Gospodarka XXI/XXII w.

Prof. Stanisław Gomułka na XXV Wykładzie Rektorskim UŁ.

Do połowy XXI wieku poszerzy się grupa krajów bogatych, ale trudno będzie komukolwiek prześcignąć USA w PKB na jednego mieszkańca - mówił podczas XXV Wykładu Rektorskiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym prof. Stanisław Gomułka, wybitny ekonomista, który współtworzył system finansowy po 1989 roku w Polsce. Wykład zatytułowany był "Długofalowy wzrost gospodarki światowej i jego perspektywy".

 

 

Mocne Chiny i Indie

Według Profesora Gomułki, do końca XXI wieku takie kraje jak Chiny i Indie dołączą do grupy krajów bogatych. To jeden z efektów konwergencji, zmniejszania się różnic między krajami najbogatszymi i najbiedniejszymi. Ekonomista nie przewiduje jednak, że nastąpi zmiana światowego lidera gospodarczego.

- Obecnie PKB na jednego mieszkańca w Chinach to 23% obecnego wyniku ze Stanów Zjednoczonych. W XXI wieku zmieni się to, na korzyść Państwa Środka, o około 40%. Indie będą miały podobny wzrost - mówił prof. Gomułka.

W skrócie - Chińczycy i Hindusi będą mieli nieco lepiej niż Polacy. W tych krajach wzrasta bowiem szybko światowa produkcja innowacji. Tam również wydatki publiczne są wciąż relatywnie małe.

Koniec przyrostu naturalnego?

Zdaniem profesora Gomułki, w ciągu kilkudziesięciu lat przyrost naturalny na Ziemi powinien się zatrzymać. Stabilizacja liczby ludności może wyhamować na około 13 miliardach. To i tak niewiele w porównaniu z czterokrotnym przyrostem w XX wieku.

- Taka stabilizacja może nastąpić już w 2050 roku. To wyhamowanie obserwujemy już w Europie czy w Japonii - mówił ekonomista.

Wraz ze spadkiem przyrostu ludności spadać zacznie spadać, między innymi, poziom PKB na mieszkań. Będzie on jednak już na tyle wysoki, że nie powinno wpłynąć to na poziom życia w krajach rozwiniętych.

Inaczej będzie też wyglądał udział w światowym PKB - Chiny będą produkować 19%, USA 10%, Indie około 15%.

original-bd72728bc69a03b79fbf5531abbf8249

Polska 2050

Zdaniem profesora Gomułki, w optymistycznym wariancie, Polska może osiągnąć za kilkadziesiąt lat 70% obecnego PKB na mieszkańca w Niemczech.

- Jeżeli chcielibyśmy mieć więcej własnych inwestycji musielibyśmy mieć więcej oszczędności. Tutaj nie jest dobrze - gospodarstwa domowe mają ich wciąż niewiele i trudno będzie przekonać Polaków w najbliższym czasie do zaciskania pasa. Poza tym, prognozowany jest u nas, w perspektywie kilkudziesięciu lat, spadek ludności o około pięciu milionów - mówił profesor Gomułka.

To wszystko oczywiście prognozy. Profesor Gomułka zauważył, odpowiadając na pytania publiczności, że wiele może się zmienić poprzez takie czynniki jak konsekwencje zmian klimatycznych, wojna nuklearna czy sztuczna inteligencja.

Polecamy naszą krótką relację i nagranie na Soundcloud - https://soundcloud.com/uniwersytetlodzki/dlugofalowy-wzrost-gospodarki-swiatowej-i-jego-perspektywy-prof-s-gomulka

Wykłady Rektorskie w Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęto w 2010 roku, za kadencji Rektora prof. Włodzimierza Nykiela. Nawiązują one do podobnych inicjatyw środowisk akademickich na świecie. Autorami są wybitne postaci życia naukowego, kulturalnego i religijnego. W ciągu ostatnich siedmiu lat Wykłady Rektorskie w Uniwersytecie Łódzkim wygłosili m.in. Władysław Bartoszewski, Roger Penrose, Szewach Weiss, Vaclav Klaus, Jerzy Buzek czy Sławomir Lachowski.

Treść wykładów jest interdyscyplinarna i dotyczy zagadnień związanych z człowiekiem, filozofią, historią świata czy współczesnych jego problemów: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/arcybiskup-g-rys-o-europie-i-chrzescijanstwie

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/arcybiskup-g-rys-o-europie-i-chrzescijanstwie

Prof. Stanisław Gomułka - ekonomista, profesor London School of Economics w latach 1970-2005, członek Polskiej Akademii Nauk (od 2013 r.); wykładał również m.in. na: Columbia University, Harvard University, University of Pennsylvania oraz Stanford University. Doradca Ministra Finansów (1989-1995, 1998-2002) i Prezesa NBP (1995-98), wiceminister finansów (styczeń - kwiecień 2008); jeden z twórców transformacji ustrojowej Polski. W publikacji biograficznej Who's Who zaliczany do 1000 najczęściej cytowanych ekonomistów na świecie.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych. Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst: Centrum Promocji UŁhttps://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/