość Europy a chrześcijaństwo” – 22.02.2018  
 • XXV Wykład Rektorski: prof. Stanisław Gomułka „Długofalowy wzrost gospodarki światowej i jego perspektywy” – 13.12.2018 (ZOBACZ GALERIĘ)
 • XXVI Wykład Rektorski: prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler – “Poland and the European Culture Wars 2003–2019” – 21.03.2019 (ZOBACZ GALERIĘ)
 • XXVII Wykład Rektorski: prof. Michael Dobson – "Around the world with Antonio: Shakespeare's afterlives and the persistence of The Merchant of Venice" - 10 października 2019 (ZOBACZ GALERIĘ)
 • XXVIII Wykład Rektorski: prof. Svante Pääbo"The Impact of Neandertals and Denisovanson human evolutionary history" – 19.09.2022 (ZOBACZ GALERIĘ, ZOBACZ WIDEO)
 • XXIX Wykład Rektorski: prof. Klaus von Klitzing  "Solar Energy: Can Photovoltaic Prevent Climate Catastrophe?” – 30.08.2023
 • XXX Wykład Rektorski: prof. Isabel Grimm-Stadelmann„Byzantine medicine: professional interaction between tradition and innovation” – 08.11.2023 (ZOBACZ GALERIĘ, ZOBACZ WIDEO