Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Opis zadań

W roku 1991 w miejsce Pracowni Prognoz Ekonometrycznych utworzono Zakład Prognoz i Analiz Symulacyjnych, którego kierownictwo powierzono Aleksandrowi Welfe. W 1997 roku zakład został przekształcony w Katedrę Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, którą do dzisiaj kieruje Aleksander Welfe.

Zespół Katedry liczy dziewięciu pracowników: Emilia Gosińska, Wojciech Grabowski, Piotr Karp, Robert Kelm, Piotr Kębłowski, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Michał Majsterek, Anna Staszewska-Bystrova, Aleksander Welfe.
W przeszłości pracownikami byli również: Janusz Brzeszczyński, Waldemar Florczak, Grażyna Juszczak-Szumacher, Magdalena Kaźmierska-Zatoń, Sławomir Narel, Leszek Sabanty, Witold Orłowski, Władysław Welfe.
Sekretariat Katedry prowadzi Iwona Szczepaniak.


Zespół Katedry prowadzi badania naukowe z zakresu:

- teorii ekonometrii,

- makromodelowania ekonometrycznego,

- mikromodelowania ekonometrycznego,

- metod symulacyjnych,

- prognozowania,

- zastosowania modeli ekonometrycznych do analizy alternatywnych polityk gospodarczych.


Najważniejsze projekty realizowane w ostatnich latach:

  • "Methods of Constructing Prediction Bands for Nonlinear Models", program współpracy dwustronnej MNiSzW i DAAD na lata 2013 – 2014, koordynator krajowy: dr Anna Staszewska-Bystrova, koordynator niemiecki: prof. Peter Winker (University of Giessen)
  • "Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem", kierownik projektu: dr Piotr Kębłowski, grant NCN: 2012/05/D/HS4/017672012/05/D/HS4/01767
  • "Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski", kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Welfe, grant NCN MAESTRO 4: DEC-2013/08/A/HS4/00612, okres realizacji: 2013-2019

 

  • „Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics – SMEthod”, okres realizacji 2017-2020, kierownik projektu: dr hab. Anna Staszewska-Bystrova

Dane kontaktowe

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

  • Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: E-226 90-214 Łódź
tel: 42-635-55-22 e-mail: www: http://econometrics.uni.lodz.pl

Skład osobowy