EUROPEAN UNIVERSITY OF POST-INDUSTRIAL CITIES (UNIC)

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Godło Polski
EUROPEAN UNIVERSITY OF POST-INDUSTRIAL CITIES (UNIC)

UNIWERSYTET ŁÓDZKI W SIECI UNIC /JUːˈNIːK/ - UNIC – CZYM JEST?

European University of Post-Industrial Cities (UNIC) – Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych jest jedną z 41 sieci Uniwersytetów Europejskich. Uniwersytety Europejskie to model międzynarodowych uczelni przyszłości, promujących europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizujących jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na polu edukacji i nauki oraz głęboką integrację instytucjonalną.

Tematyka dotyczy wyzwań, z jakimi zmagają się miasta poprzemysłowe, roli uczelni w ich transformacji oraz budowaniu potencjału miast w kluczowych obszarach, takich jak: włączenie społeczne, różnorodność, zrównoważony rozwój. 

Do sieci przynależy obecnie 10 uczelni partnerskich, wśród których znajdują się: 

 • Erasmus University Rotterdam (Holandia) - koordynator
 • University of Deusto (Hiszpania)
 • Ruhr University Bochum (Niemcy)
 • University College Cork (Irlandia)
 • Koç University (Turcja)
 • University of Liège (Belgia)
 • University of Oulu (Finlandia)
 • University of Zagreb (Chorwacja)
 • Uniwersytet Łódzki (Polska)*
 • Malmö University (Szwecja)*

*dołączyły do sieci w 2022 roku

UNIC – WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Udział w konsorcjum zwiększy widoczność międzynarodową partnerstwa oraz zacieśni współpracę z innymi, międzynarodowymi ośrodkami akademickimi. Studenci, doktoranci, naukowcy oraz pracownicy administracyjni sojuszu UNIC będą mogli korzystać z edukacji i zdobywać doświadczenia zawodowe w uczelniach partnerskich w ramach wspólnie rozwijanych innowacyjnych projektów, które nadadzą nowy wymiar kooperacji międzyuczelnianej. Zdobywając wiedzę, nauczając i podejmując zatrudnienie w całej Europie, staną się liderami zmian, odgrywającymi ważną rolę w transformacji regionów miejskich. Przyczynią się tym samym do wzmocnienia trendów rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach Europy, wprowadzając naukę w przestrzeń miejską poprzez inicjatywy takie jak na przykład CityLabs (miejskie laboratoria, punkty styczne miasta i akademii). W efekcie pojawi się nowe pokolenie studentów i badaczy z wiedzą, umiejętnościami oraz świadomością społeczną, którzy ukształtują przyszły Europejski Obszar Edukacji.

UNIC obiera sobie także za cel poszerzanie możliwości edukacyjnych dla studentów, w tym członków społeczności migrantów i osób żyjących w niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

UNIC – KLUCZOWE DZIAŁANIA I PLANOWANE EFEKTY

 • Współtworzenie europejskiej struktury współpracy: angażowanie studentów i pracowników uczelni partnerskich UNIC w budowanie ściślejszej i bardziej efektywnej współpracy międzyuczelnianej w Europie poprzez wspólne, innowacyjne projekty edukacyjne i naukowe.
 • Wzmocnienie mobilności: ambicją UNIC jest, by studenci i pracownicy w ramach swojej aktywności edukacyjnej i naukowo-badawczej mogli swobodnie poruszać się wewnątrz i na zewnątrz sieci tworzących ją uczelni, mimo ich niewątpliwej różnorodności. Dużą rolę odgrywać będzie także mobilność wirtualna i uczestnictwo w zajęciach online prowadzonych w innych uczelniach należących do sieci.
 • Uwzględnianie różnorodności: oznacza to identyfikowanie i rozumienie różnic oraz wykorzystanie ich dla dobra wszystkich. W realizacji tego celu UNIC posłuży się doskonałością edukacyjną i doświadczeniem badawczym uczelni, które tworzą sieć.
 • Rozwój miast postindustrialnych oraz podejmowanie wyzwań, by niwelować wpływ negatywnych trendów społecznych i gospodarczych poprzez tworzenie w ramach sieci UNIC nowych rozwiązań dla regionów i zmierzenie się z realnymi wyzwaniami, przed którymi te regiony stoją. 

UNIC – JAK ZMIENI TWORZĄCE GO UCZELNIE?

 • Powstanie trwały sojusz europejskich uczelni wyższych, oparty na współpracy angażującej studentów, naukowców i pracowników administracyjnych.
 • Zostanie utworzony międzyuniwersytecki kampus UNIC umożliwiający studentom i pracownikom uniwersytetów wirtualną i realną mobilność. Będzie on uwzględniał:
  • Centra Mobilności (Mobility Hubs) zapewniające doradztwo praktyczne,
  • możliwości kształcenia cyfrowego,
  • komunikację wielojęzyczną,
  • uznawanie dyplomów uczelni partnerskich w obrębie sieci.
 • Powstanie UNIC Superdiversity Academy – centrum specjalizujące się w tworzeniu struktur uniwersyteckich dla miejskich społeczności o wysokim stopniu różnorodności. Będzie ono rozwijać inicjatywy dla mocno zróżnicowanych populacji – poprzez badania, programy edukacyjne i informacyjne, szkolenia kadry kierowniczej oraz zapewnianie programów ustawicznego kształcenia.
 • W postindustrialnych ośrodkach pojawią się UNIC CityLabs, tworzone dla potrzeb konkretnych miejskich projektów naukowo-badawczych. Ich celem będzie wprowadzanie do miast partnerskich nauki, jako drogi rozwiązywania realnych wyzwań, przed jakimi te miasta stoją. 

UNIC – ZADANIA DLA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Dołączając do grona uczelni zrzeszonych w ramach sieci UNIC, Uniwersytet Łódzki planuje:

 • Promować działania w ramach sojuszu UNIC wśród społeczności uczelni, miasta i regionu oraz instytucji współpracujących z UŁ. 
 • Aktywnie zaangażować się we wspólne działania partnerstwa UNIC poprzez m.in.: mobilność studentów i pracowników, uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach badawczych, tworzenie wspólnych programów studiów i innych inicjatyw edukacyjnych.
 • Analizować, usprawniać i modyfikować procesy i procedury, zmierzające do ich integracji w ramach sieci UNIC.
 • Rozwijać wspólne programy kształcenia i realizować projekty we współpracy z partnerami z UNIC.
 • Wdrażać rozwiązania funkcjonujące w sieci UNIC, takie jak: Karta Studencka UNIC, Wirtualny Kampus UNIC, UNIC Mobility Hubs, a także wspólne kierunki studiów i programy szkoleniowe.
   

UCZELNIE PARTNERSKIE