PROFIL PRACOWNIKA: Aleksander Welfe

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny

Prowadzę badania z zakresu teorii ekonometrii, ekonometrii szeregów czasowych, modelowania gospodarki narodowej.

BIOGRAM

Makroekonomista i ekonometryk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, twórca makromodeli gospodarki narodowej Polski wykorzystywanych wielokrotnie do prognoz i analiz alternatywnych polityk gospodarczych. Przez ponad 2 dekady współpracował z laureatem nagrody im. Nobla, Lawrence R. Kleinem, z którym opublikowal książkę Principles of Macroeconometric Modeling (North-Holland). Autor wielu artykułów z zakresu teorii ekonometrii, ekonometrii stosowanej oraz analizy szeregów czasowych. Założyciel i redaktor naczelny Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics. Kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat wykłada także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

http://econometrics.uni.lodz.pl/pl/staff/details-1

ZAINTERESOWANIA

Specjalność naukowa: ekonometria; obszary badawcze: makromodelowanie ekonometryczne, analiza szeregów czasowych, niestacjonarne procesy stochastyczne, kointegracja, analizy symulacyjno-prognostyczne procesów gospodarczych.

Zainteresowania pozanaukowe: fotografia, wspinaczka, skialpinizm.

OSIĄGNIECIA

Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź

Sekretariat Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych: 42-635-55-22

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: E 225 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 11:30-13:00 Po uprzednim umówieniu.